توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی مدیریت ذینفعان طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال
تعداد صفحات: ۱۵
علائق و منافع افراد حقیقی و حقوقی متعددی بنا به دلایل مختلف ممکن است از اجرای یک پروژه متأثر شود و به همین دلیل اکثرأ سعی در تأثیر گذاری بر سرنوشت پروژه و بعضأ شکست آن دارند. مدیریت علائق، منافع، دیدگاهها و نقطه نظرات ذینفعان پروژه به سمتی که بیشترین تسهیل را در راستای موفقیت پروژه و کمترین ممانعت را بر سر راه اجرای آن ایجاد نمایند در ادبیات مدیریت پروژه فرایند مدیریت ذینفعان پروژه نامیده و از وظائف مدیر پروژه می باشد. این مقاله با هدف بازنمودن این مبحث در کشور به مطالعه ادبیات مدیریت ذینفعان پروژه و ارائه مدل تئوریکی برای آن می پردازد. سپس مدل مذکور در راستای ارزیابی نحوه اعمال مدیریت ذینفعان در یکی از طولاتی ترین و بزرگترین پروژه های عمرانی شهری کشور "طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران " به کار برده شده و نتایج و پیشنهاداتی در جهت بهبود آن ارائه شده است.

۲حل مساله کوتاهترین مسیر در گرافهای تصادفی در صورت همبستگی بین هزینه یالها با استفاده از بازی بین اتوماتاهای یادگیر
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در اکثر مطالعاتی که در زمینه پیدا کردن کوتاهترین مسیر در گرافهای تصادفی انجام شده است فرض می شود که هزینه یالها مستقل از همدیگر هستند که این فرض در بسیاری از موارد فرض
صحیحی نمی باشد چرا که ممکن است تغییر ترافیک در یک قسمت از شبکه ناشی از تغییر ترافیک در قسمتهای مجاور آن باشد. مساله پیدا کردن کوتاهترین مسیر احتمالی با یالهای همبسته در رایطی که توزیعهای احتمالی وزن یالها از قبل مشخص است برای اولین بار توسط بارتون ١ و پس از آن توسط والر ٢ و زیلیاسکوپولس ٣ و فن ٤ مورد بررسی قرار گرفت و الگوریتم هایی جهت حل آن پیشنهاد گردید. در این مقاله برای اولین بار الگوریتمی برای حل مساله کوتاهترین مسیر گرافهای تصادفی در شرایطی که همبستگی مابین هزینه یالها وجود دارد ٥(SSPCL) و همچنین توزیعهای احتمالی وزن یالها از قبل شناخته شده نیست پیشنهاد میگردد. در الگوریتم پیشنهادی از بازی بین اتوماتاهای یادگیر برای پیدا کردن کوتاهترین مسیر بین یک گره و دیگر گره های گراف استفاده میشود. الگوریتم پیشنهادی سعی میکند با حداقل تعداد نمونه گیری از یالهای گراف تصادفی درخت کوتاهترین مسیر را برای یک گره ریشه مشخص پیدا نماید.

۳یک الگوریتم تقریبی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه با درخواستهای احتمالی
اطلاعات انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
مساله مسیریابی وسیله نقلیه با درخواستهای احتمالی یکی از انواع مساله مسیریابی وسیله نقلیه می باشد که در آن درخواستهای مشتری ها از قبل مشخص نیست و در زمان ملاقات مشتریمشخص میشود. هدف از حل این مساله یافتن ترتیبی از مشتری ها می باشد که اگر طبق این ترتیب آنها سرویس دهی شوند متوسط هزینه سفر حداقل گردد. این مساله یکی از مشایل NP–complete می باشد و به همین دلیل الگوریتم های تقریبی متعددی برای آن طراحی شده است. در این مقاله یک الگوریتم تقریبی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه با درخواستهای احتمالی پیشنهاد می گردد. نتایج آزمایش ها نشان داده است که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم های موجود نتایج بهتری را تولید کرده است.

۴از دارایی به سوی بدهی
اطلاعات انتشار: فصلنامه حسابدار رسمي، شماره۹(پياپي ۲۱)، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۸

۵بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات انتشار: فصلنامه تحقيقات حسابداري و حسابرسي، دوم،شماره۷، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه