توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی میزان فضای سبز با مقایسه با سه شاخص پوشش گیاهی NDVI,TVI و RVI در سال 1379 (نمونه موردی: استان قزوین)
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
کسب اطلاعات در باره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از داده های ماهواره ای امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد. به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته روی اطلاعات پوش گیاهی و افزایش اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی از شاخص های گیاهی استفاده می کنند. برای بارزسازی این تغییرات، معمولاً از شاخص گیاهی استفاده می کنند. استفاده از شاخص های گیاهی، چنین امکانی را فراهم می سازد که بتوان تجزیه و تحلیل های ریاضی را برداده ها اعمال نمود. سنجنده ماهواره های از پوشش گیاهی اطلاعات متفاوتی دریافت می کنند که با تجزیه و تحلیلی این اطلاعات می توان پوشش های گیاهی مخلف را تا حدودی مشخص نمود. انتخاب بهترین شاخص به منظور بررسی پوشش گیاهی از طریق سنجش از دور، به شرایط اتمسفری، درصد پوشش گیاهی و هدف مورد نظر دارد. در این تحقیق با محاسبه سه شاخص پوشش گیاهی NDVI, TVI و RVI، با کمک تصاویر ماهواره ای لندست 7، سنجنده +ETM درصد فضای سبز و فضای غیر سبز در محیط نرم افزار GIS، محاسبه و مورد بررسی و تحلیل قرار داده شده است. که در این تحقیق میزان فضای سبز استان قزوین در سال 79 با استفاده از شاخص NDVI، 23195790 متر مربع و معادل 4\3 درصد، با استفاده از شاخص RVI، 23195790 متر مربع و معادل 4\39 درصد و برای شاخص TVI، به ترتیب 10934790 متربع و م عادل 2\07 درصد محاسبه شده که در این بین شاخص NDVI و RVI بهترین همسبتگی را با هم داشتند. در انتها نمودارهای مربوط این شاخص ترسیم گردید مورد بررسی قرار گرفت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه