توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساماندهی شهرها در فرایند استحاله‌ی شهرهای موجود به شهرهای الکترونیکی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۸
مخابرات، سیستم های اطلاع رسانی و شبکه های ارتباطی ناشی از این فنون، ساختارها و نقش شهرها را عمیقاً تغیی رداده اند. چرخش لحظه ای (با سرعت نور) اطلاعات به شکل های مختلف، یک ارزش افزوده ی اساسی را برای فعالیت ها و جامعه ی شهری تشکیل می دهد. با استفاده از مخابرات تله ماتیک و ویدئویی، قرار گرفتن مرکز مدیریتی یک مؤسسه ی بزرگ تولیدی در دل شهرستانی پرجمعیت دیگر اجباری نیست و شهرنشین می تواند با استفاده از شبکه های کابلی خدمات شهر، در حاشیه‌ی روستا و در محیطی سرسبز و آرام با فضای بی انتها، به زندگی و فعالیت بپردازد. مخابراتف تشکیل شهرهای پراکنده ی بی شمار با محدوده های نامشخص و ابرشهرهای منطقه ای چندنقشی و چندقطبی را تشدید می کند؛ به یقین آنها به کاهش تراکم و گستردگی شهر در محیطی خوش منظره کمک می کنند. (باستیه و دزر، 1382، ص 118) ارتباطات به معنی وسیع کلمه، وسیله‌ی پیشرفت شهر است، اما سازماندهی آن باید در سطح آمایش شهر و محله های گوناگونش در نظر گرفته شود. تکنولوژی های جدید، زندگی شهرنشینان را تسهیل می‌کنند و به شهروندان اجازه می دهند تا در خانه ی خود بهترین درک را از محیط و بهترین شناخت را از شهر خویش داشته باشند و به ویژه روابط خود را با فرهنگ، خدمات مختلف و امکانات مبادلات متعدد، غنی سازند. (همان، ص 121) از طرفی، ثابت شده است که تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، عامل مهمی در تأمین اسباب توانمندی جوامع محلی کشورهای در حال توسعه، در رقابت جهانی است. (http:\\glocalforum.existhost.com) به تبع نقش فزاینده ی رسانه ها و انتشار انواع اطلاعات از راه دور، مفهوم فضای شهری به شدت تغییر یافته است و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان نیروی محرکه ی توسعه در جامعه ی اطلاعاتی، یک جنبه ی جدید در برنامه ریزی شهری و منطقه ای محسوب می گردد. بنابراین ساماندهی انواع فضاهای شهری با عنایت به شاخص های شهر الکترونیک، حائز اهمیت فراوانی است که لازم است در دو مقیاس خرد و کلان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

۲جایگاه امنیت اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری ؛ با تاکید بر ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم، سال
تعداد صفحات: ۱۹
امروزه امنیت از ارکان و شروط اولیه و بنیادی توسعه قلمداد م یگردد و هر موضوعی که د رجهت توسعه بالاخص از نوع پایدارقرار داشته باشد مسلما با مقوله امنیت مرتبط خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید صنعت ظریف و پیچیده گردشگری ارتباط همه جانبه ای در سطوح ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطح مختلف زیانهای جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد. بنابراین هر نوع ناامنی اعم از فعالیت های تروریستی، جنگ و کودتاهای داخلی قاچاق انسان و مواد مخدر آدم ربایی و غیره تهدیدی عمده برای گردشگری محسوب می شود و از موانع بزرگ برسرراه صنعت گردشگری درایران دیدگاه منفی برخی از گردشگران خارجی نسبت به وضعیت امنیت و لزوم تامین امنیت برای گردشگران و جهانگردان در ایران است.

۳برنامه ریزی انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، , دوره  ۲۲ , شماره  ۱ (ويژه نامه جغرافيا)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
آب بعنوان در ِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری – فضایی توسعه را تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی – زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است.قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود.حوضه زاینده رود به دلیل تامین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ مورد توجه قرار گیرد.این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تاثیر، مسایل حقابه  بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از: افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید بر اساس مدیریت توامان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

۴تاثیر جهانی شدن بر عدالت اجتماعی با تاکید بر عدالت قضایی
اطلاعات انتشار: اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۸

۵کاربرد مدل تحلیل خوشه ای در تحلیل فضایی اکوتوریسم (مطالعه موردی: اکوتوریسم سیستان)
اطلاعات انتشار: علوم محيطي، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
رویکرد به اکوتوریسم به عنوان یک الگوی فضایی امروزه دامنه وسیعی یافته است. اکوتوریسم از نظر زیست محیطی موجب حفظ محیط زیست و از نظر اقتصادی، پویایی اقتصاد جوامع محلی را با ایجاد اشتغال و درآمد سبب می شود. بر این اساس، شناسایی قابلیت ها و راهکارهای توسعه طبیعت گردی در نواحی مختلف جغرافیایی از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی و سطح بندی پتانسیل های طبیعت گردی سیستان می پردازد. این پژوهش با هدف سنجش میزان جذابیت فضاهای اکوتوریستی سیستان؛ ضمن شناسایی قابلیت های توسعه فضایی اکوتوریسم، راهکارهای تقویت جریان اکوتوریسم را در سطح ناحیه ای اولویت بندی و مشخص می نماید. روش انجام پژوهش «توصیفی، تحلیلی و پیمایشی» است که با استفاده از 14 نماگر و با بهره گیری از مدل «تحلیل خوشه ای» به شیوه سلسله مراتبی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چاه نیمه های سیستان، دریاچه هامون و کوه خواجه به علت برخورداری از پتانسیل های نسبتا زیاد، از نظر جذب اکوتوریست در بالاترین سطح (فراجذاب) قرار دارند. سد کوهک، پارک جنگلی، رودخانه هیرمند، سد سیستان و سد زهک به دلیل عدم وجود قابلیت های فرهنگی، امکانات اقامتی و آب سالم و گوارا در سطح دوم (میان جذاب) قرار گرفته و نهایتا چشم انداز بیابانی سیستان به علت فقر منابع طبیعی، محدودیت جذابیت های پیرامونی، کمبود امکانات رفاهی و پایین بودن سطح دسترسی و امنیت در پایین ترین سطح (فروجذاب) واقع شده اند. بنابراین با در نظر داشتن قابلیت های توسعه هر فضا و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز، می توان به ترتیب فضاهای فروجذاب، میان جذاب و فراجذاب را در اولویت توسعه فضایی قرار داد.

۶آشفتگی توزیع خدمات روستایی و نحوه ساماندهی آن ممطالعه موردی : شهرستان گچساران
اطلاعات انتشار: علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۷مروری بر پراکنش واحدهای صنعتی در سطح کشور
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم انساني - دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۸بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: استان یزد)
اطلاعات انتشار: جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان)، تابستان, دوره  ۲۰ , شماره  ۲ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50–25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652\1 – با احتساب شهر های کوچک به 745\1 – بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250–100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

۹برنامه ریزی کاربری اراضی فرهنگی– تفریحی مناطق شهری اصفهان و نقش ICT در تعادل بخشی منطقه ای
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، تابستان, دوره  ۸ , شماره  پياپي ۱۸، سال
تعداد صفحات: ۲۴
تحولات سریع در دنیای امروز امکان تحقق برنامه های بلندمدت را بدون بازنگری مستمر ناممکن ساخته است. علاوه بر این، امکانات، توانایی ها و اولویت های جامعه شهری مرتبا در حال تغییر است. بنابراین درک وضعیت کاربری های مختلف شهری و تعیین میزان کمبود و عدم تعادل در سطوح مختلف منطقه ای، به عنوان ضرورتی اجتناب پذیر مطرح می شود. در این راستا از میان کاربری های مختلف شهری، کاربری های فرهنگی – تفریحی به دلیل نقشی که در غنای فرهنگی جوامع شهری و روح و روان شهروندان دارند، الزامات خاص خود را می طلبند و از اهمیت شایانی برخوردارند. بنابراین آگاهی از وضعیت آنها جهت برنامه ریزی و مدیریت این فضاها، امری ضروری است.با این اوصاف این مقاله می کوشد با استفاده از مدل تغییر سهم، تغییرات سطح و سرانه کاربری های فرهنگی– تفریحی مناطق یازده گانه شهر اصفهان را به تفکیک با سطح و سرانه کاربری های مذکور در شهر اصفهان بین دو دوره تهیه طرح تفصیلی (1375) و تهیه طرح بازنگری (سال 1384) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با درک میزان اختلاف و عدم تعادل مابین مناطق به عنوان سطح خرد مطالعات و شهر اصفهان (به عنوان سطح مرجع مطالعات)، راهکارها و پیشنهاداتی را در راستای برقراری توازن و تعادل منطقه ای با استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی و تاثیر آن بر تعادل بخشی توسعه منطقه ای ارایه نماید.نتایج مطالعات نشان می دهد که از یک سو بین مناطق یازده گانه شهر اصفهان ازنظر میزان سطح و سرانه کاربری ها اختلاف قابل ملاحظه ای وجود دارد و از سوی دیگر این اختلاف بین مناطق به صورت خرد و شهر اصفهان به عنوان مرجع از شدت بیشتری برخوردار است.

۱۰بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش تقاضای سفرهای شهری (نمونه موردی: شهر اصفهان)
اطلاعات انتشار: مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، , دوره  ۳۲ , شماره  ۴ (ويژه نامه جغرافيا)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
شهر اصفهان که گنجینه های هزار رنگ میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی بسیاری در دل خود دارد، به دلایل متعدد، امروز گرفتار معضلات پیچیده ای شده است. دامنه آتش این معضلات از جمله انواع آلودگی ها، ازدیاد ترافیکی و نابرابری های منطقه ای، چنین شهری را بیش از پیش دستخوش تحول کرده و لطمات جبران ناپذیری را بر پیکر آن وارد خواهد ساخت. بنابراین این شهر بیش از پیش برای حل معضلاتش به توجه محققان و عنایت مسوولان نیاز دارد.این پژوهش با تکیه بر تجربیات کاربرد موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت سفرهای شهری سعی بر آن دارد که با معرفی سفرهای شهری و شناخت سطوح شاخص های ICT در شهر، میزان موفقیت این فناوری نوین را در مدیریت سفرهای شهری اصفهان به صورت کاهش تقاضای سفر بسنجد.نوع پژوهش حاضر کاربردی است. روش مطالعه پژوهش نیز اسنادی، تحلیلی، پیمایشی و نوع استخراج از داده ها، استقرایی است.در نهایت از مطالعات این پژوهش، نتایج زیر به دست آمد:– کاهش تقاضای سفرهای شهری در اصفهان با حذف سفرهای غیرضروری و جایگزینی آن با شیوه های مجازی امکان پذیر خواهد بود.– تقویت زیرساخت های حیاتی چون زیرساخت های فرهنگی در افزایش موفقیت کاربرد ICT در شهر اصفهان موثر می باشد.

۱۱کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۲۹
یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادلهای اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که برای رفع چنین کمبودهایی نیاز به نگرش در نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف می باشد. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادلهای منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های مختلف است. در این مطالعه، نوع پژوهش «توصیفی– تحلیلی» می باشد. بر این اساس تعداد 45 شاخص از شاخص های توسعه که شامل شاخص های فرهنگی، اقتصادی، شاخص های زیربنایی توسعه در نقاط روستایی شهرستان ها و شاخص های کالبدی در نقاط شهری شهرستان های استان اردبیل می باشد، مورد ارزیابی قرار گرفته که مبنای گردآوری آمار برای سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهد که در ارتباط با شاخص های فرهنگی شهرستان های اردبیل، پارس آباد، گرمی، نیر و مشگین شهر، در ارتباط با شاخص های اقتصادی، شهرستان های بیله سوار، گرمی و نمین، در ارتباط با شاخص های کالبدی در نقاط شهری، شهرستان گرمی و در ارتباط با شاخص های زیربنایی توسعه در نقاط روستایی شهرستان های اردبیل، خلخال، کوثر و نمین در گروه توسعه یافته قرار می گیرند. ترکیب نتایج نشان می دهد که شهرستان های نیر و گرمی به ترتیب با امتیاز 0.447 و 0.442 دو شهرستان توسعه یافته و شهرستان های اردبیل، بیله سوار و پارس آباد به ترتیب با امتیاز 0.431، 0.421 و 0.418 شهرستان های درحال توسعه استان را شکل می دهند. امتیازها در کلیه شاخص های مطروحه برای شهرستان ها بکار رفته است.

۱۲بررسی و ارزیابی منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: جغرافيا، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مساله پیچیده آلودگی هوای اصفهان که بر اثر عوامل مختلفی در طی چند دهه اخیر به شکل حاضر در آمده است، نیازمند شناختی دقیق و موثر از منابع و عواملی است که موجب انتشار در سطح این شهر گردیده است. شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای ایران با جمعیتی بیش از یک میلیون و نهصد هزار نفر و دومین شهرپر خودرو و موتورسیکلت ایران، و دومین شهر صنعتی ایران بعنوان یکی از کلانشهرهای آلوده دنیا است که پس از تهران مقام دوم آلودگی هوای ایران را دارا می باشد. این تحقیق در پی آن است که میزان آلاینده های منابع ثابت و متحرک شهر اصفهان را محاسبه و ارزیابی نماید. نتایج حاصل از این تحقیق بصورت خلاصه نشان می دهد که، از مجموع کل آلاینده های وارد شده به شهر اصفهان 13 درصد متعلق به صنایع شهری (264717000 گرم)، 11 درصد مربوط به منابع خانگی و76  درصد از کل آلاینده ها مربوط به منابع آلوده کننده ناشی از ترافیک در شهر اصفهان می باشد.

۱۳بررسی تحلیل و ارزیابی تراکم و سرانه کاربری فضای سبز شهری نمونه موردی: شهریاسوج
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
فضای سبزشهری ازدیدگاه شهرسازی دربرگیرنده بخشی ازسیمای شهر است که ازانواع پوشش گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی درکنار کالبد بی جان شهرتعیین کننده ساختار مورفولوژیک شهر است و ازجمله کاربریهایی است که توزیع و پراکنش آن درسطح شهر اهمیت بسیارزیادی دارد شهریاسوج بهعنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و پایتخت طبیعت ایران درطی یک دو دهه اخیر رشدفزاینده ای داشته است و بدون درنظرگرفتن نیاز شهروندان به فضای سبز گسترش فیزیکی شتابانی یافته است به همین دلیل تحلیل و بررسی کاربری فضای سبز و سرانه آن درشهر یاسوج و ارایه پیشنهادهای مناسب درجهت تعادل بخشی به ساختارکالبدی و اجتماعی شهر ازطریق ان می توان حائز اهمیت فراوان باشد پژوهش حاضر که براساس روش توصیفی تحلیلی با استفاده ازامار و اطلاعات مختلف صورت گرتفه است و بطور کلی جمع آوری اطلاعات عمدتا اسنادی و مبتنی برساناد سازمان امار اطلاعات وخدمات کامپیوتری شهرداری یاسوج و مرکز امار ایران بودها ست همچنین با روش پیمایشی و عملیات میدانی بخشی ازکمبودهای اطلاعاتی ازروی زمین برداشت شده ست

۱۴رویکردهای پایداری با الویت انرژی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی نوین، نمونه مطالعاتی «Vauban»
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
شهرها و واحدهای خردتر آن چون محلات، همچون ارگانیسمی زنده و پویا هستند که در بستر تغییر و تحولات بسیاری قرار می گیرند، لذا نظریات و راه کارهای متفاوتی برای هدایت این تغییرات پیش بینی می شود تا شهر و زندگی انسان ها در زمان حال و آینده با مشکل مواجه نشود. در دهه های اخیر رشد فزاینده برنامه های توسعه، منجر به هشدارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شد؛ لذا در پاسخ به بحران های ایجاد شده، رویکردها و مفاهیم جدیدی در حوزه های مختلف شهری مطرح می شود. در این میان شهرسازی نوین به عنوان رویکردی جدید در شهرسازی، طیفی کامل از برناه ریزی و طراحی شهری تا معماری را در نظر می گیرد که در پاسخ به محلات ناپایدار به وجود آمده، شکل گرفته است. اهمیت بررسی و تحلیل این الگو، به دلیل تأثیر گذاری آن بر برنامه ریزی در تمامی سطوح، و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است. ضمن آنکه اصول ارائه شده این نظریه، در توسعه شهری، توسعه های جدید، توسعه های درون زای بافت و به خصوص در برنامه ریزی محلات شهری، اهمیت قابل توجهی دارد. به نظر می رسد که اصول مطرح شده در این رویکرد، رابطه تنگاتنگی با معیارهای پایداری داشته باشد. در ای مجال ضمن پرداختن به این موضوع، به ویژه در حوزه پایداری و مصرف بهینه انرژی، با بررسی نمونه «اکومحله پایدار و آبان» نکات، روشها و متدهای طراحی و اجرای قابل بهره برداری در ایران استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۱۵سطح بندی سکونتگاه ها و تعیین مراکز عملکردی محلی (مطالعه موردی: دهستان صاحب بخش زیویه شهرستان سقز)
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۲۴
از مسایل مهم برنامه ریزی روستایی، تشخیص و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاه ها است که بتوانند ساختار موثری برای ارایه خدمات و بهره گیری بهینه از فرآورده های روستایی ارایه دهند. بنابراین، مکانیابی نقاط روستایی در سطوح منظومه، مجموعه و حوزه با توجه به موقعیت جغرافیایی، دسترسی، جمعیت و امکانات موجود، شبکه ارتباطی– زیربنایی، تقسیمات و مرکزیت سیاسی– اداری، مسایل امنیتی– استراتژیکی، همگنی های فرهنگی– اجتماعی، اقتصادی و محیطی، از اولویت هایی است که باید انجام شود. در پژوهش حاضر وضع موجود دهستان صاحب از بخش زیویه شهرستان سقز به لحاظ برخورداری و نحوه توزیع خدمات و امکانات روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق «مقایسه ای– تحلیلی» است که با استفاده از 49 متغیر و 8 شاخص و با بکارگیری 9 تکنیک شامل میزان سنج نهادی گاتمن، شاخص مرکزیت، مجموع حداقل فواصل، تعداد ارتباط های مستقیم، تعداد گره های ارتباطی، شاخص Z، توان جمعیتی، شاخص توسعه انسانی و تحلیل خوشه ای انجام شده است. مطابق یافته های تحقیق، روستاهای کریم آباد، چاغرلو، لگزی، قلعه کهنه، آدینان، کاکه آسیاب و درگاه سلیمان در سطح اول (توسعه یافته)، روستاهای در وزان سفلی، کسیلان، خانقاه شیخ، تیزآباد و محمودآباد در سطح دوم (نسبتا توسعه یافته)، روستاهای در وزان علیا، یازی بلاغی، علی آباد و قلعه جغه در سط سوم (کمتر توسعه یافته) و روستاهای چیچی–خوار، قشلاق رضا، اسلام آباد، دره اسماعیلیا، کمنتو و خوشه دره در سطح چهارم (محروم) قرار  دارند. با توجه به سطح بندی فضایی پیشنهادی، کل دهستان به یک مجموعه روستایی (روستاشهر صاحب) و چهار حوزه عمرانی (قلعه کهنه، اسلام آباد، کریم آباد و صاحب) تقسیم گردیده و متناسب با استانداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط های روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی (مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) امکانات و خدمات مورد نیاز پیشنهاد شده است.

۱۶بررسی نقش مدیریت هماهنگ شهری در تحقق بخشی میزان امنیت اجتماعی؛ مورد پژوهی: استان اصفهان
اطلاعات انتشار: مديريت شهري، پاييز و زمستان, دوره  ۸ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۶
هدف از این پژوهش، تبیین نقش «مدیریت هماهنگ شهری» در «امنیت اجتماعی» و ارایه مدلی مطلوب برای شهرهای استان اصفهان می باشد. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی با دیدگاه توسعه ای با بهره گیری از روش میدانی و پیمایشی، و در حوزه نظری، بطور توصیفی تحلیلی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است که جامعه آماری، شامل شهرداران استان اصفهان، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان و همچنین مدیران مناطق شهر اصفهان بوده و جامعه نمونه، دویست نفر از جامعه آماری می باشد. یافته های پژوهش مبین آن است که دستیابی به ساختار مناسب در مدیریت هماهنگ شهری می تواند با همگرایی و تقویت امکانات اجرایی و اداری شهرها و قادر ساختن مقامات محلی برای شناسایی مشکلات و اولویت ها، ایجاد و اجرای سیاست های توسعه پایدار را تسهیل کند و با نظامی غیر متمرکز؛ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت دقیق تر دولت؛ اقتدار و کارآمدی، پیشبرد سریع  برنامه ها و همسو کردن امور محلی و ملی و احساس تعلق و همبستگی میان شهروندان را افزایش داده و در تحقق امنیت اجتماعی موثر باشد.

۱۷نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی در مدیریت شهرهای کشورهای در حال توسعه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۸تحلیلی بر آرایش فضایی شهرهای استان مازندران (باتاکید برتکنیک های کمی)
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، پاييز, دوره  ۲۴ , شماره  ۳ (پياپي ۹۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
این مقاله، به منظوربررسی آرایش فضایی شهرهای استان مازندران و عوامل موثر در آن صورت گرفته است. روش تحقیق ازنوع توصیفی– تحلیلی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک های کمی نظیر: شاخص نزدیکترین مجاورت، شاخص پراکندگی در اطراف مرکزمیانه، منحنی لورنز وضریب همبستگی پیرسون و برای نمایش نتایج ازنرم افزارهایی، چون Corel Draw، Spss،Excel استفاده شده است. برخی نتایج حاصله، بیانگرآن است که علی رغم توزیع نسبتا یکنواخت بارش، خاک مرغوب ودمای مناسب، بویژه در بخش جلگه ای استان، توزیع جغرافیایی شهرها ازحالت یکنواخت تبعیت نکرده ودارای حالت خوشه ای است که در این مساله غیر از عوامل طبیعی، برخی عوامل انسانی، نظیر: جاده های ترانزیتی و سیاست های محرومیت زدایی نقش مهمی داشته اند. از51 شهراستان در سال 85، (طی محاسباتی جداگانه ازپارامترهای مختلف) 3.82 درصددربخش جلگه ای، 8.56 درصد در امتداد جاده های ترانزیتی، 3.31 درصددرساحل دریا و01.49 درصد درامتداد رودخانه های استان استقراریافته بودند.

۱۹بررسی عوامل موثر بر میزان جرم در مناطق مختلف شهر شیراز
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم اجتماعي، بهار, دوره  - , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۴۱
گسترش شهر نشینی از یک طرف و کمبود فضا از طرف دیگر، ازدحام و تراکم بیش از حد جمعیت و فعالیت را در شهرهای امروزی سبب شده است. درهم تنیدگی و فشردگی جمعیت دارای پیامدهای گسترده ای بوده که یکی از آن ها افزایش ناهنجاریهای اجتماعی است. در این فرایند کلان شهرهای کشو ر ما نیز با افزایش بی سابقه جرم و جنایت رو به رو هستند که این مساله نه تنها دستگاه قضایی را با چالشی بزرگ مواجه نموده، بلکه از نظر فرهنگی، اجتماعی، روانی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز مخاطره آمیز بوده و هزینه های مادی و معنوی فراوانی بر دوش جامعه می گذارد. از آنجا که شهر شیراز به عنوان مترو پل جنوب از این حیث در رده بالایی قرار دارد، مطالعه حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضایی جرم در بین مناطق مختلف شیراز، به ارزیابی شرایط محیطی شهر بر میزان جرم و جنایت نیز پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرم و کیفیت محیط مسکونی رابطه معنی داری وجود دارد، علاوه بر این، ارتکاب جرم با نوع شغل و فعالیت مناطق مختلف نیز معنی دار است. رابطه این شاخصه ها در نقاط جرم خیز شهر به خوبی مشهود است.

۲۰روند مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شهرهای ایران در دو دهه اخیر
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۹، سال
تعداد صفحات: ۲۶
طرح مساله: یکی از نتایج شهرنشینی شتابان، افزایش مهاجرت به کانون های شهری و شکل گیری بحران روستاگریزی در کشور است. این مساله مشکلات متعدد اقتصادی اجتماعی همچون کمبود زمین و مسکن، اشتغال، شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی و ... را در شهرهای مهاجرپذیر به دنبال دارد.روش: روش انجام این پژوهش «توصیفی تحلیلی» است که با استفاده از داده های سرشماری نفوس و مسکن سال های 85 –1365 انجام شده است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد در دو دهه مورد مطالعه، مهاجرفرستی شهرهای ایران کاهش یافته و نسبت شهرهای مهاجرپذیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.نتایج: در دو دهه اخیر شهرهای طالخونچه، خراجو، کومله، راین، عسگران، جوپار، جیرنده، نافج، جوشقان و کامو، نوخندان و دهاقانبه به دور از جریان های مهاجرتی بوده، 171 شهر با مهاجرپذیری شدید، 702 شهر با مهاجرپذیری ضعیف، 16 شهر با مهاجرفرستی شدید و 112 شهر کشور با مهاجرفرستی ضعیف مواجه بوده اند.

۲۱ارائه الگوی بهینه گسترش کالبدی– فضایی شهر ارومیه
اطلاعات انتشار: جغرافيا و توسعه، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  پياپي ۳۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر(فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی یا نوشهرنشینی است. در واقع حرکتی از شهر ماشینی به سمت شهر آینده (اطلاعات گره ای ترانزیت شهری) و احیاء مجدد شهری است. لذا آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می تواند نقش مهمی در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری داشته باشد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی بنماید. هدف این تحقیق شناخت الگوی رشد شهر ارومیه به منظور برنامه ریزی جهت دستیابی به یک الگوی بهینه است.نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، طرح های جامع و تفصیلی شهر، همچنین از طریق اسناد، مجلات، کتب مرتبط با موضوع و سازمان های مختلف جمع آوری گردیده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای Mat lab و Excel در چارچوب مدل های هلدرن، آنتروپی شانون، موران و گری برای شناخت الگوی رشد شهر داده ها تحلیل شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، الگوی رشد شهر ارومیه به صورت پراکنده است و این امر موجب ناپایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت شکل شهری شده است. با توجه به پیامدهای نامطلوب رشد پراکنده و در راستای دستیابی به توسعه پایدار و شکل پایدار شهری به نظر می رسد، روش تمرکز غیرمتمرکز (تبدیل شهر تک مرکزی به چندمرکزی بر پایه متراکم سازی و افزون سازی فعالیت ها در مراکز فرعی) با تاکید بر اصول و راهبردهای رشد هوشمند شهری بهترین الگو برای گسترش کالبدی– فضایی شهر ارومیه در آینده باشد.

۲۲بررسی و تحلیل عوامل موثر بر تقاضای مسکن اجتماعی در شهر یاسوج
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۲۳ارزیابی سکونتگاه های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران
اطلاعات انتشار: رفاه اجتماعي، زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۷ (سلامت ۱)، سال
تعداد صفحات: ۲۱
مقدمه: به دنبال رشد و گسترش بی رویه شهرها، رویکردهای متعددی برای تامین وضعیت مطلوب زندگی برای نسل های امروز و آینده مطرح شد که یکی از این رویکردهای مهم، رویکرد شهر سالم است؛ اما ارزیابی اینکه چه شهری سالم است یا اینکه در مقابل سایر شهرها در چه سطحی از سلامت قرار دارد، هنوز مساله ای پیچیده و مبهم است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سکونتگاه شهری با رویکرد شهر سالم، در استان مازندران، صورت پذیرفته است.یافته ها: در این پژوهش، پس از بررسی ادبیات تحقیق، معیارهای شهر سالم با روش دلفی و میانگین برتری نسبی آن ها با روش آنتروپی تعیین شد. سپس به منظور ارزیابی سکونتگاه های شهری، از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و روش های SAW و TOPSIS و LA استفاده شد. همچنین برای رسیدن به اجماع کلی، از روش کپ لند استفاده گردید.بحث: ارزیابی سکونتگاه های شهری استان مازندران با رویکرد شهر سالم، در این پژوهش، حاکی از آن است که سکونتگاه های شهری شهرستان بابل رتبه اول و سکونتگاه های شهری شهرستان های گلوگاه، نکا و سوادکوه رتبه آخر را دارند.

۲۴تحلیل فضایی و اولویت بندی شهرستان های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال
اطلاعات انتشار: تحقيقات جغرافيايي، تابستان, دوره  ۲۹ , شماره  ۲ (پياپي ۱۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۲۳
لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

۲۵تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی ساکنان در روستا– شهرها (نمونه موردی: روستا– شهر اصلاندوز)
اطلاعات انتشار: مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري)، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۲۸
کیفیت زندگی، مفهومی است که در سال های اخیر، به دلیل نقشی که در سلامت جسم و روان افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح کیفیت زندگی ساکنان روستا– شهر اصلاندوز و تحلیل عوامل موثر بر آن انجام پذیرفته است. نوع مطالعه کاربردی و رویکرد حاکم بر آن مجموعه ای از روش های توصیفی– تحلیلی و همبستگی است که نمونه آماری، تعداد 384 نفر از ساکنان روستا– شهر مذکور هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های مختلف آماری و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در مجموع ساکنان از کیفیت زندگی خود رضایت نسبی دارند. همچنین روابط معناداری بین متغیرهای فردی پژوهش با فاکتورهای اصلی و زیرفاکتورهای پژوهش مشاهد می شود، که متغیرهای مستقل شناسایی شده در پژوهش قادرند (0.590) از تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند و در این راستا فاکتور سلامت روانی با ضریب تاثیر 0.464 بیشترین تاثیر را در رضایتمندی ساکنان دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۱ نتیجه