توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی در منطقه کرمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به اقلیم بارز استان کرمان، که اقلیم خشک است و تغییرات بین سالی بارندگی منطقه، نوسانات آبدهی سالانه، حوضه های آبریز بسیار زیاد است. بعنوان مثال در دوره آماری 37 ساله (79–1342) رودخانه هلیل در محل سد جیرفت، نسبت آبدهی سال بسیار پر آب به سال بسیار کم آب برابر 56\6 محاسبه شده است، نمایانگر تغییرات شدید آبدهی رودخانه های منطقه می باشد. بررسی ابدهی سالانه رودخانه های معرف حوضه های آبریز استان، مشخص می کند که طول دوران آبدهی کمتر ازمتوسط، بیشتر از مدت دوران آبدهی افزون از متوسط بوده و میانگین شدت ترسالی، بیشتر از میانگین شدت خشکسالی می باشد که از ویژگیهای مناطق خشک محسوب شده و نشان دهنده احتمال وقوع خشکسالی بیشتر نسبت به ترسالی می باشد. در دوره آماری فوق الذکر خشکسالیهای اساتثنائی منطبق بر سالهای آبی 45–44، 50–49، 68–67 و 79–78 به ترتیب با دوره بازگشت 50، 25، 17 و 7 سال بوده و یک ترسالی بارز در سال آبی 72–71 به وقوع پیوسته و سالهای 55–54 و 75–74 سالهای پر آب بوده اند و دوره 54–1342 به جزء سال 51–50 و دوره 71–1361 را به عنوان پریودهای خشک و سالهای 62–54 و 77–71 را دوران تر، میتوان مشخص نمود.
بر اساس بررسیهای انجام شده برای دوره برگشت 10 سال، یک سال خشک با آبدهی حدود 19 درصد میانگین و سه سال خشک متوالی با ابدهی 35 درصد میانگین احتمال وقوع دارد و برای دوره های برگشت بیشتر، شرایط به مراتب حادتر می گردد. با توجه به اینکه اثرات کاهش نزولات جوی بر منابع آب زیر زمینی در کوتاه مدت محسوب نیست. موثرترین روش مقابله با تقلیل ضایعات و حسارات در شرایط خشکسالی ، برداشت کمتر از منابع آب زیر زمین در ترسالیها وسالهای نرمال به همراه تغذیه بیشتر از آبخوانها می باشد. تا امکان استحصال بیشتر آب در دوران خشکسالی میسر گردد. در ای راستا دو نوع راهکار دائمی و موقتی ویژه خشکسالی توصیه می شود که منجمله پیش بینی خشکسالی، افزایش راندمان آبیاری، انتقال آب حوزه به حوزه باروری ابرها، بازیافت و باز استفاده از فاضلابها ، هشدارهای ویژه دوران خشکسالی ، احداث شبکه های انتقال آب به منظور جلوگیری از تلفات ، مخازن ذخیره آب ، کاهش تبخیر ازمخازن تعیین اولویتها و محدودیت ها در سالهای کم آب بر اساس حساسیت و میزان خسارات به محیط زیست، شرب، صنعت و کشاورزی، تعیین تعرفه ویژه هر سال در فصل بهار و همچنین پیشنهاد صندوق همیاری بین کشورهای اسلامی در خصوص مصائب طبیعی مانند سیل، خشکسالی، زلزله و …

۲بررسی وضعیت منابع آب حوضه آبریز کویر در انجیرساغند و ارائه رهنمودهایی جهت جلوگیری از پیامدهای بهره برداری در شرایط فعلی
اطلاعات انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۷
حوضه آبریز کویر در انجیر ساغند در شمال استان کرمان و جنوب استان یزد شامل 12 محدوده مطالعاتی می باشد. به دلیل بارش سالانه کم در حوضه، میزان تولید جریانات سطحی در رودخانه های و مسیل ها در ورود به دشت بطور میانگین معادل 648 میلیون متر مکعب در سال است. و بندرت سیلابهای بزرگ از دسترس خارج میشوند. لذا مطالعه و اجرای سدهای ذخیره ای در منطقه منطقی نمی باشد. اما با توجه به رشد جمعیت و بهبود شرایط زندگی، تقاضا برای آب در بخشهای مختلف مصرف بالا بوده و از مجموع برداشت فعلی سالانه 1\77 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی ، 367 میلیون متر مکعب آن بیش از توان دینامیکی آبخوان ها میباشد. این اضافه برداشت باعث کاهش توان دینامیکی سفره ها، پدیده نشست، کمپاکت شدن زمین، کاهش آبدهی و خشک شدن بعضی از چاهها، پیشروی جبهه آب شور در مجاور بعضی از کفه ها در سفره های آب زیرزمینی، شده است. در این راستا طرحهای انتقال آب به حوضه شامل 1– احداث سد صفا بر روی رودخانه های رابر و رودر در حوضه آبریز هامون جازموریان با هدف انتقال آب 55 میلیون متر مکعب با قیمت تمام شده هر متر مکعب 9960 ریال ( مبنا سال 86 ) در دست اجرا میباشد. 2– مطالعات احداث سد و تونل و سازه آبگیر، مجاو ر خروجی تونل بهشت آباد در حوضه زاینده رود به منظور انتقال 300 میلیون متر مکعب با قیمت تمام شده هر متر مکعب 10720 ریال ( مبنا سال 86 ) انجام یافته 3– انتقال آب از رودخانه سولگان از سرشاخه های کارون به طور سالانه 250 میلیون متر مکعب به قیمت تمام شده هر متر مکعب 17800 ریال (مبنا سال 1380 ) مطالعه گردیده است. 4– انتقال آب از دشت خاتون آباد ( حوضه آبریز ابرقو سیرجان ) معادل 19 میلیون متر مکعب در سال به منظور تأمین بخشی از آب مجتمع مس سرچشمه در حال بهره برداری میباشد. لذا با توجه به هزینه بالای انتقال و همچنین ارزش بسیار بالای آب در مبدأ که قیمت گذاری ها بدون در نظر گرفتن قیمت آب در سرچشمه تعیین شده اند. به منظور جلوگیری از بحرانی با ابعاد وسیع که در آینده ای نزدیک منطقه را تهدید میکند. با آموزش و آگاهی رسانی و تصویب قوانین جدید آب برای منطقه و الگو برداری از مناطقی که در جهان، دارای شرایط اقلیمی مشابه میباشند. با هدف جلوگیری از پیامدهای زیانبار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی راهکارهای خاص منطقه ای باید مورد توجه ذینفعان واقع شود.

۳چالش های مسائل آب استان کرمان
اطلاعات انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بررسی ها نشان میدهد که روند باران سالانه منطقه کرمان سیر نزولی داشته و خشکسالی های متوالی هیدرولوژیکی سبب شده ، از مهر 78 تا آذر 90 به میزان 24784 میلیون متر مکعب کاهش تولید جریانات سطحی برای رودخانه های دائمی و فصلی استان نسبت به متوسط داشته با شیم ، از طرف دیگر به دلیل افزایش روز افزون تقاضای اب در بخش های مختلف شرب ، صنعت و کشاورزی در استان و وابستگی آنها به آب زیرزمینی فشار فزاینده ای را به این منابع همراه داشته و در مجموع از 25 سفره آب زیرزمینی در دوره آمار برداری شده ، بیش از 14\5 میلیارد متر مکعب بیش از توان دینامیکی دشت ها ، برداشت شده و باعث تخریب کمی و کیفی منابع آب آنها گردیده است. با توجه به اینگه مدیریت نا پایدار منابع آب زیرزمینی به عنوان اصلی ترین چالش استان می باشد و در این راستا جهت رویکرد بنیادین به سمت مدیریت تقاضا و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی به خصوص باغات استان به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب ، راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

۴ضرورت بازنگری در طراحی و برنامه بهره برداری از سازه های آبی موجود براساس آمار بلند مدت ایستگاههای هیدرومتری مطالعه موردی سد تنگوئیه سیرجان
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۵
میزان آب قابل تنظیم از سد مخزنی جیرفت از سال 0731 و سد تنگوئیه سیرجان از سال 0731 بعد از شروع بهره برداری با اهداف اولیه طراحی تفاوت دارد. بررسی ها نشان می دهد در سال های اخیر به دلیل رشد فزاینده بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین شرایط اقلیمی حاکم ، آبدهی رودخانه ها نسبت به شرایط درازمدت کاهش داشته است. جهت طراحی سد مخزنی تنگوئیه سیرجان، آورد رودخانه 32\9 میلیون متر مکعب تعیین گردیده است. اما در دوران بهره برداری به 9\43 میلیون متر مکعب کاهش یافته است. در حالی که میزان کاهش بارش در دوره بهره برداری فقط8\9درصد بوده که با کاهش حجم ورودی به میزان71\3درصد، تفاوت چشمگیر است. این کاهش آبدهی متأثر از برداشت و مصرف در سطح حوضه آبریز بوده و وضعیت فعلی آبدهی ها ،تثبیت شده و برگشت به شرایط متوسط درازمدت، متصور نخواهد بود

۵ضرورت تجدید نظر در نحوه ی حفاظت از حوزه های آبریز سدهای در دست بهره برداری(مطالعه موردی سد مخزنی نساء بم)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۵
استمرار بارندگیهای قابل توجه در دهه دوم فروردین 1392 در سطح استان کرمان که شرایط رطوبتی حوضه های آبریز، در وضعیت مناسبی بودند، سبب شد که عکس العمل حوضه ها در میزان تولید رواناب ارزیابی گردد. مقایسه میزان باران با رواناب تولید شده ‏برای هر حوضه در مقایسه با سالهای آماری قبل در شرایط رطوبتی همسان، مشخص نمود که افزایش برداشت و مصرف و همچنین عملیات فیزیکی حفاظت در سطح حوضه های آبریز سدهای در دست بهره ‏برداری جیرفت و تنگوئیه سیرجان سبب شده که میزان تولید جریانات سطحی خیلی کمتر از میزان پیش بینی، اتفاق افتد. و ضریب جریان به ترتیب به 7\8 ‏و یک درصد برای شرایط رطوبتی متوسط کاهش یابد اما برای سد نسا، بم که خیر به بهره ‏برداری رسیده ‏حجم آب ورودی به مخزن سد به میزان پیش بینی واقعی باشد. لذا با توجه به اینکه تا کنون در سطح حوضه آبریز سد نسا، بم، عملیات حفاظتی انجام نشده‏، ضرورت دارد هر گونه اقداماتی به منظور کنترل رسوب و تنسیق سیل بگونه ای باشد که آب کنترل شده ‏در سازه های احداثی سریعآ در مسیر اصلی خود ادامه مسیر دهد و سد نسا، دچار مشکلات سد سیرجان، در دوران بهره برداری نشود.

۶تغییرخصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز سدمخزنی تنگوثیه سیرجان در دوران طراحی و در حال حاضر از حیت پتانسیل تولید سیلاب
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، سال
تعداد صفحات: ۶
تجزیه وتحلیل هیدروگرافهای سیلاب با بارندگی همزمان برای حوضه آبریز سد تنگوئیه سیرجان در دوران طراحی مشخص نمود در شرایط متوسط رطوبتی خاک حدود 5 ‏درصد بارندگی تبدیل به رواناب می شود. اما مقایسه سیلاب تاریخ 63\1\11با سیلاب 92\1\20 ‏باتوجه به میزان بارش نظیر سیلابها ،نشانگر کاهش تولید سیل و رواناب در سطح حوضه بوده ‏و میزان جریان ورودی به مخزن سد تنگوئیه به شدت کاهش یافته است وفریب تبدیل بارندگی به رواناب برای این باران بسیار زیاد به میزان 100 ‏میلیمتر فقط یک درصد می باشد. این کاهش آبدهی متاثر از افزایش برداشت و مصرف وهمچنین احداث بندهای ذخیره آب در سطح حوضه آبریز است.وبا توجه به تغییر خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه آبریز، مکان تخصیص آب در بخشهای مصرف شرب،صنعت وحقابه بران با توجه به اهداف اولیه طراحی سد، امکانپذیر نمی باشد.

۷تعیین میزان خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان کرمان
اطلاعات انتشار: زمين شناسي محيط زيست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه