توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و تهیه منحنی های عمق – سطح – تداوم بارندگی دراستان های همدان، قزوین و زنجان
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي آبخيزداري (پژوهش و سازندگي)، تابستان, دوره  ۲۴ , شماره  ۲ (پياپي ۹۱)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از گام های اولیه واساسی در طراحی سازه های هیدرولیکی و پروژه های کنترل سیلاب، محاسبه و برآورد مقدار دقیق سیلاب طراحی می باشد. تخمین دقیق میزان رواناب و سیلاب ، خود مستلزم داشتن اطلاعات جامع و دقیق از وضعیت و میزان بارندگی و بارش طراحی می باشد. با توجه به تغییرات مکانی بارندگی، تهیه روابط عمق سطح تداوم بارندگی این امکان را فراهم می آورد تا با استفاده از آن بتوان الگوی مناسبی برای برآورد میزان باران طراحی در هر منطقه جهت اجرای پروژه های مختلف آبی ارائه نمود. در این بررسی تعداد 9 رگبار فراگیر و حداکثر نهایی بارندگی، از میان 50 رگبار در سطح 3 استان همدان، قزوین وزنجان انتخاب گردید. تعداد ایستگاه ها از 169 ایستگاه هواشناسی مورد بررسی، در رگبارهای مختلف از 116 تا 125 ایستگاه طی دوره آماری 30 سال (1345 الی 1376) متغیر است. بطورکلی بارندگی ایستگاه های غیرثبات به کمک آمار بارش ساعتی ایستگاه ثبات استخراج شد. نقشه های همباران برای هریک از 9 رگبار در تداوم های مختلف ترسیم گردید. طبق بررسی های انجام شده منحنی های عمق – سطح – تداوم بارندگی برای کل منطقه تهیه و ترسیم گردید، که بر اساس آن می توان مقدار بارندگی را باتوجه به تداوم مورد نیاز در هریک از نقاط فاقد ایستگاه هواشناسی در مساحت های مورد نظر تعیین نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه