توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سنجش شاخص های موثر بر رضایت خریدار صنعتی در زنجیره تامین صنعت مبلمان چوبی منزل در استان تهران
اطلاعات انتشار: مجله تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، سي ام،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این پژوهش با استفاده ازنظراساتید ومتخصصین ومطالعه مقالات مرتبط،فاکتورهای تعیین کننده روابط شرکت(خریداران صنعتی ) وتامین کننده ها شناسایی و مفهوم رضایت در زنجیره تامین با بررسی متغیرهای اعتماد، ارتباط، همکاری، تطابق با انتظارات،کیفیت، هزینه و زمان تامین مواد اولیه وتولید، زمان سفارش و زمان تحویل تا رسیدن به دست مشتری نهایی اندازه گیری شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران و مسولان تامین کننده مواد اولیه کارخانجاتی که در صنعت مبلمان چوبی منزل در سطح استان تهران فعال می باشند، در نظر گرفته شد و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی بود. برای توصیف یافته ها از جداول توزیع فراوانی استفاده گردید. در مرحله استنباط از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر استفاده گردید. هفت فرضیه در این پژوهش به کار رفته است که یکی از آنها در مرحله تجزیه تحلیل حذف گردید و از شش فرضیه پژوهش به کار رفته یک فرضیه آن مورد تایید واقع نشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای اعتماد،ارتباط و همکاری، هزینه با رضایت خریداران صنعتی ارتباط معنی دار و قوی وجود دارد .در مورد متغیر سرعت تحویل به موقع ، گرچه این ارتباط از نظر آماری معنی دار می باشد ، اما همبستگی چندانی وجود ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه