توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها: با استفاده از روش شبکه عصبی
اطلاعات انتشار: حسابداري مالي، تابستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۲۳
نظریه علامت دهی سود سهام به سودهای سهام و سهامداران نهادی به عنوان ابزاری برای علامت دهی نگاه می کند. حضور سهامداران بزرگ ممکن است سبب کاهش استفاده از سود سهام به عنوان علامتی برای عملکرد خوب شرکت شود زیرا خود این سهامداران علامتی معتبر (و حتی معتبر تر از سودسهام) هستند. در این پژوهش تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مستقل، چهار فرضیه برای این پژوهش تدوین گردید. برای آزمون فرضیه ها از روش شبکه عصبی و آزمون F استفاده شده است. بنابراین در این مطالعه با انتخاب 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره شش ساله (31\6\1390–31\6\1384) مشخص می شود که بین مالکیت سهامداران نهادی و بازده نقدی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد که بیانگر تایید نظریه علامت دهی سود سهام می باشد. طبق این نظریه چون سهامداران نهادی خود علامتی معتبر برای رساندن اخبار خوب در مورد چشم انداز آینده شرکت محسوب می شوند، لذا با افزایش حضور سهامداران نهادی استفاده شرکت ها از سود نقدی برای رساندن اخبار خوب شرکت به سهامداران، کاهش می یابد.

۲تاثیر بسته‌بندی برتصویر شناسه درمحصولات غذایی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پيام مديريت- دانشكده مديريت و حسابداري، سال
تعداد صفحات: ۱۸
بسته بندی یک محصول ترکیبی از عناصر گوناگون است که هر کدام از آن ها می توانند در ایجاد تصویر مشخصی در ذهن مصرف کننده موثر باشند. این پژوهش با هدف نشان دادن تاثیر مستقیم دو عنصر تصویری بسته بندی: رنگ و شکل بر دو تداعی نمادین (شخصیت شناسه) و کارکردی ( باورها در مورد شناسه) مربوط به تصویر شناسه در صنایع غذایی، شکل گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با انجام مراحل مختلفی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمایش قرار گرفت و با روش های آزمون t و تحلیل واریانس چندگانه داده ها تجزیه و تحلیل شد. بررسی ها نشان داد که باورها در مورد شناسه و همچنین ابعاد شخصیت شناسه از تغییر رنگ و شکل بسته بندی تاثیر می پذیرند. نتایج نشان می دهد که عناصر تصویری بسته بندی متغیرهایی هستند که می توانند در ایجاد و انتقال یک تصویر مشخص از شناسه تاثیرگذار باشند. تداعی هایی که با این ویژگی های ظاهری ایجاد می شوند، سیاست های ارتباطی و تصمیم های مربوط به جایگاه یابی یک کالا را در رده های گوناگون کالا شکل می دهند. کاربرد اصلی این پژوهش پاسخ دادن به سختی های پیش روی مدیران شناسه و طراحان در مجسم کردن و انتقال پیام های شناسه از طریق ویژگی های فیزیکی است. داشتن درک بیشتر از تاثیر جنبه های بصری به آن ها این امکان را می دهد تا محتوای پیام های خود را بهتر جهت دهی کنند و جایگاه مناسب تری را در برابر شناسه های رقیب بیابند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه