توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیرات توانبخشی قلبی بر ظرفیت توانایی عملکردی بیماران با جراحی دریچه ای قلب
اطلاعات انتشار: مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، تابستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
مقدمه: اغلب بیماران جراحی دریچه ای قلب، بعد از انجام جراحی همچنان از نارسایی قلبی و عدم توانایی در انجام امور روزمره رنج می برند. در این تحقیق میزان تاثیر برنامه های توانبخشی قلبی بر تغییرات ظرفیت توانایی عملکردی این دسته از بیماران بررسی خواهد شد.روش ها: 15 نفر از بیماران مبتلا به تنگی و یا نارسایی دریچه میترال و آئورت، که حداقل 6 هفته از جراحی ترمیم و یا تعویض دریچه ایشان گذشته بود، تحت معاینات و ارزیابی های اولیه قرار گرفته، با استفاده از روش اکو کاردیوگرافی، میزان کسر جهشی بطن چپ؛ و با استفاده از تست ورزش و پرسشنامه دوک (DUKE)، ظرفیت توانایی عملکردی ایشان اندازه گیری شد. بیمارانی که از نظر قلب و عروق دارای ثبات بودند، به مدت 4 تا 6 هفته در یک برنامه توانبخشی قلبی مبتنی بر ورزش شرکت داده شدند. در طی این مدت، بیماران 2 تا 4 بار در هفته، روزانه 30 تا 45 دقیقه بر روی تریدمیل با پروتکل رمپ (Ramp) و با شدت 60 تا 85% حداکثر اکسیژن مصرفی ورزش نمودند. پس از اتمام برنامه توانبخشی قلبی، بیماران شرکت کننده تحت تست ورزش و اکوکاردیوگرافی مجدد قرار گرفتند و پرسشنامه DUKE را تکمیل نمودند.نتایج: نتایج تست ورزش نشان داد که حداکثر ظرفیت توانایی عملکردی بیماران بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی بصورت معنی داری افزایش یافته است (از 6.70 به 9.92 معادل متابولیکی، (p<0.0001. میزان افزایش این متغیر در بررسی نتایج پرسشنامه DUKE نیز معنی دار بود (p<0.0003). کسر جهشی بیماران در اندازه گیری دستی و اتوماتیک افزایش معنی داری به ترتیب p<0.01 و p<0.05 نشان داده بود. تعداد ضربان قلب و فشارخون سیستولیک بیماران در زمان استراحت بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی کاهش معنی داری یافته بود (به ترتیب p=0.003 و (p=0.01 ولی فشار خون دیاستولیک بیماران در زمان استراحت تغییر معنی داری نشان نداد (NS, p=0.6).بحث و تفسیر: در ابتدا بیماران شرکت کننده، هنوز از توانایی عملکردی کافی برای زندگی عادی برخوردار نبودند و در دسته بیماران با ریسک متوسط و بالا (کمتر از 7 معادل متابولیکی) تقسیم بندی می شدند. در حالیکه بعد از شرکت در یک دوره برنامه توانبخشی قلبی، 86.7% از کل بیماران، به کلاس عملکردی درجه یک انجمن قلب نیویورک رسیدند. افزایش کسر جهشی بیماران باعث کاهش معنی دار نارسایی قلبی آنها شد. از اینرو شرکت در برنامه های توانبخشی به بیماران جراحی دریچه ای قلب توصیه می شود.

۲تدوین برنامه استراتژیک کمک ناوبری سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر ایران
اطلاعات انتشار: ديدگاه، بهار, دوره  - , شماره  -، سال
تعداد صفحات: ۵۲

۳برنامه استراتژیک علائم کمک ناوبری در جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات انتشار: یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، سال
تعداد صفحات: ۴
برنامه استراتژیک کمک ناوبری به عنوان نقشه ای جهت توصیف و انتقال وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب فرآیندها واولویت های استراتژیک برای متولیان کمک ناوبری در سازمان بنادر و دریانوردی ایران وبنادر تابعه آن توصیف می گردد.

۴تدوین استراتژی تولید با کمک تجزیه و تحلیل SWOT و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی صنایع متالوژی)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در جهان امروز به دلیل پویایی و تحولات سریع و همه جانبه محیطی، آینده سازمان ها پر ابهام است. سرعت تغییرات تکنولوژیکی به حدی است که امکان ترسیم منحنی بدون تغییر در بعد زمان تقریباً غیرممکن است و گاهی سرعت این تحولات به گونه ای است که هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و سازمان ها را با تردید جدی جایگاه مواجه می سازد. لذا سازمان ها با هر ویژگی و ماهیت باید به نحوی طراحی شود که پاسخ گوی نیازهای محیطی باشد و در این میان سازمان های موفق خواهند بود که توان انطباق با تغییرات را داشته باشند. بدیهی است دستیابی به چنین موقعیتی بدون نگاه استراتژیک، تفکر استراتژیک و تدوین استراتژی های سازمانی مقدور نخواهد بود. تفکر استراتژیک و استراتژی محوری در سازمان ها به دلیل موقعیت حساسی که دارند، جز ملزومات آن سازمان ها به شمار می روند چون علاوه بر بقای سازمان خود، ثبات و پایداری دو کشور و حتی بقای آن به این سازمان ها با بسته است. در این تحقیق به تجزیه و تحلیل و اولویت بندی استراتژی های تولید در صنایع مدال متالوژی بعد از تجزیه و تحلیل SWOT1 پیک های چند معیار فازی پرداخته است. تحلیل SWOT یکی از متداول ترین و مشهورترین روش ها در برنامه ریزی راهبردی و استخراج راهبردها می باشد. بااین وجود این روش دارای مشکلاتی چون در نظر گرفتن عدم اطمینان و ابهام ها و محیطی و اولویت بندی نکردن راهبردهای استخراج یافته است به همین دلیل در این تحقیق از تکنیک های چند معیار فازی برای اولویت بندی استفاده شده است. این تحقیق به لحاظ دسته بندی بر مبنای هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی به حساب می آید و با قصد کاربرد نتایج یافته ها برای بهبود وضعیت و پیشرفت صنایع متدلوژی انجام پذیرفته است. در این تحقیق ابتدا فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف صنایع متدلوژی فهرست شده و سپس با استفاده از ویکور فازی و دیمتل فازی مهم ترین و اثرگذار در بین آن ها انتخاب شدند، سپس با درنظرگرفتن این موارد و روش تحلیل SWOT استراتژی های پولی بفرست و با استفاده از دیمتل فازی اثرگذار طریق آن ها مشخص شدن. در نهایت با تکنیک و رایگان تحلیل شبکه ای رابطه میان این استراتژی ها در نظر گرفته شده و اولویت نهایی مشخص شد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه