توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و تحلیل لایه های آبدار در دشت ورزنه
اطلاعات انتشار: مجله پژوهش آب ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این تحقیق وضعیت هیدرولوژی و هیدروژئولوژی آب های زیرزمینی دشت ورزنه مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت هیدرولوژی، میانگین دبی سالیانه رودخانه زاینده رود در ایستگاه های ورزنه و چم و محاسبه هیدروگراف واحد در دشت قرق بررسی شده است. در قسمت هیدروژئولوژی نیز با نرم افزار RockWorks Ver.15 لاگ چاه ها و همچنین مدل زمین شناسی دشت ورزنه، با توجه به لاگ های منطقه و جنس لایه های آن ها تهیه شد و با استفاده از تراز آب زیرزمینی، نقشه متوسط تراز آب در سفره آزاد و تحت فشار در دشت ورزنه با نرم افزار Surfer Ver. 10 تهیه و ترسیم شد. جریان و شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی و همچنین نوسانات آب زیرزمینی در محدوده دشت بررسی شد. بیشترین شیب هیدرولیکی آب زیرزمینی به میزان 0.008 و از مرکز دشت به سمت جنوب شرقی است. از روی هیدرو گراف واحد 10 ساله دشت می توان دریافت که سطح آب زیرزمینی طی 10 سال گذشته به میزان 1.3 متر افت داشته که متوسط افت سالانه 13 سانتی متر بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه