توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و ارزیابی منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: جغرافيا، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
مساله پیچیده آلودگی هوای اصفهان که بر اثر عوامل مختلفی در طی چند دهه اخیر به شکل حاضر در آمده است، نیازمند شناختی دقیق و موثر از منابع و عواملی است که موجب انتشار در سطح این شهر گردیده است. شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای ایران با جمعیتی بیش از یک میلیون و نهصد هزار نفر و دومین شهرپر خودرو و موتورسیکلت ایران، و دومین شهر صنعتی ایران بعنوان یکی از کلانشهرهای آلوده دنیا است که پس از تهران مقام دوم آلودگی هوای ایران را دارا می باشد. این تحقیق در پی آن است که میزان آلاینده های منابع ثابت و متحرک شهر اصفهان را محاسبه و ارزیابی نماید. نتایج حاصل از این تحقیق بصورت خلاصه نشان می دهد که، از مجموع کل آلاینده های وارد شده به شهر اصفهان 13 درصد متعلق به صنایع شهری (264717000 گرم)، 11 درصد مربوط به منابع خانگی و76  درصد از کل آلاینده ها مربوط به منابع آلوده کننده ناشی از ترافیک در شهر اصفهان می باشد.

۲ارزیابی عوامل موثر بر پایداری توسعه محله در فرایند برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز)
اطلاعات انتشار: پژوهش و برنامه ريزي شهري، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۷، سال
تعداد صفحات: ۲۰
امروزه پارادایم پایداری به طور گستردهای به منظور پدید آوردن دنیایی که در آن انسانها بتوانند با عدالت و به گونه ای شایسته در کناریکدیگر زندگی کنند، مطرح گردیده است. از طرفی دیگر یکی از بسترهایی که انسان در آن پرورش یافته و بسیاری از نیازهای خود را درآن برآورده می کند، «محله» است. تا قبل از انقلاب صنعتی و رشد فزاینده شهرها، محلات شهری رشدی تدریجی داشتند و ضمن حفظ ارزش های طبیعی، اجتماعی و کالبدی خود، به نیازهای نسبتا ثابت ساکنین پاسخ می دادند. اما در عصر جدید به تبع افزایش جمعیتو رشد سریع شهرها، محلات شهری، فرصت نیافتند تا خود را با مقتضیات جدید محلات شهری وفق دهند. به همین علت، به دلیل بیپاسخ ماندن بسیاری ازنیازهای ساکنین، بی سامانی ها و اختلالات زیادی بر این محلات حاکم گردید. نگرش توسعه پایدار محله کهحاصل تلفیق دو رویکرد توسعه محله ای و توسعه پایدار است، تلاش می کند با تقویت و بهبود فضاهای کالبدی محله، تعاملاتاجتماعی موثر را افزایش دهد و از این مسیر به افزایش حس تعلق به مکان، مسوولیت پذیری و ارتقاء سرمایه اجتماعی نایل گردد. در این مطالعه، پس از بررسی ادبیات نظری موضوع، معیارهایی متناسب با شرایط نمونه موردی (سنگ سیاه) انتخاب شده و سپس با استفاده از روش های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها، شرایط هر کدام از معیارهای موثر بر پایداری محله سنگ سیاه مورد سنجش قرار گرفته است، روش تحقیق، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت، روش علی (پس از وقوع) است. به عبارت دیگر، پس از بررسی برنامه ریزی محله ای پایدار در قالب مبانی، معیارهای توسعه پایدار محله ای، با استفاده از گردآوری های میدانی (توزیع پرسش نامه در بین ساکنین محله مورد مطالعه)، مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان، پس از تحلیل اطلاعات، الگوی مداخله، با تاکید بر استفاده از الگوی توسعه پایدار محله ای، ارائه می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، معیارهای هویت و خوانایی، پویایی و سازگاری، دسترسی به شبکه ارتباطی و خدمات، احساس تعلق، تنوع و سرزندگی، ظرفیت قابل تحمل محله و امنیت و ایمنی بر پایداری محله سنگ سیاه موثر است. مطالعات کلی نشان داد که میزان پایداری محله سنگ سیاه 4.76 است و به صورت معناداری از عدد پنج، که آن را به عنوان شاخص بررسی پایداری در نظر گرفته شده است، پایین تر است. از بین معیارهای بررسی شده معیارتراکم و ظرفیت قابل تحمل محله بیشترین ضریب تاثیر (975.0) را بر پایداری محله دارد و معیار امنیت و ایمنی (0.751) کمترین تاثیر پایداری بر محله دارد.

۳ردیابی آثار تغیر مسیر رودخانه کارون در کواترنر
اطلاعات انتشار: جغرافيايي سرزمين، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
رودخانه ها و جلگه های حاصلخیز آنها از دیرباز کانون شکل گیری و رشد تمدن های بشری بوده و هستند. جلگه خوزستان جلگه ای کم ارتفاع با شیب ملایم است که رودخانه کارون در آن جریان دارد. این رودخانه در طول دوران زمین شناسی به ویژه درعهد چهارم «کواترنر» از تحرک و پویایی خاصی برخوردار بوده است، به طوری که مرتب از مسیر اولیه خود منحرف شده و به مسیر یا مسیرهای دیگری تغییر جهت داده و علاوه بر جابجایی کانون های مدنی، موجب تغییرات الگوی آبراهه ای نیز شده است. در این پژوهش با ترکیبی از روش های کتابخانه ای ـ میدانی و مطالعات تاریخی و بر مبنای روش سیستمی و با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (2000)، داده های رقومی 25000:1، نقشه های توپوگرافی و با استفاده از تکنیک های GIS و نرم افزارهای آماری و همچنین سامانه سیستم موقعیت باب جهانی GPS اقدام به شناسایی مسیرهای اولیه و قدیمی رودخانه کارون گردید، و با عنایت به این مساله که در تغییر مسیر رودخانه ها در کواترنر 4 عامل اصلی تغییرات سطح اساس، عوامل تکتونیک، تغییرات اقلیمی (کاتاستروف) و عوامل انسانی نقش عمده ای داشته اند مسیر رودخانه کارون را ردیابی نموده که منجر به شناسایی 4 مسیر عمده قدیمی به همراه تعداد زیادی مسیرهای فرعی گردید.

۴اولویت بندی شاخص های موثر توسعه پایدار شهری در شهر کرمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جغرافيا، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۱۶
توسعه پایدار شهری یکی از مهم ترین چالش های دهه های اخیر می باشد. اهداف توسعه پایدار، در همه سطوح سازمان فضایی اجرا می شود؛ لیکن سطح شهری، به علت تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیت های اقتصادی، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، توجه بیشتری را جلب کرده است. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنای بهره وری بهینه از منابع مالی، نیروی انسانی و غیره برای دستیابی به الگوی مصرف مناسب است. که با به کارگیری امکانات فنی، ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور مطلوب امکان پذیر می شود. در واقع توسعه پایدار زمانی محقق می شود که مجموعه ای از پایداری زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک، پایداری اقتصادی با هدف بقای اقتصادی و پایداری اجتماعی با هدف عدالت اجتماعی ایجاد شود. هدف این تحقیق تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در کرمان با استفاده از رویکرد AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق هفت نفر از خبرگان در سازمان های مسکن شهرسازی کرمان و شهرداری کرمان بوده اند؛ که با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی نظرات آنها گردآوری شده است. اطلاعات گردآوری شده با رویکرد AHP گروهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده توسعه پایدار اقتصادی با وزن 0.703 بیشترین تاثیر بر توسعه پایدار شهر کرمان داشته است و توسعه پایدار اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با وزن  0.211و 0.076 در اولویت دوم و سوم قرار دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه