توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱انتقال حرارت جابجایی آزاد در جریان آرام از یک صفحه عمودی گرم شده
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در ا ین مقاله معادلات بدون بعد حرکت و انتقال حرارت جابجایی آزاد درجریان آرام از یک سطح عمودی گرم شده در دو شرط مرزی فلاکس حرارتی ثابت د یواره و دما ی ثابت د یواره توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار فلوئنت حل شده است. ضریب انتقال حرارت بین سیال و سطح در طول سطح و در اعداد پر انتل بسیار کوچک و بزرگ محاسبه شده و سپس عددناسلت برحسب عدد بو زینسک و عدد رایلی رسم شده است . در ابتدای صفحه انحراف از حالت تشابهی مشاهده می شودو با دور شدن از ابتدای صفحه مقدار انحراف کاهش و به سمت حل تشابهی میل میکند و انحراف آن قابل صرفنظر میشود.

۲مدلسازی و شبیه سازی راکتور بستر ثابت کاتالیستی تولید اتیل بنزن از اتانول
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
اتیل بنزن ماده اول یه تولید منومر استایرن می باشد که استفاده از آن هرساله در حال افزایش است . این ماده از آلکیلاسیون بنزن با اتیلن یا اتانول بر حسب موجود بودن و صرفه اقتصادی داشتن مواد اولیه تولید می شود . در این تحقیق آلکیلاسیون بنزن در مجاورت اتانول در یک راکتور بستر ثابت کاتالیستی در سه حالت ایزوترم، آدیاباتیک و غیر ایزوترم – غیر آدیاباتیک با مدل شبه هموژن یک بعدی مدلسازی ریاضی شده ، و سپس در محیط نرم افزار مطلب برنامه نویسی آن انجام شده است . مدل سینتیکی واکنش در این تحقیق از معادله تجربی که توسط آقای یواس ریدوی و همکاران که بر ر وی کاتالیست زئولیتی آغشته به AlCl3, که در حالت ایزوترم بدست آورده بودند، استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این شبیه سازی در حالت ایزوترم قابل انطباق با روش تجربی انجام شده می باشد . در حالت آدیاباتیک و حالت غیر ایزوترم –غیر آدیاباتیک هم نتایج قابل قبول بدست آمده است. علاوه بر این در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف مانند دبی جریان خوراک، دمای خوراک ، دانسیته بستر، فشار کل بستر، ثابت و متغیر بودن ظرفیت حرار تی سیال بررسی شده است .

۳مدلسازی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول روی زئولیت HZSM – 8
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۹
در این پروژه از نتایج کینتیکی واکنش آلکیلاسیون تولوئن با متانول استفاده شده و سپس با استفاده از اعمال قوانین بقاء جرم و بقاء انرژی بر روی المان مناسبی از راکتور لوله ای بستر ثابت، معادلات حاکم به دست آمده است .حل این معادلات با استفاده ازروش رانگ –کاتا مرتبه 4 صورت پذیرفت و شرایط دمایی مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا حالت ای ده آل یک راکتور یعنی حالت آدیاباتیک و همدما و سپس حالتهای واقع بینانه تر یعنی غیر همدما و حالت غیرآدیاباتیک در حل مورد بررسی قرار گرفت . انتخاب پذیری ،درصد تبدیل، منحنی های توزیع دما در بستر و زمان اقامت در شرایط دمایی مختلف در راکتور محاسبه گردید و به صورت نمودار مورد بررسی قرار گرفت .
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه