توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.

۲تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پرشاخه با پلیمر شدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۴ , شماره  ۶ (پياپي ۱۱۶)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۳1– تهیه نانوکامپوزیت پلی استیرن پر شاخه با پلمرشدن رادیکالی زنده و روش بین لایه ای شدن در محلول و شناسایی آن
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در پژوهش حاضر، کوپلیمری از استیرن و متیل استیرن با پلیمرشدن رادیکالی آزاد زنده با استفاده از حدواسط نیتروکسیدی (NMP) تهیه شد. برای به دست آوردن کوپلیمری با گروه انتهایی برم ، از N– برموسوکسینیمید استفاده شد. این کوپلیمر با گروه انتهایی برم به عنوان درشت آغازگر برای پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (ATRP) استفاده شده است، اصلاح شیمیایی سطح خاک رس و تبدیل کردن این ماده معدنی به یک ماده آب گریز، با یک واکنش تبادل کاتیونی بین خاک رس و هگزادسیل تری متیل آمونیوم کلرید در آب یون زدوده از راه هم زدن مکانیکی انجام شد. تهیه نانوکامپوزیت به روش بین لایه ای شدن در محلول انجام شد. ساختار ترپلیمر و سایر ترکیب ها به کمک طیف سنجی های FTIR ، 1H NMR ، GPC ،XRD و TEM، SEM و نیز پایداری گرمایی آنها با آزمون TGA بررسی شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه