توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه عملکرد کمی و کیفی زیره سبز در کشت مخلوط با نخود تحت شرایط دیم
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
کشت مخلوط می تواند به عنوان یکی از راه های افزایش عملکرد و پایداری تولید در واحد سطح مطرح باشد. در این راستا، به منظور بررسی و مقایسه ترکیبهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود بر عملکرد و میزان اسانس دانه زیره سبز، آزمایشی در مزرعه ای واقع در استان آذربایجان غربی– شهرستان نقده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91–1390 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل کشت مخلوط ردیفی (یک ردیف زیره سبز + یک ردیف نخود) و کشت مخلوط نواری (یک ردیف زیره سبز + دو ردیف نخود، یک ردیف زیره سبز + سه ردیف نخود، دو ردیف زیره سبز + چهار ردیف نخود، چهار ردیف زیره سبز + شش ردیف نخود) و کشت خالص دو گونه بودند. ترکیب های مختلف کشت مخلوط تأثیر معنی داری (p≤0\01) بر عملکرد و میزان اسانس دانه زیره سبز داشت. بالاترین عملکرد دانه (826\68 کیلو گرم در هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (2570\78 کیلوگرم در هکتار) مربوط به کشت خالص زیره سبز و کمترین مقادیر عملکرد دانه ( 400 کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیکی (1133\33 کیلوگرم در هکتار) مربوط به کشت مخلوط نواری یک ردیف زیره سبز + سه ردیف نخود بود. درصد اسانس در تمامی تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص به دست آمد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه