توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آنالیز و طراحی شفت کیلومتر 750+0 تونل سوم کوهرنگ
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
شفت عمودی کیلومتر750+0 تونل سوم کوهرنگ یک مجرای قائم جهت مانور دریچه اضطراری رأس می باشد که به منظور انسداد مجرای تونل توسط یک دریچه لغزشی جهت امکان بازدید از متراژ مذکور تا انتهای تونل پیش بینی شده است. ارتفاع قائم این شفت 6\38 متر از محور تونل بوده که 7\30 متر از آن داخل زمین می باشد و به منظور بهره برداری از سیستم بالابر و تجهیزات مربوطه بر روی آن یک اتاقک برج کنترل بتنی به ارتفاع حدود 75\7 متر نصب خواهد شد. در این مقاله روش آنالیز و طراحی سازه ای شفت با استفاده از نرم افزارهای Sap 2000، ETABS 2000 همراه با مدل ریاضی به کار گرفته شده در آنالیز دینامیکی براساس تئوری شمعهای عمیق و مدل سازی خاک با استفاده از المانهای مرزی تشریح شده و با تحقیقات تئوریک موجود در مورد مقاومت سازه ای شمع پس از تشکیل مفصل پلاستیک مورد مقایسه قرار خواهد گرفت. همچنین نحوه آنالیز و طراحی شفت برای سایر نیروهای عامل بر آن تشریح خواهد شد

۲بررسی پدیده جکینگ هیدرولیک (قسمت خروجی) تونل تحت فشار کوهرنگ III
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
پدیده جکینگ هیدرولیکی یکی از مشکلات تونل های تحت فشار با روباره کم می باشد. این پدیده در اثر تراوش آب با فشار زیاد درون درزه، شکاف و یا منافذ توده سنگ که دارای روباره کم می باشد اتفاق افتاده و باعث جابجایی های زیاد در توده سنگ و یا شکست سنگ های توده ای می شود. در این مقاله به بررسی این مشکل و همچنین بروز این پدیده در تونل سوم کوهرنگ پرداخته و روشهای مقابله با آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تونل سوم کوهرنگ با رژیم جریان تحت فشار و فشار آب درون تونل در ابتدا 35 متر ستون آب و در انتها در صورت بسته بودن دریچه انتهایی 53 متر ستون آب می باشد. در قسمت خروجی بعلت اینکه تونل دارای روباره کم از جنس سنگ آهک و یا آبرفت می باشد احتمال بروز پدیده جکینگ هیدرولیکی خواهد بود. در این مقاله در دو حالت وجود و یا عدم وجود پوشش بتنی (لاینینگ) این پدیده بررسی شده است

۳طراحی مقطع و محاسبه پروفیل تغییر شکل محور تونل در گسلهای فعال تونل سوم کوهرنگ
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله روشی برای به دست آوردن پروفیل تغییر شکل محور تونلها در محل عبور از گسلهای فعال ارائه شده است. یک مدل پیشرفته خاک به این صورت که مشخصات فیزیکی و خصوصیات ژئومکانیکی بستر، اعم از چسبندگی و مدول الاستیسیته به صورت خطی از مرکز گسل به سمت اطراف افزایش می یابد در خصوص آنالیز مورد استفاده قرار می گیرد. این مسأله به صورت دوبعدی کرنش مستوی با استفاده از روش عددی اجزاء محدود در نرم افزار “PLAXIS” مدل سازی می شود و پروفیل تغییر شکل محور تونل به دست می آید. آنالیز انجام شده یک آنالیز الاستو–پلاستیک است که در نهایت انعطاف پذیری لاینینگ در مقابل شکست با طراحی مفصل های پلاستیک کنترل می شود. این روش در واقع مبنای طراحی لاینینگ تونل سوم کوهرنگ در محدودة گسلهای فعال می باشد که نتایج در دو مورد از گسلهای فعال موجود در مسیر عبور این تونل ارائه شده است.

۴معرفی پروژه تونل سوم کوهرنگ و ارائه روش های حفاری در جبهات مختلف
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تونل سوم کوهرنگ به منظور تأمین و انتقال آب به میزان حدود 255 میلیون متر مکعب در سال، جهت تأمین قسمتی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران برای مصارف شرب صنعت، کشاورزی و افزایش حجم آب تنظیم شده سد زاینده رود اصفهان با استفاده از سد مخزنی کوهرنگ 3، طراحی شده است. قطر تمام شده تونل 10\4 متر و رژیم هیدرولیکی آن تحت فشار می باشد. این تونل در مسیر خود از سازندهای مختلف زمین شناسی و گسل های متعدد عبور می نماید که هر کدام تجهیزات و ادوات حفاری خاص خود را نیاز دارد. این تونل دارای چهار دسترسی می باشد که باعث گشایش جبهات حفاری مختلف شده است. از دو دستگاه TBM در حفاری این تونل استفاده شده است. در این مقاله، ضمن معرفی پروژه و ارائه مشکلات اجرایی تونل سوم کوهرنگ، روش های حفاری در هر جبهه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

۵انتخاب محدوده مناسب GIS برای مارن ها در بخشهایی از مسیر تونل سوم کوهرنگ
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
از جمله پارامترهایی که گویای مقاومت یک توده سنگ در شرایط مختلف زمین شناسی است، اندیس مقاومت زمین ساختی می باشد. GSI اولین بار در سال 1994 توسط آقای هوک برای تعیین مقدار کاهش مقاومت توده سنگ در شرایط مختلف زمین شناسی ارائه شد و جای پارامتر RMR را در معیار هوک و براون گرفت. از آنجا که GSI در تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ نقش بسزایی دارد، لذا باید با توجه به شرایط مختلف محدوده مناسبی برای آن انتخاب شود. برای انتخاب GSI می توان از نموداز شماتیکی که هوک ارائه کرده است، استفاده نمود هوک طی سالهای اخیر توصیه های مختلفی برای انتخاب صحیح مقدار GSI بسته به جنس سنگ ارائه نموده است از جمله آنها هوک و همکارانش در سال 2004 متذکر شدند که در انتخاب مقدار GSI برای توده سنگهایی که نسبت به هوازدگی حساس هستند از جمله مارن ها باید دقت زیادی بکار برده شود. چنانچه نمونه هایی که برای انتخاب GSI بکار می روند در معرض هوا قرار گرفته باشند(رخنمون ها) و با اینکه در عمق زمین باشند(دیواره تونل) تفاوت زیادی در جواب مساله دارد در این مقاله ابتدا به معرفی GSI و بررسی تاریخچه آن پرداخته شده و سپس روشهای مختلف محاسبه GSI مرور می شوند در انتها محدوده مناسب GSI برای مارن های در برگیرنده بخشی از تونل سوم کوهرنگ انتخاب می شود.

۶تحلیل برگشتی جابجایی های اندازه گیری شده در تونل سوم کوهرنگ
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۱۲
تونل سوم کوهرنک لا شل مقطع دایره ای و نعل اسبی در تراز 2200 و به قطر 4\10 متر در مقطع دایره ای و 5\1 متر در مقطع نعل اسبی با عملکرد تحت فشار برای انتقال ماکزیمم دبی 44\5 متر مکعب آب در ثانیه در رودخانه کوهرنگ (چشمه بیرگان) از سر شاخه های رودخانه کارون به رودخانه زاینده رود و انتقال متوسط سالانه 300 میلیون متر مکعب با طول 23\4 کیلومتر طراحی شده است. چهار تونل دسترسی در طول مسیر تونل را قطع می کنند. دسترسی نصیر آباد II در کیلومتر 11600 از دهانه ورودی تونل به منظور ایجاد جبهه کاری جدید و تسریع در کار احداث شده است. درجبهه کاری نصیر آباد II به سمت دهانه خروجی تونل که به روش حفاری و آتشباری حفر می شود، جنس سنگ ازمارون های آهکی و ارتفاع متوسط روباره 280 متر است. به منظور کنترل جابجایی ها د راین قسمت از تونل از همگرایی سنجها و کشیدگی سنجا استفاده می شود.

نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه