توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت هوافضا برای افزایش مانورپذیری وسیله پرنده
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی انرژی، سال
تعداد صفحات: ۸
بهینهسازی مصرف انرژی، یکی از چالشهای مهم در صنعت هوافضاست که تأثیر زیادی در مانورپذیری و مدت پروازی وسیله پرنده دارد. در زوایای حمله بالا، گردابههایی در انتهای بال تشکیل میشود که باعث افت نیروی بالابرنده، افزایش نیروی پسا، کاهش مانورپذیری و افزایش مصرف سوخت (انرژی) میشود.

۲حل دقیق مسئله شکست سد با روش SPH بوسیله بهبود ضرائب لزجی معادل مومنتوم
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این مطالعه مفاهیم پایه و اصول بنیادین هیدرودینامیک ذرات هموار (Smoothed Particle Hydrodynamics–SPH) بیان خواهد شد. بدین منظور ابتدا معادلات حاکمه برای مسئله هیدرودینامیکی جریان شکست ناگهانی سد استخراج می شوند. برای نوشتنمعادله مومنتوم میتوان از سه نوع لزجت رائج برای بیان ترمهای لزجت استفاده نمود: ترم لزجت کینماتیکی (آرام)، ترم لزجت مصنوعی ومدل توربولانس. سپس مسئله شکست سد با این سه نوع توصیف ترم لزجت شبیه سازی شده و بر روی ضرائب ترم لزجت مصنوعی تصحیحشده تمرکز می شود. در ادامه با روش سعی و خطا، مقادیر بهبود یافته ضرائب ترم لزجت مصنوعی برای مسئله جریان شکست ناگهانی سدمحاسبه شده و نتایج شبیه سازی طول پیشروندگی موج و ارتفاع بیشینه آب با داده های تجربی مقایسه خواهد شد. در انتها نیز ازپارامترهای بهبود یافته ترم لزجت مصنوعی، در شبیه سازی مسئله حفره دو بعدی استفاده می شود تا عملکرد این ضرائب بهبود یافته درمسئله ای دیگر نیز بررسی شده باشد.

۳مقایسه روشهای بلاک در معماری نرمافزارپویا
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه باسیستمهایی روبرو هستیم که ساختار ثابت ندارند و ساختار چنین سیستمهایی تابع شرایط خاص یا درخواست کاربر است. دراین میان پویایی سیستمها را می توان مثال زد. جهت داشتن سیستمهای پویا به ارتباط نرم–افزارها باهم نیاز داریم یکی از روشهای ارتباط نرم افزارها با همدیگر داشتن واسط نرم افزاری است.در سیستمهای قابل بازپیکربندی پویا، پیکربندی سیستم تغییر می کند.که در نتیجه باید مولفه ها حذف یا اضافه گردند.یا چند مولفه اتصال و چند مولفه انفصال یابند. جهت انجام عملیات بازپیکربندی دو زمان بسیار اهمیت دارد. زمان بازپیکربندی که زمان مورد نیاز برای جایگزینی یک مولفه با مولفه جدید است. زمان بلاک مدت زمانی است که مولفه هیچ کاری را پردازش نمی کند. و در زمان بلاک منجر به تغییر سیستم خواهد شد. در زمان بلاک با استفاده از واسط خاصی تغییر مورد نیاز نرم افزار انجام می شود.OSA+ یکی از واسطهای java–based است. در این مقاله واسط هایی را که منجر به پویایی نرم افزار می شود را بررسی می کنیم

۴هیدرودینامیک ذرات هموار–با تکیه بر کاربردهای مهندسی دریا–قسمت دوم: شبیه سازی حرکت شناور تک بدنه در امواج دریا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، سال
تعداد صفحات: ۷
شناور در امواج آب همانند جسم فیزیکی متحرک عمل می کند. بیشتر تحقیقات اخیر در حوزه دریایی معطوف به پیش بینی و تحلیل حرکت سیال حول شناورها و اثرات حاصل از برخورد امواج و حرکت شناورها در امواج می باشد. در این مقاله، شبیه سازی یک شناور که با سرعت پیش رونده در امواج دریا حرکت می کند، با استفاده از روش عددی هیدرودینامیک ذرات هموار و حل معادلات ناویر استوکس انجام شده است. برای بهبود نتایج از فرمولاسیون تراکم ناپذیر به کمک حل معادله یواسون بهره برده شده است. بدنه شناور دو بعدی نمونه، به صورت عددی طراحی شده و در طول موج های مختلف شبیه سازی صورت گرفته است. حرکات عمودز و پیچیشی شناور در این طول موج ها محاسبه و با نتایج تجربی مقایسه شده است. سپس برای مدل طراحی شده، در سرعت و ارتفاع موج ثابت، طول موج بحرانی که شناور شتاب عمودی بیشینه را تجربه می کند، بدست آمده است. نتایج شبیه سازی دقت خوبی یا داده های تجربی دارند.

۵هیدرودینامیک ذرات هموار–با تکیه بر کاربردهای مهندسی دریا–قسمت سوم: شبیه سازی مانور شناور اثر سطحی در امواج دریا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، سال
تعداد صفحات: ۶
امروزه از گستره وسیعی ازشناورهای پرسرعت در حوزه دریایی استفاده می شود. این شناورها را می توان بر حسب وزنی که تحمل می کنند تقسیم بندی نمود. شناوراثر سطحی، یک وسیله دریایی است که دارای بالشتکی از هوا و دو دیواره می باشد، به طوری که بیشتر وزن آن توسط هوای پر فشار محبوس در بالشتکی که زیر شناور به تله افتاده، تحمل می شود. در این پژوهش مدل ساده یک شناور اثر سطحی که با سرعت پیش رونده در جریان دو فازی اب و هوا حرکت می کند، در امواج منظم دریا شبیه سازی شده است. شبیه سازی عددی، یا یک حل کننده هیدرودینامیکی (روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکم ناپذیر معرفی شده در مقاله اول) و به صورت هم زمان، با حل معادلات دینامیک سازه (معادلات پایه دینامیک ذکر شده درمقاله دوم) انجام پذیرفته است. برای بیان سطح آزاد نیز از ذرات مرزی سیال استفاده شده است.

۶هیدرودینامیک ذرات هموار–باتکیه بر کاربردهای مهندسی دریا– قسمت اول: اصول و مفاهیم بنیادین با ارائه روشی نوین برای شبیه سازی امواج سطح آزاد دریا
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، سال
تعداد صفحات: ۹
قدم اول در شبیه سازی دقیق حرکت اجسام در آب، مدل سازی صحیح امواج در روش های عددی است. اما به دلیل پیچیدگی های فراوانی که در مدل سازی انتقال مشخصه های امواج منظم در روش های عددی مانند روش هیدرودینامیک ذرات هموار وجود دارد، محققان از روش های متنوعی برای تعریف امواج دریا استفاده می کند، برخی از آن ها با استفاده از رها کردن جسم سنگین به درون تانک موج ساز امواج غیر خطی ایجاد کرده و بعضی دیگر نیز با تعریف موج ساز در مرز سعی در ایجاد موج دارند. عده ای دیگر نیز در یک دامنه محدود موجی را تعریف کرده و سپس عملکرد این موج در یک محدوده کوچک را به محدوده های دیگر که هنوز دچار اغتشاش نشده است، تسری می دهند. در این مطالعه ابتدا تئوری موج Airy بیان شده و سپس مفاهیم پایه و اصول بنیادین هیدرودینامیک ذرات هموار با ذکر معادلات و شرایط مرزی ذکر خواهد شد. در ادامه شرط مرزی نوینی معرفی می شود که بدون نیاز به روش های رائج، بتوان هر موجی با مشخصه های دلخواه تولید کرد. دقت نتایج حاصل از شبیه سازی امواج، صحت شرط مرزی ارائه شده را نشان داده است. با بهره گیری از روش تبیین شده در تعریف و ایجاد موج، این تکنیک در شبیه سازی حرکت شناور تک بدنه ای و شناور اثر سطحی در امواج دریا در قسمت های دوم و سوم این مطالعه،مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۷شبیه سازی شناور اثر سطحی در امواج با نرم افزارAnsys–cfx و استخراج شتا بهای وارد بر سینه و پاشنه شناور
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش صنایع دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این مقاله شامل شبیهسازی یک نمونه شناور اثر سطحی 1 دارای کیسه انعطاف پذیر پاشنه توسط نرمافزار انسیس–سی اف ایکس 2 جهت بدست آوردن شتابهای وارده بر سینه و پاشنه شناور است. شناور اثر سطحی یک وسیله حمل و نقل دریایی است که دارای بالشتکی از هوا و دو دیواره جانبیمی باشد. در سرعت های بالا و امواج با ارتفاع کم و طول موج بزرگ، شتاب های عمودی با فرکانس بالا روی عرشه ی شناور اثر سطحی تجربه می شود کههدف این مقاله محاسبه و استخراج این شتاب ها در وضعیت های مختف دریایی می باشد. کاهش سطح این شتاب ها برای موفقیت شناور اثر سطحی به عنوان یک شناور مسافربری و عملیاتی ضروری است. در مطالعه حاضر یک هندسه دو بعدی از شناور مورد محاسبه ترسیم گردیده و پس از تولید شبکه محاسباتی (م شبندی) و تعریف شرایط مرزی، برای حل مسئله از تداخل سیال –سازه نرم افزار انسیس–سی اف ایکس بهره برده خواهد شد. به منظور معتبر سازی، نتایج عددی به دست آمده از نرم افزار شبیه سازی شده با یک نمونه آزمایش با مقیاس کامل مقایسه و ارزیابی شده است.

۸هیدرودینامیک ذرات هموار قسمت اول: شبیهسازی تراکمناپذیر امواج سطح آزاد دریا
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش صنایع دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
همواره مدلسازی انتقال مشخصههای امواج منظم در روشهای عددی سنتی از پیچیدگیهای فراوانی برخوردار بوده است. در روشهای عددی مختلف، محققان از روشهای گوناگونی برای تعریف امواج دریا استفاده میکنند؛ برخی از آنها باا استفاده از رها کردن جسمسنگین به درون تانک موجساز، بعضی نیز با تعریف موجساز در مرزها و عدهای دیگر نیز با بسط دامنه موج محدود در فضا ، سعی درایجاد پروفایل موج داشتهاند. روش های عددی نسبتا جدید مانند هیدرودینامیک ذرات هموار(Smoothed Particle Hydrodynamics–SPH) نیز با تومه به حجم تحقیقات کمتر پیرامون این موضوع و باز بودن میدان تعریف و ارائه شرایط مرزی بهتر و دقیقتر، از این امر مستثنی نیستند. در مطالعه حاضر، سعی شده است تا با تعریف شرایط مرزی صحیح ، امکاان ارائه و بسط شرط مرزی ورودی مهت ایجاد موج، بدون بکار بردن مکانیزمهای مکر شده، فراهم شود. بدین منظور در مقاله اول، ابتدا مفاهیم پایه و اصول بنیادین هیدرودینامیک مرار هموار با مکر معادلار، شرایط مرزی و مثالهای پایه، بیان خواهد شد و سپس شرط مرزی ناوینیمعرفی میشود که بدون نیاز به روشهای رائج مکر شده، بتوان هر مومی با مشخصههای دلخواه تولید کرد. دقت نتایج حاصل از شبیهسازی امواج، صحت شرط مرزی ارائه شده را نشان داده است. در مقاله دوم نیز با اعمال اصلاحاتی در معادله مومنتوم، ر وش جدیدی برای حل تراکمناپذیر مریان معرفی میشود و با بکار بستن آن در حل مسائل مختلف شکست سد بار روی بستر خشک و مرطوب نتایج روش ارائه شده اعتبارسنجی میشود.

۹هیدرودینامیک ذرات هموار قسمت دوم: شبیهسازی شکست سد با روش تراکمناپذیر اصلاح شده
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش صنایع دریایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در قسمت اول از این مقاله دو قسمتی، با تعریف شرایط مرزی صحیح، شرط مرزی ورودی جدیدی جهت ایجاد موج، ارائه و بسط داده شد. در این مقاله شبیهسازی شکست سد در حالات مختلف پاییندست جریان مطالعه شده است. بدین منظور از روش هیدرودینامیک ذرات هموار تراکمناپذیر بیان شده در مقاله اول، استفاده شده و برای افزایش دقت نتایج، ردیابی ذرات سطحی، برای اعمال معادله سطح آزاد در روشISPH اعمال شده است باتوجه به عدم تطابق نتایج عددی و تجربی ترم اصلاحی ورتیسیته درمعادله مومنتوم اعمال شد و برمبنای آن روش هیدرودینامیک ذرات هموار اصلاح شده باورتیسیته VMISPHمعرفی شد برای مقایسه روش ISPH استاندارد و روش اصلاحی معرفی شده ابتدا حالت بسترخشک مطالعه شده و سپس برای دوحالت مختلف ارتفاع کم و زیاد سیال درپایین دست جریان مسئله شکست سد حل شده است نتایج روش پیشنهادی همخوانی خوبی بانتایج تجربی دارد
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه