توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فعالیتهای آبخیزداری و نقش آن در کاهش اثرات منفی خشکسالی – مطالعه موردی شهرستان شهرضا
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۵
یکی از فعالیت‌های مهمی که در حال حاضر توسط جهاد کشاورزی انجام می‌شود، طرحهای آبخیزداری است، طرحهای آبخیزداری بیشتر در جهت حفاظت از آب و خاک اجرا می‌شود، که برای اجرا از روشها و تکنیکهای مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این روشها، طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب می‌باشد که در محدوده مورد بررسی از آنها استفاده شده است. هدف اصلی از اجرا این طرحها، کنترل سیلابهای فصلی منطقه و افزایش آب قنوات بوده است.
مسئله مورد تحقیق عبارت است از اینکه آیا، طرحهای فوق توانسته است، طی سالهای پس از اجرا، اثرات کمی و کیفی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای منطقه بگذارد؟ به عبارتی این، طرحها چه نقشی در کاهش اثرات منفی خشکسالی دارد؟
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طرحهای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب‌ در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کاهش خشکسالی تاثیرات مثبتی در منطقه ایجاد کرده است.

۲تاثیر خشکسالی در تغییر و تحولات سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی دشت مهیار
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، سال
تعداد صفحات: ۵
دشت مهیار در جنوب استان اصفهان با میزان متوسط بارندگی 125 میلیمتر در سال از نظر بارندگی وضعیتی به مراتب بدتر از میانگین بارندگی کل کشور را دارد.بررسیها نشان می دهد که هر ساله آب زیرزمینی این دشت با پدیده افت و سیر نزولی سطح آب مواجه شده و خشکسالی های اخیر تاثیرات بسیار مهمی در بروز آن و کاهش ذخایر منابع آب داشته است.یکی از تاثیرات مهم خشکسالی ها ،تاثیر بر بافت کالبدی سکونتگاهها می باشد. در این تحقیق سعی شده است از این دیدگاه به مسئله خشکسالی نگریسته شود تا ابعاد این پدیده طبیعی بهتر بررسی شود.
یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط قوی و مستحکمی بین تحولات سکونتگاهی و خشکسالی وجود دارد. در گذشته این تصور وجود داشته که سرمایه گذاری های عمرانی با شیوه موجود بسیار کم رنگ و ضعیف است و برعکس نقش عوامل محیطی من جمله کم آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.

۳کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری آسیب شناسی بافت مناطق شهری در حاشیه رودخانه ها مطالعه موردی شهر آق قلا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
فضای شهر مجموعه ای از زیرسیستمهای مختلف است که هر یک از زیر سیستمها، ضمن دارا بودن اجزاء، عناصر وروابط درونی، نحوه سازمان یابی فضای روستا را تعریف می کنند. موزونی یا ناموزونی در سازمان یابی فضای روستایی می تواند در قالبهای مختلفی نمود پیدا کند. در حال حاضر یکی از برجسته ترین نا موزونی در سازمان یابی فضای شهر های کشور در عرصه نحوه ی استقرار بافت مسکونی شهری در حاشیه رودخانه ها می باشد. راهکارها و سیاستهایی که تاکنون برای اصلاح بافت مسکونی روستا در حاشیه رودخانه ها ارائه شده، غالباً جزءنگر و معلول نگر بوده اند، یعنی زمینه های بروز مشکلات و همینطور راه حلهای مقابله با آن را در مقیاس زیرسیستم سکونتگاهی شهر جستجو کرده اند . این مقاله ب ا دیدگاه سیستمی و با تاکید بر ضرورت جامع نگری به مقوله رودخانه در شهر ها، به شناخت مؤلفه ها و بردارهای فضایی در آسیب شناسی تعیین حریم رودخانه در شهر ها تاکید می کند، یعنی آسیب شناسی رفتار رودخانه را از منظر آسیب شناسی سازمان یابی فضای شهری مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این طرح تعدادی از ساکنین شهر آق قلا در حاشیه رودخانه گرگانرود استان گلستان، را شامل می گردد.نتایج براین نکته تأکید دارد که ساماندهی سکونتگاههای حاشیه رودخانه ها و هدایت آن در طرح های جامع شهری به سوی یک نظم فضایی، می تواند اثرات پایداری بر اصلاح بافت سکونتگاههای شهری برجای بگذارد و آن را به سوی رفتار هنجار و قانون مند هدایت کند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است آسیب شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه، پرداخته شود و درنهایت با تحلیل جامع بتوان به ارائه راهکارهایی برای بهبود طرحهای توسعه روستایی پرداخت.

۴نقش بیمه سیلاب در مدیریت سیل
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
برقراری بیمه سیلاب مستلزم استقرار یک سیستم عادلانه با حداقل هزینه های جانبی و بدون اثرات معکوس ونامربوط است. بیمه سیل با سایر ابزار مدیریت زیان های سیل متفاوت است: بدین ترتیب که سایر روش ها، خسارات سیل را در هر سیلی کم می کند در حالی که بیمه، خسارات را در زمان و مکان پخش می کند. رابطه مشخصی بین بیمه و ترمیم خرابی ها وجود دارد. اگر در کشوری تلاش بر این است که شبکه بیمه برقرار باشد، باید بعضی مسایل از قبیل دسترسی، توان مالی تهیه و نفوذ کم در بازار مورد توجه قرار گیرد. کارایی ها یک رهیافت بیم ه ای وابس ته به انتظارات عامه در ترمیم خرابی ها، عزم ملی در ترمیم این خرابی ها یا به عنوان گزینه ای دیگر، چشم پوشی از خسارات کسانی است که استطاعت تهیه بیمه سیلاب را دارند ولی ترجیح می دهند که از بیمه استفاده نکنند.گرچه بیمه، خسارات ناشی از سیل را در بلند مدت کاهش نمی دهد، لیکن بیمه اقدامی تکمیلی در راهبرد آن بخش از مدیریت سیلابدشت ها است که خسارات را کاهش می دهند، مثل تاسیسات کاهش خسارات سیل، پیش بینی، مقابله با سیل یا تغییر در نحوه کاربری اراضی به طوری که آسیب پذیری کمتر در مقابل سیلاب وجود داشته باشد . بنابراین بیمه سیل شامل عناصری است که هم جزء "تمهیدات ناشی از برنامه ریزی" و "تمهیدات واکنشی" است. مسئله مورد تحقیق عبارت است از اینکه آیا، بیمه سیل می تواند، بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهره برداران اثر مثبتی بگذارد؟ به عبارتی این،بیمه ها چه نقشی در کاهش اثرات منفی سیل دارند؟ محدوده مورد بررسی سکونتگاههای حاشیه رودخانه گرگانرود در استان گلستان می باشد. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که ارتباط قوی و مستحکمی بین بیمه سیل و مدیریت سیل وجود دارد.

۵بررسی موانع و مشکلات طرح انتقال دامداری ها به خارج از شهرها و ارایه راهکارهای مناسب در استان اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۳۳

۶اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۰
توسعه شهرهای کوچک، به مثابه رویکردی اساسی در توسعه مناطق روستایی و جلوگیری از افزایش مشکلات شهرهای بزرگ، مدتی است که در ایران نیز از موضوعات مهم در مباحث توسعه شهری و روستایی به شمار می رود. از این رو، با توجه به کارکردها و روابط شهر و کشاورزی، این سوال مطرح است که «آیا تبدیل روستا به شهر گامی است در راستای تقویت بخش کشاورزی مناطق روستایی یا تضعیف آن؟». بدین منظور، در این تحقیق، شهر اژیه به عنوان جامعه آماری انتخاب و وضعیت بخش کشاورزی شهر و روستاهای حوزه نفوذ آن بررسی شده است. این شهر واقع در بخش جلگه شهرستان اصفهان در 1375 از تبدیل روستای اژیه شکل گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر چند، تبدیل نقاط روستایی به شهر، مشکلاتی برای بهره برداران از دام در این گونه شهرها به وجود می آورد،‌اما به علت محدودیت گسترش شهرها، بر میزان کاهش اراضی کشاورزی چندان موثر نخواهد بود؛ و با تثبیت جمعیت و جذب جمعیت روستاهای پیرامون، به جوان گرایی و بهبود وضعیت سواد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی نیز خواهد انجامید.

۷یکنواختی گله و چگونگی دستیابی به آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چ‍ك‍اوك‌، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۸بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی موثر بر بهره برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: روستا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۵

۹استراتژی قابلیت‌های اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیز کلگه برم زیلایی شهرستان بویر احمد با بهره‌گیری از روش SPWT
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی که امروزه اکثر کشورهای با آن مواجه بوده و هستند، محدودیت منابع آب و خاک و استفاده بی‌رویه و نامطلوب از این منابع و تخریب محیط زیست به دست انسان‌ها می‌باشد. ابخیزداری به فرایند تنظیم و اجرای مقدماتی برای اداره‌ی منابع یک آبخیز با هدف فراهم آوردن خدمات و محصولات، بدون آسیب رساندن به منابع خاک و آب، تعریف شده است و در برنامه‌های آبخیزداری معمولاً بایستی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سازمانی موثر در داخل و خارج آبخیز را نیز در نظر گرفت (شنگ ،ه 14376: 24) . به دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن اکوسیستم‌ها و برخورداری از تأثیرات بلندمدت، تلفیق سیستم‌های ابخیز با سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی رایج در یک منطقه و دخیل بودن عوامل انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه ها در سیستم‌های اقتصادی – اجتماعی رایج در یک منطقه و دخیل بودن عوامل انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در بهره‌برداری و حفاظت از حو زه‌ی آبخیز، مدیریت ابخیزها نیازمند تدوین و اجرای فعالیت‌ها و برنامه هایی است تا بتوان از نظریات و بازخوردهای ذی‌نفعان در مراحل مختلف طراحی، تدوین و اجرای طرح استفاده کرد (al,2008voinovet). از طرفی دیگر وجود تفکر سیستمی به موضوع آب، خاک و رابطه آن‌ها با فعالیت‌های و اجتماعی بهره‌برداران از جمله ضروری‌ترین اقدام در طرح‌های آبخیزداری به حساب می‌آید. (صالحی، 1381).

۱۰تأثیر غلظت های مختلف شوری و اسیدآمینه بر خصوصیات رشد و نموی گل رز
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، سال
تعداد صفحات: ۹
شوری خاک یکی از عوامل مهم و محدود کننده رشد و نمو گیاهان بشمار می رود که دلیل عمده آن مربوط به سممیت یون های ویژه و تنش خشکی ناشی از شوری میباشد. مشکل شوری مسئله مهم وجدی در دنیا و ایران بوده از طرفی گزارشات زیادی مبنی بر تاثیرات اسیدهای آمینه بر بهبود رشد و نمو و فیزیولوژی گیاه وجود دارد. دراین پژوهش برای بهبود صفات کمی وکیفی گل رز در شرایط شور، محلول پاشی اسیدآمینه هیومی فورته و اثر آن در بهبود صفات کمی و کیفی مورد مطالعه واقع شد. برای این منظور آزمایش براساس طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در 9 تیمار و 3 تکرار انجام شد. پس از انتقال گل های رز رقم مهندسی به گلدان های حاوی کوکوپیت و پرلیت و سربرداری گیاهان تیمارها اعمال شد. تیمارها شامل 1– سطح مختلف شوری در سه غلظت 0، 50 و 100 میلی مولار و 2– اسید آمینه هیومی فورته که در سه غلظت 0، 1 و 2 در هزار اعمال شد. بدین ترتیب تیمار ها شامل: 1– شاهد 2– نمک 50 میلی مولار 3– اسید آمینه 1 در هزار 5– اسید آمینه 2 در هزار 6– نمک 50 میلی مول + اسید آمینه 1 در هزار 7– نمک 50 میلی مول + اسید آمینه 2 در هزار 8– نمک 100 میلی مول + اسید آمینه 1 در هزار 9– نمک 100 میلی مول + اسید آمینه 2 در هزار بود. نتایج نشان داد که نمک 100 میلی مولار در تمامی فاکتورهای اندازه گیری شده یعنی ارتفاع بوته، تعداد برگ قطر ساقه، تعداد گل، عمر گلجای ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص کلروفیل و میزان فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر باعث کاهش شدید پارامترها شد و کمترین مقدار هر پارامتر در غلظت 100 میلی مولار شوری حاصل شد. محلول پاشی اسید آمینه در شرایط غیر شوری نیز اثرات مثبتی را بر خصوصیات کیفی گیاه گذاشت که غلظت 2 در هزار این اسید آمینه موثرتر بود. هر چند که در اکثر صفات تفاوت معنی داری با شاهد نشان نداد.استفاده از اسید آمینه در شرایط شوری باعث افزایش خصوصیات کیفی گیاه در تمامی فاکتورهای اندازه گیری شده نسبت به تیمار شوری به تنهایی شد که اسید آمینه 2 در هزار اثرات بهتری را نشان داد که به عنوان غلظت مطلوب توصیه میشود.

۱۱بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی (مطالعه موردی: استان اصفهان)
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش و برنامه ريزي روستايي، چهارم،شماره۹، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: کمبود فرصت های شغلی در نواحی روستایی باعث کمی درآمد و توسعه نیافتگی مناطق روستایی شده و مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال دارد. در کنار بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و به ویژه صنایع روستایی از قابلیت بالایی برای اشتغال زایی برخوردار می باشند ولی وجود برخی عوامل باعث شده امکان استفاده از تمام ظرفیت های صنایع روستایی برای اشتغال زایی میسر نگردد. در این پژوهش ضمن بررسی میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی، به بررسی عوامل موثر بر میزان موفقیت آن ها در اشتغال زایی پرداخته شده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این طرح شامل واحدهای صنعتی روستایی استان اصفهان بوده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با 90 نفر از مدیران این واحدها مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: نتایج نشان می دهد مجموعه ای از عوامل اقتصادی، فنی، سیاسی و حقوقی، اجتماعی، محیطی و زیربنایی و فردی بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی موثر می باشند.محدودیت ها\ راهبردها: پراکندگی صنایع مورد بررسی و دسترسی به آن ها مهم ترین مشکل پیش آمده برای این تحقیق بود.راهکارهای عملی: با توجه به سرمایه گذاری های عظیم انسانی و مالی برای صنایع روستایی، شناسایی عوامل موثر بر میزان موفقیت آن ها در اشتغال زایی برای ایجاد زمینه برای فرصت های شغلی جدید و کمک به بهبود درآمد معیشت روستائیان و متعادل نمودن درآمد شهری و روستایی و درنتیجه کاهش مهاجرت روستائیان می تواند تاثیرگذار باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در بررسی میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال زایی و عوامل موثر بر آن برای اولین بار در کشور می باشد.

۱۲بررسی موانع و مشکلات طرح انتقال دامداری ها به خارج از شهر ها و ارائه راهکارهای مناسب در استان اصفهان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه روستا و توسعه، هفتم،شماره۱، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۴
با افزایش شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و توسعه فیزیکی بیش از حد آنها ، بسیاری از دامداری های اطراف این شهرها به مرور زمان در داخل شهر واقع شده اند ، به طوری که قرار گرفتن این دامداریها در بافت مسکونی شهرها معضلی برای زیست انسانی شده است . به نظر می رسد یکی از راه های سامان دهی فضایی دامداری ها انتقال آنان و ایجاد مجتمع های دامداری می باشد .لذا سؤال اساسی این است که چه موانع و محدودیتهایی در اجرای این طرخ وجود دارد .
نمایش نتایج ۱ تا ۱۲ از میان ۱۲ نتیجه