توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱همبستگی کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي مطالعات جوانان، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۲۶
این مطالعه به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران مبادرت نموده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران تشکیل دادند. برای انتخاب حجم نمونه از شیوه تمام شماری استفاده شده است. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از پیش آزمون و آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر هبستگی معنی دار بین کیفیت زندگی و بهره وری علمی اعضای هیات علمی می باشد. این بدان معنی است که اساتیدی که از سطح کیفیت زندگی مطلوب تری برخوردار بوده اند، دارای میزان بهره وری علمی بالاتری نیز بوده اند.

۲سنگ نگاری، شیمی کانی تورمالین، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی سنگ های آذرین ترشیری منطقه شوراب (غرب خوسف)، خراسان جنوبی
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، بهار, دوره  ۲۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
سنگ های آذرین ترشیری منطقه شوراب در بخش شرقی بلوک لوت شامل پیروکسن آندزیت، آندزیت، تراکی آندزیت، کوارتزآندزیت، دیوریت، کوارتزدیوریت و کوارتزمونزودیوریت پورفیری هستند. پلاژیوکلاز، هورنبلند، پیروکسن، بیوتیت و کوارتز کانی های رایج و فلدسپار قلیایی (سانیدین)، کانی کدر، اسفن، آپاتیت، تورمالین و زیرکن کانی های فرعی این سنگ ها هستند. دگرسانی های رایج در این سنگ ها شامل پروپیلیتی، کلریتی، کربناتی، سیلیسی و تورمالینی شدن هستند. بر اساس نتایج تجزیه ریزکاو الکترونی، تورمالین در کوارتزمونزودیوریت های منطقه شوراب دارای منطقه بندی ضعیف شیمیایی، نسبت بالای Mg\Fe و از نوع دراویت با ماهیت قلیایی بوده و خاستگاه آن سنگ های متاپلیتی و متاپسامیت های فقیر از کلسیم است. سنگ های مورد بررسی به سری ماگمایی آهکی– قلیایی پتاسیم پایین تا متوسط وابسته اند و در نمودارهای عنکبوتی از عناصر LIL نظیر Cs، Rb،K ،Sr  و LREE غنی شدگی و از عناصر Nb،Ti  و HREE تهی شدگی نشان می دهند که بیانگر وابستگی آن ها به مناطق فرورانش است. خصوصیات ژئوشیمیایی سنگ های آذرین مورد بررسی مانند نسبت بالای Sr\Y، La\Yb، درصد بالای SiO2 و نبود بی هنجاری Eu با ویژگی های عمومی آداکیت های سیلیس بالا قابل مقایسه است. سنگ های آداکیتی منطقه شوراب احتمالا حاصل ذوب بخشی پوسته طی فرایند لایه لایه شدن هستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه