توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عوامل اتیولوژیک کچلی سر در بچه های زیر دوازده سال مشکوک به عفونتهای درماتوفیتوزیس مراجعه کننده به آزمایشگاه کلینیک شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز (1384–1382)
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تابستان, دوره  ۳۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و اهداف: درماتوفیتوزیس (کچلی) یک عفونت قارچی است که توسط درماتوفیتها در پوست، مو و ضمایم آنها ایجاد می گردد. این عفونت ممکن است از انسان به انسان (انساندوست)، از حیوان به انسان (حیواندوست)، از خاک به انسان (خاکدوست) منتقل گردد. کچلی سر شایعترین عفونت درماتوفیتی در بچه ها بوده و بیشترین شیوع آن در بچه های 4–12 ساله می باشد. در سال 2005 کچلی سر در عربستان %5.9، در یونان %5 و در ایران %13.3 بوده است. مطالعه حاضر جهت بررسی عوامل ایجاد کننده کچلی سر در کودکانی که مشکوک به کچلی سر بوده و به آزمایشگاه قارچ شناسی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراجعه کرده بودند، انجام شد. روش بررسی: مطالعه در طی سه سال ( 84–1382)، روی 202 کودک زیر 12 سال که به آزمایشگاه قارچ شناسی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نموده و ضایعات مشکوک به کچلی سر داشتند، انجام و از مو و تراشه های پوست سر تهیه شده از هر بیمار، آزمایش مستقیم بعمل آمده و برای تعیین گونه ها کشت داده شد. یافته ها: از بین 202 کودک که ضایعات مشکوک به کچلی سر داشتند 52 نفر (%25.7)، مثبت بودند. تظاهرات کلینیکی کچلی سر بصورت %50 اکتوتریکس، %38.5 اندوتریکس و %11.5 فاووس مشاهده شد. تریکوفیتون وروکوزوم با %32.7، شایعترین گونه درماتوفیتی در این مطالعه بود. تریکوفیتون ویولاسئوم %23.1، میکروسپوروم کانیس %19.2، تریکوفیتون شوئن لاینی %13.5، تریکوفیتون تونسرانس %9.6، تریکوفیتون منتاگروفیتس %1.9 بترتیب گونه های جدا شده بودند. نتیجه گیری: کچلی سر شایعترین عفونت درماتوفیتی در کودکان و با شیوع کمتر در بزرگسالان می باشد که توسط گروهی از قارچهای کراتین دوست بنام درماتوفیتها ایجاد می گردد. تعیین پراکندگی جغرافیایی درماتوفیتها در سراسر دنیا مشکل است و عواملی چون عادات اجتماعی، مهاجرت، امکان مسافرتهای سریع در تغییر پراکندگی عفونتهای درماتوفیتی در سطح دنیا دخیل هستند. این مطالعه نشان می دهد که کچلی سر در پسرها (%67.8) تقریبا دو برابر دخترها می باشد (%32.2). میکروسپوروم کانیس، تریکوفیتون وروکوزوم، تریکوفیتون ویولاسئوم و تریکوفیتون شوئن لاینی مهمترین گونه های اتیولوژیک در این مطالعه بودند و این نتایج با مطالعاتی که در سایر نقاط دنیا و در داخل کشور انجام گرفته مطابقت دارد. علایم کلینیکی مثل وجود لکه های خاکستری، نقاط سیاه، کروتهای فنجانی شکل و اسکوچولائی در تشخیص انواع شکلهای کچلی سر کمک کننده بودند.

۲تعیین گونه های کاندیدای جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی
اطلاعات انتشار: مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهمن و اسفند, دوره  ۳۵ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۴
زمینه و اهداف: ولوواژینیت کاندیدایی یک عفونت مخاطی متداول زنان می باشد که عمدتا توسط قارچ مخمر مانند فرصت طلب به نام کاندیدا آلبیکنس ایجاد می شود. در تعداد قابل توجهی از بیماران (5%) عود بیماری دیده می شود. تشخیص این بیماری بر اساس علائم بالینی و روشهای متداول آزمایشگاهی می باشد. در این مطالعه گونه های جدا شده از بیماران مبتلا به ولوواژینیت مراجعه کننده به مطب های خصوصی پزشکان متخصص زنان و زایمان تعیین هویت گردیدند. مواد و روش ها: این مطالعه در بین 120 نفر از بیماران دارای علائم بالینی مشکوک به ولوواژینیت کاندیدایی انجام گرفت. پس از نمونه برداری از ترشحات دهانه رحم و واژن، دو عدد لام مستقیم تهیه و به روش گرم رنگ آمیزی شدند. همچنین نمونه های برداشته شده در محیط کشت های مناسب کشت داده شده و در صورت رشد کاندیدا با استفاده از روشهای آزمایشگاهی تعیین گونه گردیدند. یافته ها: از 120 نمونه تهیه شده از بیماران، 77 نفر (65 درصد) مبتلا به عفونت کاندیدایی بودند. از نمونه های ایزوله شده 63 مورد (81.8 درصد) کاندیدا آلبیکنس، 9 مورد (11.7 درصد) کاندیدا گلابراتا، 4 مورد (5.2 درصد) کاندیدا پاراپسیلوزیس و 1 مورد (1.3 درصد) کاندیدا تروپیکالیس تعیین هویت گردید. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کاندیدا آلبیکنس عامل اصلی ولوواژینیت در بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی است و سایر گونه های کاندیدا در مرحله بعدی اهمیت قرار دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه