توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱الگوی اجرای راهبرد در نیروهای مسلح جمهوری ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي، پنجم،شماره۴(پياپي ۲۰)، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳۷
این مقاله محصول پژوهشی کاربردی است که با بررسی مولفه ها و ویژگی های فاز اجرای راهبرد در مدیریت راهبردی نیروهای مسلح قصد دارد تا عوامل اثرگذار بر اجرای راهبرد را به طور بومی باز تعریف نموده و با شناخت این اجزاء ، الگوی بومی اجرای راهبرد در نیروهای مسلح را ارائه نماید. در این راستا ضمن بررسی ادبیات عمومی، ابتدا به بازشناسی مولفه های ویژه ی اجرای راهبرد در نیروهای مسلح پرداخته و سپس اجزئیات این الگو، استخراج و دسته بندی گردیده و آنگاه چارچوبی برای تعیین الگو ارائه می شود. برای دستیابی به الگوی آزمون شده ی اجرایی شدن راهبرد، پس از مطالعه ادبیات رایج در زمینه اجرای راهبرد و بررسی الگوهای مختلف، در گام نخست، مراحل، گام ها و فعالیت های مرتبط با اجرایی شدن راهبرد در یک الگوی یکپارچه به طور فرضی ارائه گردیده است. سپس داده های حاصله از پرسش نامه ای که برای آزمون و سنجش اجزاء الگوی یکپارچه در روابط آن به نخبگان این عرصه داده شده بود با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فریدمن در قالب یک مدل و الگوی واحد، آزمون گردید در نهایت این نتیجه حاصل شد که فاز اجرای راهبرد ، شامل 3 مرحله « طرح اقدام و هدف گذاری دفاعی برای اجرا» ، « برنامه ریزی و اجرا در نیروهای مسلح » و « الزامات اجرای راهبرد در نیروهای مسلح » است که کدام از مراحل، گام هایی را در اجرا دارند که در سه مرحله در مجموع سیزده گام را شامل می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه