توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ارتباط زمان سیلان پیش از عمل، با میزان خونریزی پس از عمل، در بیمارانی که تحت عمل جراحی کنار گذر عروق کرونر قرار گرفته اند
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴ (مسلسل ۴)، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: زمان سیلان قابل اعتمادترین شاخص فعالیت پلاکتها می باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط زمان سیلان پیش از عمل، با میزان خونریزی پس از عمل، در بیمارانی است که تحت عمل جراحی کنار گذر عروق کرونر قرار گرفته اند.مواد و روشها: در یک مطالعه توصیفی آینده نگر، 149 بیمار که در فاصله زمستان 1380 و نیمه اول 1381 در بیمارستان 502 ارتش تحت عمل جراحی کرونر کنار گذر عروق انتخابی قرار گرفتند و سابقه بیماریهای خونریزی دهنده نداشتند، بررسی شدند. در این بیماران زمان سیلان پیش از عمل، میزان خونریزی از لوله های قفسه سینه راست، چپ، مدیاستن، خونریزی کلی پس از عمل و زمان عمل، زمان گردش خون خارج از بدن، تعداد پیوندهای انجام گرفته، تعداد واحدهای پلاکت و گلبول قرمز فشرده تزریق شده اندازه گیری شدند.یافته ها: بین مجموع خون درناژ شده از لوله های قفسه سینه با طول مدت عمل (r=0.03)، زمان گردش خون خارج از بدن (r=0.21)، تعداد پیوندهای انجام گرفته (r=0.09)، تعداد واحدهای گلبول قرمز فشرده (r=0.03) و پلاکتهای تزریق شده (r=0.12) ارتباط معنی داری یافت نشد (P<0.05). اما ارتباط معنی داری بین زمان سیلان (ثانیه) با خون درناژ شده از لوله قفسه سینه سمت راست (r=0.52)، چپ (r=0.81)، مدیاستن (r=0.79) و مجموع خون درناژ شده از لوله های قفسه سینه (r=0.70) وجود داشت (P<0.05).نتیجه گیری و توصیه ها: اندازه گیری زمان سیلان قبل از عمل کنار گذر عروق برای پیش بینی میزان خونریزی پس از عمل توصیه می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه