توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تخلیص یوبی کوییتین و تولید آنتی بادی اختصاصی علیه یوبی کوییتین
اطلاعات انتشار: زيست شناسي ايران، پاییز, دوره  ۱۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
روشهای ایمونوشیمی مانند الایزا، رادیو ایمونواسی و ایمونوفلورسانس، روشهایی حساس و سریع جهت آنالیز یوبی کوییتین و سایر مولکولهای زیستی، بر پایه استفاده از آنتی بادی اختصاصی بعنوان شناساگر می باشند. لذا تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه یوبی کوییتین همواره یکی از ابزارهای مهم در بررسی و ردیابی این پروتیین است. هدف از این تحقیق تخلیص یوبی کوییتین از گلبولهای قرمز انسان و تولید آنتی بادی اختصاصی علیه آن وکونژوگاسیون آنتی بادی به منظور استفاده در مطالعات ایمونوشیمی می باشد. در این تحقیق ابتدا یوبی کوییتین از گلبولهای قرمز خونی با دناتوراسیون حرارتی و یا  بوسیله سولفات آمونیوم جدا و نهایتا با کروماتوگرافی بر روی ژل DEAE–Sephadex تخلیص گردید. این پروتیین بکمک گلوتارآلدیید به پلی یوبی کوییتین تبدیل و بعنوان ایمونوژن در دوزهای مناسب به خرگوش تزریق گردید. پس از تعیین تیتر آنتی بادی در سرم خرگوشی با روش الایزا و خونگیری در حجم مناسب، جداسازی آنتی بادیهای سرم خرگوشی، از روش ایمونوافینیتی بر روی ستون کروماتوگرافی جذبی فعال شده با پروتیین A، انجام شد. سپس با اتصال یوبی کوییتین به عنوان لیگاند به ژل  CNBr activated sepharose–4Bو عبور آنتی بادیهای خرگوشی مرحله قبل از ستون کروماتوگرافی جذبی متصل به یوبی کوییتین، آنتی بادی اختصاصی علیه یوبی کوییتین خالص شد. سپس آنتی بادیهای اختصاصی، با ماده فلورسانس فلورسیین ایزوتیوسیانات کونژوگه و در پایان جهت تائید قابلیت آنتی بادیهای مذکور در شناسایی و اتصال به اپی توپهای پروتیین یوبی کوییتین، تستی به روش ایمونوفلورسانس طراحی شد. نتایج انجام SDS–PAGE برروی یوبی کوییتین تخلیص شده از ستون تعویض یونی و آنتی بادیهای سرمی تهیه شده از ستون جذبی، به صورت تک باند بر روی ژل ظاهر گردید.همچنین بکمک تست الایزا، ویژگی آنتی بادیهای اختصاصی تخلیص شده به پروتیین یوبی کوییتین تائید گردید . در هر بار تخلیص1 mg  یوبی کوییتین به ازای 100 ml گلبول قرمز و 0.6 mg آنتی بادی اختصاصی علیه یوبی کوییتین، به ازای 8 ml سرم ایمن شده خرگوش حاصل گردید. در بررسی ایمونوفلورسانس اسپرمهای پوشیده از یوبی کوییتین با توجه به اینکه یوبی کوییتین محور بسیاری از تحقیقات زیستی است به کمک آنتی بادیهای کونژوگه با فلورسیین ایزوتیوسیانات، فلورسانس قابل توجهی در مقایسه با کنترل منفی آزمایش مشاهده گردید لذا تهیه این ماده و آنتی بادی علیه آن، و همچنین کونژوگه کردن این آنتی بادی با ملکولهای فلورکروم امکان بررسی بیشتر عملکرد آن را فراهم می سازد.

۲طراحی یک روش الایزا با استفاده از آنتی ‌ژن‌ های سطحی اسپرم جهت اندازه‌ گیری آنتی ‌بادی ضداسپرم و مقایسه آن با تست SpermMar
اطلاعات انتشار: باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱ (مسلسل ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقدمه: تاثیر آنتی بادی ضداسپرم با میزان شیوع 26–6% در ایجاد ناباروری به خوبی شناخته شده است. لذا اندازه گیری آن در سرم و یا مایعات بیولوژیک مردان و زنان از اهمیت کلینیکی برخوردار است. امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در ناباروری ایمونولوژیک، طراحی روشی استاندارد جهت اندازه گیری ASA می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهند که روش الایزا در بین روش های تشخیص ASA، درصورتی که از آنتی ژن های سطحی اسپرم با حداقل آلودگی به آنتی ژن های غیر اسپرمی و آنتی ژن های داخلی اسپرم استفاده گردد، روشی بسیار حساس و قابل اعتماد بوده و بهتر از سایر روش های تشخیص و اندازه گیری ASA می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر طراحی یک روش الایزا با روش قابل قبول استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم و با حداقل آلودگی به سایر پروتیین های اسپرم جهت تعیین میزان ASA می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه، تکنیک الایزای غیرمستقیم با استفاده از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم شامل روش سونیکاسیون، استفاده از دترجنت سدیم دودسیل سولفات و نیز استفاده از دترجنت لیتیوم دی یدو سالیسیلات، طراحی گردید. در نهایت پس از طراحی روش، الایزای طراحی شده با آنتی ژن حاصل از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم، به همراه دو کیت الایزای تجاری مشابه با تست روتین مراکز درمان ناباروری (SpermMar) مورد مقایسه قرار گرفته است.نتایج: در تجربه عملی از 28 سرم مشکوک به ASA که توسط تست SpermMar، 16 مورد جواب مثبت داشتند، به روش الایزای طراحی شده با آنتی ژن های حاصل از دترجنت LIS، 14 سرم، جواب مثبت حقیقی نشان داد و تنها 2 مورد جواب منفی کاذب وجود داشت و جواب مثبت کاذب نیز مشاهده نگردید؛ درحالی که در روش سونیکاسیون فقط 5 مورد مثبت حقیقی داشت و 11 مورد جواب منفی کاذب نشان داد. روش استفاده از دترجنت SDS نیز 13 مورد مثبت حقیقی، 3 مورد جواب منفی کاذب و 4 مورد جواب مثبت کاذب نشان داد. به علاوه، دو کیت تجاری به ترتیب 7 و 4 مورد جواب مثبت حقیقی نشان داد. در هر دو کیت های تجاری 1 مورد جواب مثبت کاذب و نیز به ترتیب با 9 و 12 مورد جواب منفی کاذب همراه بودند. بر اساس نتایج حاصل روش الایزا با استفاده از دترجنت LIS، حساسیت (5\87%) مناسبی داشته و از ویژگی و کارایی بسیار بالایی در مقایسه با سایر روشها برخوردار است (به ترتیب 100 % و 8\92%). از طرف دیگر همبستگی معنی داری نیز بین روش طراحی شده و SpermMar وجود دارد (r=0.572).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه روش الایزای طراحی شده با استفاده از آنتی ژن های استخراج شده از سطح اسپرم به کمک دترجنت LIS دارای حداقل نتایج کاذب است و بهتر از سایر روش های استخراج آنتی ژن های سطحی اسپرم و کیت های مشابه خارجی جهت تشخیص و تعیین میزان ASA می باشد.

۳طراحی یک روش الایزابا استفاده از آنتی ژن های سطحی اسپرم جهت اندازه گیری آنتی بادی ضد اسپرم و مقایسه آن با تست SPERMMAR
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: Journal of Reproduction and Infertility (JRI)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه