توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سیرنوملیا، گزارش مورد و مرور مقالات
اطلاعات انتشار: مجله بيماريهاي كودكان ايران، پاييز, دوره  ۱۷ , شماره  ۲ (ويژه نامه پاييز)، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: سیرنوملیا یا سندرم پری دریایی با چسبیدگی کامل یا ناکامل اندام های تحتانی مشخص می شود و بروز آن 5\1 تا 2\4 در صد هزار تولد می باشد. فرضیه های متفاوتی برای بروز سیرنوملیا مطرح شده اند. هدف از این مطالعه معرفی این مورد نادر از ناهنجاری های جنینی است که در نوع خود با اختلالات کمیابی همراه بوده است. علاوه بر این با مرور مقالات مرتبط با موضوع، به بحث در رابطه با روش های تشخیصی زوردس این ناهنجاری و اهمیت آن برای مادر و جنین پرداخته شده است.معرفی بیمار: در این مقاله یک مورد از سیرنوملیا در یک جنین 20 هفته معرفی شده است که در سونوگرافی کاهش شدید مایع آمنیوتیک داشته و جنین فاقد کلیه و مثانه بوده است. علاوه بر این نقص در مهره های ناحیه لومبوساکرال و نقص در تشکیل استخوان های ایلیو ساکرال، تشکیل نشدن کیسه صفرا، کور بودن روده بزرگ در ناحیه کولون صعودی و عدم تشکیل دستگاه تناسلی خارجی نیز در اتوپسی دیده شد. از جنین پرتوبرداری به عمل آمد که استخوان های ران و ساق هر دو پا کاملا تشکیل شده و به هم جوش نخورده بودند و به این ترتیب، تشخیص سیرنوملیا تیپ 1 برای جنین گذاشته شد.نتیجه گیری: بر خلاف نام آن (پری دریایی) مبتلایان به این سندرم معمولا مذکر می باشند. این سندرم معمولا با حیات منافات دارد ولی مبتلایان زنده نیز به ندرت گزارش شده اند.

۲مقایسه روش رنگ آمیزی H&E با روش IHC در شمارش لنفوسیتهای
اطلاعات انتشار: يافته، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴ (پياپي ۳۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: از بیوپسی های دئودنوم بعنوان ابزاری برای غربالگری افراد مشکوک به بیماری سلیاک استفاده میشود. برای تشخیص این بیماری، افزایش تعداد لنفوسیتهای اینترااپیتلیال (IELs) حتی در مواردیکه ساختمان پرزهای روده ای طبیعی است مهم بوده و می تواند دلیلی بر عدم تحمل به گلوتن باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش مختلف رنگ آمیزی بافتی H&E و IHC برای اندازه گیری لنفوسیتهای اینترااپیتلیال در بیوپسی های دئودنوم است.مواد و روش ها: این مطالعه بصورت مقایسه ای و بر روی 74 نمونه بیوپسی دئودنوم از فروردین تا شهریور ماه سال 1383 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام پذیرفت. در این پژوهش همه لنفوسیتهای اینترااپی تلیال به روش یکسوکور مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین تعداد لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال به ازای یکصد سلول اپیتلیال در مشاهده اول و دوم به ترتیب 77\15 و 72\16 برای نمونه های رنگ شده به روش H&E و 54\21 و 18\21 برای موارد رنگ شده به شیوه IHC محاسبه گردید. مقایسه میانگین لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال در لامهای رنگ شده به روش H&E و LCA نشان داد که LCA در نشان دادن لنفوسیتها حدودا پنج سلول بر H&E برتری دارد.بحث و نتیجه گیری: برای آنالیز لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال دو مرحله محاسبه لنفوسیتها با استفاده از رنگ آمیزی H&E، رنگ آمیزی LCA و شمارش لنفوستها با این روش در مواردیکه پژوهشگر موارد مشکوک مواجه می شود (موارد با لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال نرمال اما نزدیک به نقطه cut–off point) پیشنهاد می گردد. چنانچه در مواردی به هر دلیل رنگ آمیزی IHC انجام نشود میتوان از فرمول زیر استفاده کرد IELs on IHC@IELs on H&E+5.

۳گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته سوم شهريور, دوره  ۲۹ , شماره  ۱۴۷، سال
تعداد صفحات: ۵
مقدمه: لنفانژیولیومیوماتوزیس (Lymphangioleiomyomatosis یا LAM) ریوی، بیماری نادر و پیشرونده ای در زنان جوان است که به دلیل نارسایی تنفسی منجر به مرگ می شود. LAM زنان را در سنین باروری مبتلا می کند و خود را به صورت تنگی نفس، پنوموتوراکس و شیلوتوراکس نشان می دهد.گزارش مورد: بیمار خانم 42 ساله ای بود که با پنوموتوراکس عود کننده و بولا های متعدد در هر دو ریه مراجعه نموده بود و تحت توراکوتومی دو طرفه دو مرحله ای و بولکتومی و پلورکتومی دو طرفه قرار گرفت. بیمار در پی گیری 15 ماهه هیچ مشکلی نداشت.

۴گزارش یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن خلفی تقلید کننده کیست هیداتیک و یک مورد تراتوم خوش خیم مدیاستن قدامی، تشخیص و درمان
اطلاعات انتشار: يافته، سال
تعداد صفحات: ۶

۵مقایسه روش رنگ آمیزی H&E با روش IHC در شمارش لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال نمونه های بیوپسی دیودنوم
اطلاعات انتشار: يافته، سال
تعداد صفحات: ۷
بحث و نتیجه گیری: برای آنالیز لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال دو مرحله محاسبه لنفوسیتها با استفاده از رنگ آمیزی H&E ، رنگ آمیزی LCA و شمارش لنفوستها با این روش در مواردیکه پژوهشگر موارد مشکوک مواجه می شود ( موارد با لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال نرمال اما نزدیک به نقطه cut – off point ) پیشنهاد می گردد. چنانچه در مواردی به هر دلیل رنگ آمیزی IHC انجام نشود میتوان از فرمول زیر استفاده کرد: IELs on H&E + 5 IELs on IHC. مواد و روش‌ها: این مطالعه بصورت مقایسه ای و بر روی 74 نمونه بیوپسی دیودنوم از فروردین تا شهریور ماه سال 1383 در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام پذیرفت. در این پژوهش همه لنفوسیتهای اینترااپی تلیال به روش یکسوکور مورد بررسی قرار گرفتند.. یافته‌ها: میانگین تعداد لنفوسیتهای اینترا اپیتلیال به ازای یکصد سلول اپیتلیال در مشاهده اول و دوم به ترتیب 77\15 و 72\16 برای نمونه های رنگ شده به روش H&E و 54\21 و 18\21 برای موارد رنگ شده به شیوه IHC محاسبه گردید. مقایسه میانگین لنفوسیتهای اینترا اپی تلیال در لامهای رنگ شده به روش H&E و LCA نشان داد که LCAدر نشان دادن لنفوسیتها حدودا" پنج سلول بر H&E برتری دارد. مقدمه : : از بیوپسی های دیودنوم بعنوان ابزاری برای غربالگری افراد مشکوک به بیماری سلیاک استفاده میشود. برای تشخیص این بیماری ، افزایش تعداد لنفوسیتهای اینترااپیتلیال (IELs) حتی در مواردیکه ساختمان پرزهای روده ای طبیعی است مهم بوده و می تواند دلیلی بر عدم تحمل به گلوتن باشد. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش مختلف رنگ آمیزی بافتی H&Eو IHC برای اندازه گیری لنفوسیتهای اینترااپیتلیال در بیوپسی های دیودنوم است
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه