توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی بیوانفورماتیکی خواص پیوندی بتالاکتوگلوبولین گاوی طبیعی و جهش یافته A86Q
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
بتا –لاکتوگلوبولین β–Lg پروتئین اصلی مایع آبپنیر شیر با پروتئین پیوند کنندهی رتینولRBP پلاسما شباهت ساختاری زیادی دارد.این پروتئین، در محیط اسیدی معده و در برابر پروتئولیز آنزیم پپسین در معده مقاوم است. ساختار سومβ–Lgاز 9 رشتهیβغیرموازی تشکیل شدهاست که، مسئول شکلگیری حفرهیβمیباشندβ–Lgبهعنوان عضوی از خانوادهی لیپوکالینها تمایل زیادی به تشکیل پیوندترکیبات آبگریز و آمفیفیلیک از جمله رتینول، اسیدهای چرب، فسفولپیدها و ترکیبات آروماتیک دارد، بنابراین در بدن انسان بهعنوان حاملی مناسب جهت انتقال لیگاندها و داروهای آبگریز وآمفیفیل مطرح میشود. بیوتین یک ویتامین محلول در آب است که در واکنش های انتقالCO2 در متابولیسم اسیدهای چرب کربوهیدراتها و اسیدهای آمینه شرکت دارد. در این مطالعه اتصال بیوتین بهβ–Lgگاوی طبیعی و همچنین پروتئین حاوی یک جهش در نزدیکی حفرهی کالیکس بررسی شدهاست. پس از همولوژی مدلینگ β–Lgجهشیافته، مطالعات داکینگ مولکولی بیوتین با نرم افزارArguslab4.0.1انجام شد. نتایج بیانگر اتصال بیوتین به هر.دو پروتئین واثر مطلوب جهش در افزایش قدرت اتصال لیگاند به پروتئین میباشد
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه