توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی دانشجویان دانشگاه پیام نور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی در بین دانشجویان پیام نور تبریز می باشد. بدین منظور 120 دانشجو (60 پسر، 60 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش را مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال و مقیاس مشکلات میان فردی تشکیل می دادند. برای بررسی و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و ازمون توکی استفاده شد. یافته های پژوهش بر اصالت دلبستگی ایمن به منزله ی یک نیاز نخستین و انتقال میان نسلی آن اشاره دارد. نتایج نشان دادند ک آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن، مشکلات بین شخصی کمتری داشتند. همچنین میزان مشکلات آزمودنی های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میزان مشکلات بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است.

۲اثربخشی آموزش روش ذهن آگاهی گروهی برسطح کیفیت زندگی همسران مبتلایان PTSD ناشی از جنگ دراستان آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
موضوع پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی برسطح کیفیت زندگی همسران مبتلایان PTSD درجنگ می باشد. از آنجا که کیفیت زندگی خانواده ها در ابعاد متعدد حائز اهمیت است و استرس های زندگی تأثیرات عمده ای چه از نظرروانی و چه از نظر جسمانی بر روی انسان می گذارد، داشتن همسری که دارای اختلال استرس پس از ضربه باشد، می تواند موجب تغییر کیفیت زندگی و میزان استرس زوجین باشد. مسأله عمده در این تحقیق آن است که آموزش روش ذهن آگاهی گروهی میتواند موجب افزایش کیفیت زندگی در بین همسران مبتلایان PTSD باشد یا خیر.در پژوهش حاضر 51 نفرازهمسران به طور تصادفی در گروه آزمایشی و 51 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و برای بدست آوردن اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده گردید و پس از 8 جلسه درمانی نتایج تحقیق نشان داد که آموزش روش ذهن آگاهی موجب افزایش سطح کیفیت زندگی در همه ابعاد آن به جز بعد عملکرد اجتماعی گردید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه