توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل رفتار غیر خطی در مهاربندهای ضربدری قابهای فولادی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
تجربه زلزله های اخیر حاکی از اهمیت فوق العاده اتصالات در رفتار سازه های فولادی است. در اغلب موارد علیرغم کفایت مقاومت اعضاء اصلی، خرابی های زیادی متوجه سازه شده که عمدتاً ناشی از ضعف در طراحی و یا اجرای اتصالات می باشد. در روش های اجرای سنتی سازه های فولادی کلیه اتصالات در مرحله ساخت و یا نصب از نوع جوشی بوده و این امر سبب می شود که اتصالات در محل اتصال مهاربندها به تیر یا ستون غالباً دارای کیفیت قابل قبولی نباشد. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که از طراحی نادرست تا عدم استفاده از پرسنل مجرب و نیز فقدان سیستم نظارت و کنترل کارآمد را شامل می شود. به منظور بررسی ضعف های ناشی از اجرای نادرست اتصالات مهاربندها در روش های سنتی، تلاش شده تا با بررسی انواع عیوب آشکار و نهان موجود در سازه های متداول مهاربندی شده فولادی در سطح کشور نقایص مهم اجرایی جزئیات اتصال گوشه مهاربندها شناسایی و دسته بندی شده و سپس با استفاده از روش اجزاء محدود مدلسازی و تحت بارگذاری زلزله تحلیل گردیده است. مدل سازی ها با نرم افزار المان محدودAnsys11.0 با قابلیت تحلیل غیرخطی انجام شده است. نتایج تحلیل نشان داد که در حالاتی که امکان استفاده از خطوط جوش طولی و پیشانی عضو مهاربندی وجود داشته باشد، نتایج بهتری نسبت به استفاده از فقط خطوط برشی طولی مشاهده شد

۲ارزیابی تاثیراتصالات بادبندها در رفتار لرزهای سازه های فولادی
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در روشهای اجرای سنتی سازه های فولادی بیشتر اتصالات در مرحله ساختو یا نصباز نوع جوشی بوده و این امر سببمی شود که اتصالات در محل اتصال مهاربندها به تیر یا ستون غالباً دارای کیفیتقابل قبولی نباشد. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که از طراحی نادرستتا عدم استفاده از پرسنل مجرب و نیز فقدان سیستم نظارت و کنترل کارآمد را شامل می شود. در این مقاله سعی شده به منظور بررسی ضعفهای ناشی از اجرای نادرست اتصالات گوشه مهاربندی شده در روش سنتی، پاره ای از عیوب موجود مطرح و با استفاده از نرم افزار المان محدودی بررسی گردد.تحلیلها بصورتغیر خطی بوده و پساز بررسی پاره ای از عیبها روشپیشنهادی مقاوم سازی ارائه شده است. مشاهده شد که با مقاوم سازی اتصالات، توزیع تنشدر جوشاتصال ورق اتصال به بال تیر یکنواختتر شده و همچنین مقدار تنشکاهشیافتو رفتار اتصال با توجه به عیوبموجود بهبود پیدا کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه