توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی ساختارهای زیرسطحی و بهینه سازی حفاریهای اکتشافی با استفاده از روش ژئوفیزیکی تموگرافی مقاومت ویژه (مطالعه موردی: تونل پیچ شیطان – محور هراز)
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی علوم معدنی، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش به بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی تونل و گالری پیچ شیطان با استفاده از روش ژئوفیزیکی پرداخته شده است. تونل و گالری پیچ شیطان در کیلومتر854+45 محور هراز (راه ارتباطی آمل– تهران) قرار گرفته است. چهار گمانه اکتشافی در منطقه مورد مطالعه به منظور بررسی های ژئوتکنیکی حفاری شد. در بررسی ژئوتکنیکی ساختارهای زیرسطحی منطقه، از برداشت ژئوفیزیکی (توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی) استفاده شده است. در نهایت یک مقطع زمین شناسی مهندسی در طول 600 متر و عمق 65 متر ترسیم گردید. مقطع ژئوفیزیکی با گمانه های ژئوتکنیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات ژئوفیزیک نشان داد به جای حفر سه گمانه BH1 ، BH3 و BH4 تنها یک گمانه کافی بود. مطالعات ژئوفیزیک وجود گسل در فاصله بین دو گمانه BH1 و BH3 را به اثبات رسانید. یک گمانه 40 متری برای مطالعه این گسل ضروری می باشد. گمانه اکتشافی BH2 در مکانی نامناسب حفر شد که اطلاعات زیادی از آن بدست نیامد. حفر یک گمانه در مسیر 400 الی 500 متری برداشت توموگرافی بسیار ضروری می باشد. بررسی های ژئوفیزیک گستره وسیعی از سطح زیرین زمین را با دقت بسیار بالایی مورد مطالعه قرار میدهد. این روش در پی جویی مواد معدنی کاربرد وسیعی داشته و از حفاری های بی مورد و هدر روی هزینه های اکتشافی جلوگیری می کند و همچنین باعث کاهش تخریب های زیست محیطی می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه