توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱میزان نیترات و نیتریت در چاه‌های واحدهای صنعتی منطقه غرب تهران
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲ (پیاپی ۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نیترات به عنوان آخرین مرحله اکسیداسیون ترکیبات نیتروژن دار محسوب می شود Bouchard, et al. 1992  که عامل بیماری متهمو گلوبینمیا در نوزادان می باشد Grauni, et al.  و احتمال تشکیل ترکیبات سرطانزای نیترو آمین از آن به عنوان یکی از شاخصهای شیمیایی آلودگی آب به فاضلابها و پسمانده های جامد مورد توجه است WHO, Guidelines 1998. با توجه به نقش فاضلاب در آلودگی منابع زیرزمینی و از جمله آلودگی این قبیل منابع به ترکیبات نیترات و نیتریت، در زمستان سال 1377 از میان 300 واحد بزرگ صنعتی غرب تهران (حد فاصل تهران – کرج)، تعداد 100 واحد انتخاب و از منابع آبهای زیرزمینی آنها به منظور سنجش میزان نیتریت نمونه ‌برداری به عمل آمد. نتایج حاصل که براساس آخرین چاپ کتاب روشهای استاندارد (ویژگیهای فیزیکی شیمیایی آب، 1376) برای آزمونهای آب و فاضلاب انجام گرفت، حاکی از آن است که میانگین غلظت نیترات در آبخون منطقه 51.96 میلی‌گرم در لیتر با انحراف معیار 20.157 میلی‌گرم در لیتر از حداکثر 85.49 تا حداقل 5.9 میلی‌گرم در لیتر و میانگین مقدار نیتریت 16.18 میکروگرم در لیتر با انحراف معیار 43.06 میکروگرم در لیتر از حداقل 0.29 تا حداکثر 314.22 میکروگرم در لیتر متغیر است. مقایسه داده‌های به دست آمده با یافته‌های سایر محققان در تعیین مقدار نیتریت و نیترات در چاه های مورد بررسی مقادیر اندازه ‌گیری شده نیترات و نیتریت بیش از رهنمود سازمان جهانی بهداشتMara, M. 1989 WHO و   آخرین استاندارد ملی کشور است. محاسبات آماری به منظور تعیین ارتباط بین فاصله محل تخلیه فاضلابها و عمق آب با محتوی نیترات و نیتریت چاههای آب مورد بررسی نشان داد که ارتباط معنی‌دار آماری بین مقادیر پرنیترات با عمق آب برقرار بوده (P=0.034, R=0.44) و با افزایش عمق آب، غلظت نیترات آنها کاهش می‌یابد، در حالی که بین فاصله چاههای جاذب با غلظت نیترات در چاه آب مورد بررسی (P=0.26) و نیتریت آب ( 0.82=P) رابطه معنی‌داری برقرار نیست. رسم منحنی هم غلظت نیترات در منطقه غرب تهران و مقایسه آن با منحنی‌های مشابه رسم شده در سال 1373 نشان می‌دهد که در این سال در تمامی مناطق غرب نیترات آبهای زیرزمینی از 20 میلی‌گرم در لیتر فراتر نبوده است (ایماندل، ایرانشاهی 1373) ، در حالی که در سال 1377، آب‌های زیرزمینی حاوی مقادیر 20 تا 80 میلی‌گرم در لیتر نیترات و حتی مناطق با محتوی بیش از 80 میلی‌گرم در لیتر نیترات نیز شناسایی گردیده‌اند. که موید روند رو به فزونی آلودگی آبخوان منطقه غرب تهران در اثر تخلیه بی‌ضابطه فاضلابهای شهری و صنعتی به لایه‌های آبدار این منطقه می‌باشد.

۲تاثیر مصرف آفت کش ها بر سلامت کشاورزان
اطلاعات انتشار: پژوهش در پزشکي، زمستان, دوره  ۳۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: امروزه بخصوص در کشورهای در حال توسعه جمعیت عمومی بصورت دایم در معرض مواجهه با انواع گوناگون آفت کشها قرار دارند و مطالعات نشان دهنده وجود مقادیر قابل سنجش از متابولیتهای آفت کشها در نمونه های ادرار می باشد. سموم آفت کش انتخابی عمل نمی کنند به این ترتیب که علاوه بر اثر روی موجودات هدف و آفات، روی موجودات غیر هدف (انسان و ...) نیز می توانند اثر بگذارند.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی طی 18 ماه به بررسی 1279 کشاور شاغل در 5 استان کشور پرداخته شد. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای دو مرحله ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند. در این مطالعه عوارض حاد و مزمن آفت کشها مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: تقریبا 50% کشاورزان تحت مطالعه بی سواد بوده و متوسط سابقه اشتغال به کار آنها 22 سال (18 تا 26 سال) بود. در مناطق مختلف بسته به نوع محصول و اثربخشی، سموم خاصی مصرف می شود. در رفسنجان و ساوجبلاغ بیش از 95% از سموم مصرفی ارگانوفسفره ها هستند. همچنین حدود 68% کشاورزان واحدهای تحت پژوهش از هیچگونه وسایل حفاظت فردی استفاده نمی کردند و تنها 5% کشاورزان مدعی بودند که اطلاعات درج شده در برچسب سموم را متوجه می شوند. 55% کشاورزان شهرستانهای مورد مطالعه ظروف باقی مانده سموم را در محیط رها می کردند و فقط 27% از آنها اقدام به سوزاندن یا دفن ظرف می کردند.نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد مجموعه های آموزشی مشتمل بر آشنایی با سموم و کاربرد آنها، نحوه مقابله با عوارض کوتاه مدت و دراز مدت، روش استفاده موثر از وسایل حفاظت فردی مختلف و اقدامات مورد نیاز پس از استفاده از ظروف حاوی سموم تدوین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

۳مروری بر روشهای ارزیابی سمیت مواد شیمیایی، گذار از روشهای اینویوو به روشهای نوین اینویترو
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۷
تماس با مواد و آلاینده های شیمیایی یکی از عوامل مهم در به خطر افتادن سلامتی افراد می باشد. علی رغم پیشرفت گسترده در زمینه ارزیابی خطر مواد شیمیایی، اطلاعات سم شناسی، خصوصا در زمینه مواد شیمیایی صنعتی بسیار محدود می باشد. امروزه بیش از 80000 ماده شیمیایی با مصارف تجارتی و تعداد بسیار زیادی ترکیبات شیمیایی وجود دارد. ارزیابی خطرات سمی این مواد با استفاده از مطالعات حیوانی بدلایل مختلف علمی، اقتصادی و اخلاقی مقدور نمی باشد. بنابراین، با افزایش روز افزون مواد شیمیایی، ترکیبات و فرآورده های جدید ضرورت استفاده از روشهای نوین در سم شناسی که بتواند جایگزین مطالعات حیوانی شود ضرورت بیشتری یافته است. تحقیقات اخیر نشان داده است که روشهای نوین سم شناسی از جمله روشهای اینویترو دارای قابلیت زیادی در اندازه گیری و ارزیابی سمیت مواد شیمیایی بوده و قادر هستند اطلاعات وسیعی را در مدت زمان کوتاهتری فراهم نمایند. در این مطالعه، مروری بر روشهای متداول در ارزیابی سمیت مواد شیمیایی انجام شده و قابلیت روشهای سم شناسی اینویترو در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با وجودیکه روشهای سم شناسی اینویترو نمیتوانند دقیقا نمایانگر پیچیدگی موجود در یک ارگانیسم زنده باشند، این روشها به همراه دانش مربوطه به ساختار مولکولی و سمیت مواد (QSARs) و توکسیکوکینتیک مواد شیمیایی (PBTK) قابلیت این را دارند که بطور گسترده ای در ارزیابی خطر تماس با مواد شیمیایی بکار گرفته شوند.

۴بروز و عود (بازگشت) کمر درد و درد گردن – شانه ناتوان کننده در جامعه صنعتی ایران
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اطلاعات اپیدمیولژیکی بروز کمر درد (LBP) و گردن – شانه درد (NSP) در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران کمتر در دسترس می باشد. به همین دلیل، این مطالعه آینده نگر با پی گیری یک ساله، به منظور ارزیابی بروز و عود (بازگشت) یک ساله LBP و NSP و بررسی ارتباط آنها با جنس و عنوان شغلی در یک گروه صنعتی بزرگ انجام شد.روش بررسی: در این تحقیق کلیه 18031 نفر نیروی کار این گروه صنعتی برای شرکت در مطالعه و مشارکت در بررسی اولیه (پرسشنامه نوردیک) دعوت شدند و پی گیری یک ساله، با توجه به دوره های جدید غیبت از کار به علت LBP و NSP ناتوان کننده بر اساس نظام ثبت بیماری و استعلاجی صورت پذیرفت.یافته ها: میزان بروز یک ساله LBP و NSP ناتوان کننده به ترتیب %2.1 و %0.1 بود. گر چه شیوع LBP در زنان بیشتر از مردان بود، بروز LBP ناتوان کننده در مردان بیشتر بود. شیوع و بروز LBP در کارگران بدون مهارت بالا بود. شیوع NSP بیشتر در مدیران گزارش شد اما، موارد بروز آن فقط در بین کارگران اداری و کارگران بدون مهارت دیده شد.نتیجه گیری: میزان بروز، به ویژه برای NSP بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته است. مطالعه همزمان شیوع، بروز و عود (بازگشت) کمر درد گردن – شانه درد منجر به درک بهتر الگوی طبیعی و توزیع LBP و NSP در جمعیت کاری می شود.

۵بررسی رابطه میان مصرف سموم آفت کش و اثرات آن بر سلامت کشاورزان در استان های مختلف کشور
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع در بخش کشاورزی و نیاز مبرم به افزایش تولید محصولات کشاورزی، ضرورت انجام مبارزه منطقی و اصولی علیه آفات با تاکید بر رعایت حفظ سلامت کشاورزان و افراد جامعه مسایل زیست محیطی احساس می شود. از اینرو از شیوه های مختلف مبارزه با عوامل زیان بار و آفات، کاربرد سموم شیمیایی سهم عمده ای از این راهکار ها را بخود اختصاص می دهد.روش بررسی: مواجهه انسان بطرق مختلف معاقب استفاده از سموم آفت کش و باقی ماندن آنها در محیط زیست اتفاق می افتد. سموم آفت کش انتخابی عمل نمی کنند به این ترتیب که علاوه بر اثر روی موجودات هدف و آفات، روی موجودات غیرهدف (انسان) نیز می توانند اثر گذارند. بر طبق آخرین سرشماره مرکز آمار ایران بخش کشاورزی  %25.9 از حجم فعالیتهای اقتصادی و %26 شاغلین بالای 10 سال کشور را بخود اختصاص داده و مقدار فروش سموم آفت کش در سال به 27.2 هزار تن رسیده است .یافته ها: در تحقیق انجام شده تقریبا %50 کشاورزان تحت مطالعه بی سواد و متوسط سابقه اشتغال به کار آنها بین 18 تا 26 سال بود. در مناطق مختلف بسته به نوع محصول و اثر بخشی، سموم خاص مصرف می شود. بعنوان مثال در رفسنجان و ساوجبلاغ بیش از %95 از سموم مصرفی ارگانو فسفره ها هستند. همچنین حدود %68 کشاورزان واحد های تحت پژوهش از هیچگونه وسایل حفاظت استفاده نمی کنند و تنها %25 کشاورزان مدعی اند که اطلاعات درج شده در برچسب سموم را متوجه می شوند. %55 کشاورزان شهرستانهای مورد مطالعه ظروف باقی مانده سموم را در محیط رها می کنند و فقط %27 از آنها اقدام به سوزاندن یا دفن ظروف می کنند.نتیجه گیری: با توجه به آمار فوق پیشنهاد می گردد مجموعه های آموزش مشتمل بر آشنایی با سموم و کاربرد آنها، نحوه مقابله، عوارض کوتاه مدت و دراز مدت، روش استفاده موثر از وسایل حفاظت فردی مختلف، اقدامات مورد نیاز پس از استفاده ظروف تدوین و تحت نظر واحد های معین و زیرنظر کارشناسان مجرب اقدامات لازم به نحو مقتضی انجام گیرد. این مجموعه ها باید به زبان فارسی ساده، شفاف و در صورت امکان زبان محلی تهیه گردد و تخصصی نباشد. کارفرمایان و مسوولان موظف به در دسترس قرار دادن وسایل حفاظت فردی و برگزاری کلاسهای توجیهی و آموزشی برای کشاورزان می باشند. و از نظر برخورد در موارد اورژانسی آنها را آگاه ساخته و آموزشهای لازم از نظر چگونگی سوزاندن و دفن بقایای ظروف سموم را بطریق مناسب و بهداشتی ارایه دهند.

۶بررسی میزان شیوع بیماری سیلیکوز در شاغلین کارخانجات سنگ کوبی و تولید پودر سیلیس ملایر– ازندریان
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۲-۱، سال
تعداد صفحات: ۵
زمینه و هدف: بکار گیری تکنولوژی و صنایع تولیدی بعنوان یکی از دستاور های بزرگ بشری در صورتی می تواند بصورت پایدار توسعه یابد که بر پایه سیاست حفظ سلامت افراد و حفاظت محیط زیست استوار گردد. بعبارت دیگر رشد و توسعه پایدار باید پاسخ نیاز انسان را بدهد و مشکل تازه ای برای سلامت او ایجاد نکند. بیماری سیلیکوز از جمله قدیمی ترین بیماری های ریوی شغلی ساخت دست بشر شناخته است 2) و 3). این بیماری که در اثر مواجهه با ذرات سیلیس آزاد متبلور در اندازه قابل تنفس (1) ایجاد می شود هنوز هم یک مشکل سلامتی اصلی در شاغلین در مواجهه با ذرات سیلیس در سرتاسر جهان است. از آنجاییکه هیچ درمانی برای بیماری سیلیکوز وجود ندارد و در افراد مبتلا حتی پس از دوری از محیط کار نیز ممکن است بیماری به سیر خود ادامه دهد، لذا تنها راه مبارزه با آن کنترل گرد و غبار محیط کار است.روش بررسی: این مطالعه بر روی شاغلین 27 کارخانه سنگ کوبی ملایر – ازندریان به روش تحلیلی مقطعی در خلال سالهای 80 الی 1381 انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع غیرتصادفی و با توجه به ماهیت و نوع کار، تعداد کل شاغلین کارخانجات که 100 نفر بودند انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل فرم معاینات شاغلین، پرسشنامه، اسپیرومتری و گرافی قفسه سینه بود.یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که تقریبا 21 نفر از شاغلین دارای معاینه غیرطبیعی ریه و علایم و نشانه های تنفس بودند. 10 نفر دارای اختلال بارز در گرافی قفسه سینه و 14 نفر دارای الگوی مختل اسپیروگرام در بررسی وضعیت تنفس داشتند. بیشتر افراد مبتلا به سیلیکوز سن کمتر از 44 سال و همچنین سابقه کاری کمتر از 5 سال را ذکر کردند.نتیجه گیری: در نتیجه گیری کلی پژوهش مشخص شد که برای 10 نفر از شاغلین تشخیص بیماری سیلیکوز داده شد و 11 نفر هم به دلیل مشکلات تنفسی بطور مشروط و فقط پس از اصلاح کامل محیط کار و کنترل گرد و غبار اجازه داشتند به کار خود برگردند. بیشترین سابقه کاری در افراد مبتلا حدود 5 سال و در کل حداکثر سابقه کاری بیماران بین 7 تا 9 سال ذکر شد. البته یک مورد سیلیکوز با سابقه کاری کمتر از 5 ماه نیز کشف شد. تعداد 6 نفر از افراد مبتلا سیگاری بوده و 4 نفر دارای اسپیروگرام  مختل بودند.بطور کلی این تحقیق این ارتباط واضح تماس – پاسخ بین مواجهه با ذرات سیلیس و بیماری سیلیکوز را نشان داد و مشخص شد که غلظت بالای ذرات سیلیس در این کارخانجات باعث می شود کارگران حتی با سابقه کار چند ماهه به بیماری سیلیکوز مبتلا شوند.

۷نقش سیستم مدیریت HSE در بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمانها و توسعه پایدار (مطالعه موردی)
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: امروزه سازمانها تلاش می کنند مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، یک سیستم مناسب در جهت حفظ و ارتقا محیط کار سالم بدون هیچگونه حادثه، آسیب و آلودگی ایجاد کنند سیستم مدیریت HSE ابزاری است برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط کار در کلیه برنامه های توسعه ای صنعتی و غیرصنعتی، در واقع این یک سیستم ادغام یافته و یکپارچه است که کلیه منابع انسانی و تجهیزاتی و مالی در حمایت از یکدیگر برای تامین سلامت و محیطی عاری از هر گونه حادثه و آسیب بکار گرفته می شوند.روش بررسی: در این مطالعه که بصورت موردی انجام شده، کلیه اجزا یک سیستم مدیریت HSE بصورت خلاصه مرور شده و نقش آن در کاهش میزان حوادث و افزایش کارآیی در یک شرکت نفتی در خلیج فارس توضیح داده شده است. گزارش سه سال فعالیت سیستم HSE در این شرکت با استفاده از کلیه گزارشات و مستندات مرتبط بررسی گردید. متغیر های مختلفی به عنوان شاخص تعریف شد که توسط آنها، عملکرد سالیانه سیستم HSE در شرکت مربوط ارزشیابی شد.یافته ها: نتایج نشان میدهد که بهبود معنی داری در بهداشت، ایمنی و محیط زیست در طی سالهای 2001 تا 2003 که سیستم HSE پیاده شده ایجاد شده است. میزان شاخص LTIF از 0.69 در سال 2001 به 0.5 در سال از 397 تن در سال 2001 به میزان 309 تن در سال 2003 کاهش یافته است.نتیجه گیری: این مطالعه مشخص می نماید که علیرغم افزایش تعداد شاغلین و افزایش تعداد پروژه و ساعتهای کاری در شرکت مذکور، با اجرای سیستم HSE، شاخصهای مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست از قبیل تعداد آسیب های منجر به اتلاف زمان به ازای یک میلیون نفر ساعت کار، تعداد افراد فوت شده به ازای 100 میلیون نفر ساعت کار، و آلودگی های هوا به SO و غیره طی اجرای سیستم بهبود یافته است.

۸بررسی و شناسایی خطرات شغلی برای کارکنان عملیات لرزه نگاری اکتشاف نفت به روش JSA
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: با توجه به رشد روزافزون میزان تولید و تغییر تکنولوژی و کاربری مواد و ماشین آلات جدید، جراحات و مرگ و میر های شغلی زیادی در صنایع مختلف اتفاق می افتد که از جنبه های مختلف جامعه بشری را متاثر می کند. آمار حوادث در سطح جهان و کشور به روشنی بیانگر این موضوع می باشد. با این توصیف، امروزه برای شناسایی و بررسی خطر ها، روشهای متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش آنالیز ایمنی شغل اشاره نمود. در این روش با بکارگیری تکنیک های مختلف به محقق در گردآوری و سازماندهی داده ها و استفاده از آنها برای قضاوت و تصمیم گیری کمک می کند.روش بررسی: مطالعه حاضر یک مورد پژوهشی به شمار می رود که در ناحیه لرزه نگاری دشت آبادان انجام است. برای گردآوری داده های لازم و تکمیل برگه های JSA از روش مشاهده یک به یک، گفتمان گروهی، فیلم برداری و عکس برداری و بررسی اسناد و مدارک استفاده شد.یافته ها: در نتیجه این بررسی 55  مرحله در انجام این مشاغل، به همراه 155 خطر شناسایی شد و 301 اقدام اصلاحی و پیشگیرانه برای حذف یا محدود سازی این خطر ها ارایه گردید.نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، طرح واکنش اضطراری و نیز 10 آیین کار ایمن برای این مشاغل تدوین شد. همچنین مشخص گردید در محیط باز، نقش شرایط نا ایمن درخطر های مربوط به شغل می تواند مهم تر باشد.

۹کاربرد روش ETBA به منظور شناسایی و کنترل خطرات در سالن رنگ یک کارخانه تولید خودرو
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴-۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: این مطالعه به منظور شناسایی و کنترل خطرات موجود در سالن رنگ یک کارخانه خودرو سازی انجام گرفت. در این مورد پژوهی از روش ETBA برای شناسایی و ارزیابی خطرات استفاده شد.روش بررسی: ابتدا انواع منابع انرژی موجود در هر سیستم شناسایی شد. سپس، با تحلیل انرژی و ارزیابی اثر بخشی موانعی که در زمان انجام مطالعه برای پیشگیری از رها شدن ناخواسته انرژی در سیستم وجود داشت، ریسک ها ارزیابی شدند. پس از آن، راهکار های پیشگیرانه برای کنترل ریسک های بالا ارایه شد و در نهایت، ریسک ثانویه خطرات ارزیابی گردد.یافته ها: این مطالعه نشان داد در سالن مذکور، دو دسته خطرات یا انرژی ها از نظر اجرای راهکار های کنترل در اولویت قراردارند: دسته اول، انرژی های شیمیایی هستند که ممکن است به پیامد های فاجعه بار مانند حریق و سرطان منجر شوند و دسته دوم انرژی هایی که به طور مکرر موجب بروز حادثه در سالن می شوند و گزارش حوادث آنها در واحد ایمنی همان صنعت موجود است. از آنجا که این دو دسته خطرات به طور عمده در خطوط رنگ و روتوش متمرکز هستند، این خطوط برای کنترل خطرات در اولویت قرار دارند.نتیجه گیری: این پژوهش پیشنهاد می کند یک نظام جامع بر پایه یکی از روش های شناسایی خطر برای مدیریت ریسک های انسانی، تجهیزاتی، تولید و محصول برقرار گردد و دوره های آموزشی برای پرسنل برگزار شود.

۱۰بررسی باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی محصول خیار عرضه شده در میدان میوه و تره بار شهر تهران و ارزیابی مخاطرات بهداشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: افق دانش، پاییز و زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
سموم آفت کش و سایر نگهدارنده های شیمیایی که جهت بهبود کیفی و کمی محصولات کشاورزی به کار می روند دارای باقیمانده ای بر روی محصولات فوق می باشند که برای مصرف کنندگان دارای اثرات سو بهداشتی است. بویژه اگر مقادیر مذکور بیش از حدود مجاز توصیه شده باشد. در این تحقیق خیار با در نظر گرفتن اولویت روزه چین بودن و نیز داشتن مصرف چندگانه از بین محصولات کشاورزی انتخاب شد و میزان باقیمانده سموم کلره و فسفره متداول در مزارع بر روی آن مورد سنجش قرار گرفت. نمونه های خیار مورد سنجش به طور راندمان از کامیونهایی که در طی شبانه روز به میدان میوه و تره بار شهر تهران وارد می شدند با توالی دو روز اول و میانی هر ماه انتخاب گردید و توسط روش گاز کاروماتوگرافی (پس از آماده سازی) مورد سنجش باقیمانده قرار گرفتند.باقیمانده سیزده آفت کش با ریشه کلره و هفت سم با ریشه فسفره بر روی نمونه ها شناسایی گردید. آفت کش «آلدرین» در میان سموم ارگانو فسفره و آفت کش «مالاتیون» بیشترین مقدار را در بین سموم ارگانوفسفره نشان دادند. جهت مقایسه، فهرست "Codex" مورد استفاده قرارگرفته است. وجود باقیمانده سموم کلره بر روی محصول خیار، از آنجا که جز سموم مجاز توصیه شده در کشور نیست نکته ای خواهد بود که پژوهشی دیگر را می طلبد. از آنجا که طرح مذکور در راستای نیازهای اجرایی کشور جهت اعمال کنترل و نظارت بر میزان باقیمانده سموم محصولات کشاورزی طراحی گردیده، این طرح نقاط ضعف و نیازهای اجرایی انجام سنجش باقیمانده سموم را به عنوان یک وظیفه بخش بهداشت آشکار نموده است. نیاز به همکاریهای تعریف شده سازمانی بخشهای متعدد در وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت و کمبودهای فنی و پشتیبانی از جمله عمل مذکور بوده اند.

۱۱بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ ایمنی در صنایع شوینده و پاک کننده
اطلاعات انتشار: بهداشت و ايمني كار، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۴ (پياپي ۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۲بررسی کارایی جمع‌ آوری فیلتر اولپا در ربایش نانوذرات آئروسلی
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، خرداد و تير, دوره  ۱۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۳اعتبارسنجی شاخص های استرس حرارتی WBGT و P4SR به کمک دمای عمقی بدن
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: شرایط محیطی گرم و مرطوب در بسیاری از مناطق جهان شایع می باشد که این شرایط می تواند بر سلامت و راندمان افراد موثر باشد. بنابراین جهت توصیف مناسب از شرایط محیطی باید میزان اعتبار شاخص های استرس حرارتی مورد استفاده را سنجید. هدف این مطالعه بررسی میزان دقت و اعتبار شاخص های WBGT و P4SR از طریق مقایسه آن ها با دمای عمقی بدن در یک پایانه نفتی بود.روش بررسی: این پژوهش روی 94 نفر از شاغلین واحدهای مختلف در دو گروه سازش یافته و سازش نیافته با گرما انجام گرفت. پس از شناسایی واحدهای مختلف و بررسی نحوه فعالیت کاری، اقدام به اندازه گیری پارامترهای محیطی، شاخص WBGT و دمای عمقی (دهانی و تمپان) در سه شرایط محیط روباز، محیط مسقف و محل استراحت گردید. شاخص P4SR نیز از طریق معادلات و نموگرام های مربوطه تعیین شد.یافته ها: مطالعه ارتباط شاخص های فوق با دمای دهانی و پرده صماخ (0.24±37.34) نشان داد که میزان همبستگی آن ها معنادار می باشد(P<0.05) . بررسی معادلات رگرسیون بین شاخص های استرس حرارتی و دماهای دهانی و پرده صماخ نشان دادند که بیشترین مقدار R2 تطبیق شده مربوط به شاخص WBGT با دمای پرده صماخ بود.بحث و نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که شاخص های استرس حرارتی مورد مطالعه با دماهای عمقی بدن ارتباط معناداری داشتند. از طرفی شاخص WBGT بیشترین دقت را در ارزیابی استرس حرارتی نشان داد.

۱۴بررسی اثر صدای ترافیک برخطا در تخمین زمان جایجایی: نقش برون گرایی
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: یکی از مهمترین دلایل آلودگی صوتی شهری، صدای ترافیک است که موجب اثرات متنوع فیزیکی و ذهنی، اختلال در فعالیت های روزانه، اختلال در خواب، افت شنوایی و تاثیر بر عملکرد شغلی میگردد. از اینرو ممکن است تمرکز را به میزان زیادی کاهش دهد و موجب افزایش میزان حوادث ترافیکی شود. برخی از تفاوت های فردی مانند تیپ شخصیتی در اثر صدا راندمان و قدرت محاسباتی ذهن موثر باشد.روش بررسی: در این مطالعه صدای ترافیک در 10 خیابان شریانی شهر تهران اندازهگیری و ضبط، و میانگین تراز فشار صوت که معادل 72.9 دسی بل، به مدت دو ساعت در اتاق اکوستیک برای شرکت کنندگان پخش شد. حجم نمونه شامل 80 نفر (40 مورد و 40 شاهد) بود که از دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران انتخاب شدند. جهت تعیین تیپ شخصیتی از پرسشنامه آیزینک استفاده شد. تخمین زمان جابجایی قبل و بعد از مواجهه با صدای ترافیک با استفاده از برنامه کامپیوتر ZBA اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد قبل از مواجهه با صدای ترافیک بین تخمین زمان جابجایی درونگرایان و برونگرایان تفاوت معناداری وجود دارد. به این مفهوم که درونگرایان خطای کمتری در تخمین زمان جابجایی داشته اند. در حالیکه پس از مواجهه با صدای ترافیک بین تخمین زمان جابجایی درونگرایان و برونگرایان تفاوت معناداری وجود دارد. به این مفهوم که برونگرایان خطای کمتری نسبت به درونگرایان در تخمین زمان جابجایی داشته اند.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که صدا در عملکرد تیپ های شخصیتی اثرات متفاوتی را ایجاد می کند؛ انتظار می رود برونگرایان در مقایسه با درونگرایان سازگاری بهتری با صدا در طول فعالیت ذهنی داشته باشند.

۱۵مطالعه تحلیلی شاخص توانایی کار و عوامل تعیین کننده آن در میان پرسنل یکی از شرکت های خودروسازی در ایران
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، تابستان, دوره  ۹ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: توانایی انجام کار پایه و اساس رفاه و سلامت در زندگی همه افراد می باشد. فاکتورهای زیادی بر روی توانایی کار اثر می گذارند مانند کار و شرایط کار، سازمان دهی کار و ویژگی های فردی کارگر. در این مطالعه به ارزیابی شاخص توانایی کار در میان کارگران شاغل در گروههای شغلی مختلف در یک شرکت خودروسازی و تعیین ارتباط بین شاخص توانایی کار با ویژگی های فردی و فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی پرداخته شد.روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی– مقطعی می باشد. روش جمع آوری داده ها بر اساس بازدید و تکمیل پرسشنامه شاخص توانایی کار به صورت نیمه مصاحبه ای می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 271 نفر از پرسنل یک شرکت خودروسازی می باشد و گروههای شغلی مورد مطالعه نیز شامل پرسنل اداری، خدمات فنی، سالن رنگ، ساخت و مونتاژ بودند. جهت بررسی ارتباط بین شاخص توانایی کار با ویژگیهای فردی و فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی از آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل، کروسکال والیس و همچنین برای توزیع طبقه بندی امتیاز شاخص توانایی کار در گروههای شغلی از آزمون آماری کای اسکوئر و در نهایت به منظور تعیین همبستگی میان امتیاز نهایی شاخص توانایی کار با هر یک از ابعاد پرسشنامه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.یافته ها: میانگین شاخص توانایی کار در مطالعه حاضر 37.67 با انحراف معیار 5.87 محاسبه گردید. همچنین توزیع طبقه بندی شاخص توانایی کار بدین صورت بود که 7.4% در رده (ضعیف)، 36.16% در رده (متوسط)، 38.75% در رده (خوب) و 17.71% در رده (عالی) قرار گرفتند. با افزایش سن، توانایی کار کاهش معناداری از خود نشان داد (P<0.001). همچنین افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند امتیاز شاخص توانایی کار بهتری داشتند. بین فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی (چاقی، مصرف سیگار، ورزش) و شاخص توانایی کار ارتباط معنی داری یافت شد (P<0.001). همچنین بین داشتن سابقه کاری بالاتر، ماهیت فیزیکی شغل و شاخص توانایی کاری پایین ارتباط معنی دار وجود داشت (P<0.001).بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله و بر اساس معیار موسسه بهداشت شغلی کشور فنلاند توانایی کار در مطالعه حاضر در سطح خوب (43–37) قرار می گیرد، اما با توجه به میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه (35سال) میانگین امتیاز شاخص توانایی کار مطلوب نمی باشد. ویژگیهای فردی مانند سن و فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی از عوامل تاثیرگذار بر توانایی کار هستند. لذا پیشنهاد می شود که برنامه های پیشگیری کننده مرتبط با بهبود سبک زندگی به منظور افزایش توانایی کار مورد توجه قرار بگیرد که از جمله این موارد می توان به برقراری فعالیت های مستمر ورزشی در کارخانه، عدم مصرف سیگار و برقراری رژیم غذایی مناسب جهت برخورداری از وزن ایده آل اشاره کرد. ضمن اینکه توجه به وضعیت سلامتی و ظرفیت های عملکردی پرسنل باید در اولویت برنامه های حفظ و ارتقاء توانایی کار قرار بگیرد.

۱۶پیشگویی انجام رفتارهای شغلی پیشگیری کننده از عفونت در رفتگران بر اساس سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی
اطلاعات انتشار: سلامت كار ايران، مهر و آبان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۷شناسایی عوامل خطر فردی و شغلی اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سازمان صنعتی
اطلاعات انتشار: ارگونومي، پاييز, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) علت اصلی آسیب ها و ناتوانایی های مرتبط با کار در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صنعتی هستند. مطالعاتی محدودی وجود دادند که به طور همزمان اثر تعاملی بین ویژگی های فردی، شغلی و محیط کار را بر MSDs بررسی کرده باشند.مواد و روش ها: در این مطالعه داده های گردآوری شده از پرسشنامه نوردیک و QEC به منظور بررسی رابطه میان میزان شیوع و شدت MSDs با ویژگی های فردی، کاری و محیط کار با استفاده از یک مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیش از نیمی از شرکت کنندگان (61.6 درصد) اظهار داشتند که در شش ماه گذشته از شکل خاصی از ناراحتی های ناشی از MSDs رنج برده اند. نتایج نشان داد عوامل خطرسازی نظیر استرس در کار، نحوه خوابیدن، سبک زندگی و پوسچر نقش مهمی در شیوع و شدت MSDs داشته اند.بحث: با توجه به یافته های مطالعه، تاثیر یک عامل خطر همواره در تعامل با سایر عوامل خطرساز بوده و توسط مداخله گرهای مختلفی تعدیل می گردد. برنامه های مداخله ای ارگونومی مشارکتی، مداخله ایستگاه کار، مداخله ارگو استرس و مداخله سبک زندگی به منظور کاهش بروز و شدت MSDs پیشنهاد می شود.

۱۸اپیدمیولوژی کمردرد و ارتباط آن با عوامل شغلی و شخصی در کارگران واحدهای صنعتی استان همدان
اطلاعات انتشار: سلامت و بهداشت اردبيل، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
زمینه و هدف: کمردرد یکی از مشکلات اساسی در کارگران صنایع است. قسمت عمده ای از ضایعات ناشی از کار، ابتلای سیستم اسکلتی– عضلانی است که حدود 60% از آن مربوط به کمردرد می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع کمردرد و ارتباط آن با عوامل شغلی و شخصی در کارگران صنایع استان همدان می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، 400 نفر از کارگران صنایع به روش تصادفی و سیستماتیک انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله پرسشنامه NORDIC و پرسشنامه بررسی سطح فعالیت فیزیکی (IPAQ) جمع آوری گردید. از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد میانگین سن کارگران 34.85±7.42 سال، میانگین مدت اشتغال 5.76±6.12 سال و میانگین ساعات کار در هفته 52.96±11.30 ساعت می باشد. 69.2 درصد از افراد مورد بررسی دارای سطح فعالیت فیزیکی بالا، 19.2 درصد متوسط و 11.6 درصد پائین بوده اند. بررسی انجام شده میزان شیوع کمردرد 57.1 درصد را نشان می دهد. بین کمردرد کارگران با سابقه کار (P=0.000)، ساعت کاری در هفته (P=0.007) و سطح فعالیت فیزیکی (p=0.000) ارتباط معنی داری به دست آمد.نتیجه گیری: علیرغم کم بودن سابقه کار و جوان بودن نیروی کار میزان شیوع کمردرد در آنها بالا می باشد. لذا کاهش ساعت کاری در هفته، افزایش وقفه های استراحتی در بین کار، اجتناب از ارجاع کارهای سنگین به کارگران و محدود کردن حمل دستی بار می تواند سبب بهبود شرایط کار و کاهش میزان شیوع کمردرد و پیشگیری از ابتلاء به کمردرد در محیط های کاری شود.

۱۹بررسی نقش اندازه ذرات مولد رادیو اکتیو در پراکنش ذرات آلفازا و بتازا در محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی شهر تهران
اطلاعات انتشار: سلامت و بهداشت اردبيل، زمستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
زمینه و هدف: در صنعت هسته ای، آئروسل ها نقش بسزایی در انتشار و پخش آلودگی دارند. راکتورهای هسته ای منبع اصلی آلودگی در چرخه سوخت می باشند و رادیو ایزوتوپ های مختلفی را به محیط انتشار می دهند. دراین مطالعه توزیع اندازه و اکتیویته آئروسل ها در سه ایستگاه کاری در داخل محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کاسکد ایمپکتور اندرسن مورد ارزیابی قرار گرفته است.روش بررسی: غلظت جرمی و توزیع جرم اندازه ذرات هوابرد در محیط محفظه با استفاده از نمونه بردار محیطی کاسکید ایمپکتور مدل اندرسن تعیین شد. به منظور شناسائی رادیو نوکلئیدهای موجود در ذرات معلق محفظه از فیلتر الیافی استفاده شده است. جهت تعیین عناصر شیمیایی و غلظت در نمونه ها از دستگاه ICP–MS و از دستگاه های اسپکتروسکوپی گاما و سنتیلاسیون مایع بمنظور شناسائی رادیونوکلئیدها و میزان پرتوزائی آنها در ذرات معلق هوای داخل محفظه استفاده شد.یافته ها: رادیونوکلئید های Pb212، Pb214، Be212، Be214، Tl208، Ac228،k40 در نمونه های آئروسلی توسط گاما اسپکتروسکوپی شناسایی شد. توزیع جرم اندازه با ماکزیمم پیک برای ذرات ریز در گستره بین 0 تا 0.4 میکرون بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین کسر اکتیویته آلفا و بتا بر روی ذرات آئروسلی با گستره سایزی کمتر از 0.4 میکرون جذب می شوند.نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که بیشترین اکتیویته مربوط به ذرات در ناحیه انبارشی و هسته بندی (ذرات ریز) است. منشا این ذرات را می توان لخته شدن ذرات مد «هسته بندی» و همچنین هسته هایی ناشی از رشد تراکم در محدوده مورد مطالعه بیان نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۹ از میان ۱۹ نتیجه