توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثرات دور آبیاری و نوع رقم برعملکرد ذرت شیرن (Sweet corn)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۹
ذرت شیرین (Zea mays Var. Saccharata) از سبزی های بسیار مهم به شمار می آید که در حال حاضر یکی از پرمصرف ترین غذاها در نقاط مختلف جهان است و به علت خوشمزگی و غنی بودن از ویتامین ها، مصرف آن رو به افزایش است. یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی در ایران و به خصوص در مناطق جنوبی کشور، کمبود آب آبیاری است، از این رو برای تعیین بهترین د ور آبیاری و بهترین رقم ذرت شیرین در منطقه ی کهنوج، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل ت صادفی و با چهار تکرار در آن منطقه انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: دور آبیاری (در سه سطح یک روز، دو روز و سه روز در میان) در سه رقم (چیس، پاور هوس و مریت). نتایج حاصل نشان داد که اثر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد بلال و وزن بلال معنی دار شد و همواره بیشترین مقدار صفات مذکور از دور آبیاری دو روز در میان به دست آمد. اثر رقم نیز بر تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه و قطر بلال معنی دار شد. اثر متقابل رقم در دور آبیار بر هیچ کدام از صفات معنی دار نشد. بطور کلی می توان اذعان نمود که بهترین دور آبیاری برای ذرت شیرین در منطقه ی کهنوج در تابستان، دو روز در میان است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر این مسئله بود ه بطور کلی رقم پاور هوس نتایج مناسب تری به نسبت سایر ارقام از خود نشان داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه