توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha در اقلیم های مختلف منطقه گرگان
اطلاعات انتشار: تحقيقات حشره شناسي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پياپي ۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
زنجرک های گروه Fulgoromorpha، حشراتی پلی فاژ هستند که از آوندهای آبکش موجود در ریشه، طوقه و ساقه گیاهان علفی و گاهی آوند آبکش برگ های گیاهان چوبی تغذیه می کنند و در جمعیت های بالا می توانند خسارت های فراوان و جدی به محصولات کشاورزی وارد نمایند. منطقه گرگان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص، از اقلیم های متنوعی شامل شش نوع اقلیم آب و هوایی خشک، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب برخوردار می باشد. در این تحقیق برای بررسی پراکندگی فون این زنجرک ها در اقلیم های مختلف گرگان، طی سال های 1387 و 1388 در ماه های مختلف سال، اقدام به نمونه برداری شد. به همین منظور 17 محل که در برگیرنده شرایط مختلف اقلیمی می باشد انتخاب گردید. در مجموع از چهار خانواده Tettigometridae, Issidae, Delphacidae, Cixiidae  جمع آوری شده در این منطقه، 12 جنس و 14 گونه زیر تشخیص داده شد:Hyalesthes obsoletus, Thachycixius sp., Oliarus fulvus, Asirica clavicrnis, Laodelphax striatellus, Toya propinqua, Sogatella frucifera, Sogatella vibix, Kelisia praecox, Javesell sp., Mycteodus krameri, Tettigometra costulata, Tettigometra virescens, Muirodelphax aubeiجنس ها و گونه های زیر برای اولین بار از استان گلستان گزارش می شود:Oliarus fulvus, Mycteodus krameri, Javesell sp., Kelisia praecox, Sogatella vibix, Sogatella frucifera, Tettigometra costulata, Muirodelphax aubei, Thachycixius sp.با توجه به منابع موجود، گونه Sogatella frucifera رکورد جدیدی برای فون حشرات ایران محسوب می گردد. با استفاده از نرم افزار Arc GIS نقشه پراکنش اقلیمی گونه ها نیز ترسیم گردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه