توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر صفحات جداکننده و سرعت ظاهری گاز ورودی بر عملکرد یک رآکتور بستر سیال حبابی از نوع گاز– جامد
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، , دوره  - , شماره  ۴ (مسلسل ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۷
در رآکتورهای بستر سیال حبابی، برای کوچک نگاهداشتن اندازه حبابها و جلوگیری از کانالیزه شدن گاز و برای افزودن سطح ویژه انتقال جرم (و بنابراین افزودن میزان تبدیل واکنش) صفحات جداکننده (توزیع کننده مجدد) بکار برده می شوند. اثر صفحه جداکننده معمولا بصورت ترکاندن حبابها نمایان می شود. در این کار پژوهشی، مدلسازی و شبیه سازی به منظور بدست آوردن دانش اصولی اثر صفحات جداکننده بر قطر حبابها و بر سطح ویژه انتقال جرم در یک رآکتور بستر سیال حبابی انجام گرفته است. ارتفاع برج بکار رفته 5 متر و قطر آن 0.3 متر در نظر گرفته شده است و صفحات جداکننده در ارتفاع 1 متر و 2 متر از ته برج قرار گرفته اند. یک مدل دو فازی برای بررسی رفتار دینامیکی حبابها ارایه گردیده است. اثرهای صفحات جداکننده و سرعت ظاهری گاز بر رفتار عملکردی رآکتورهای بستر سیال بررسی شده اند و نتایج بدست آمده با مدارک و نتایج موجود همخوانی دارند. نرم افزار MATLAB برای این کار مورد استفاده قرار گرفته است.

۲بررسی تاثیر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم در یک "واکنشگر بستر سیال"
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون هسته اي، تابستان, دوره  - , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۴
در این بررسی، پدیده سیلان و خلاصه‌ای از کاربرد بسترهای سیال تشریح شده است و با توجه به ویژگیهای هیدرودینامیکی و عملکرد برجهای بستر سیال، خلاصه‌ای از خواص واکنشگرهای بستر سیال حبابی تبیین شده و مدل‌سازی و محاسبات رایانه‌ای برای طراحی و ساخت یک برج بستر سیال به قطر 0.3 و به ارتفاع 5 متر انجام گرفته است. اثر ارتفاع بستر بر قطر حبابها و سطح ویژه انتقال جرم حساب شده و نتایج حاصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شرایط عمل برج و نوع کاتالیزور و خواص آن برای تولید انیدریدمالئیک از اکسایش بوتان نرمال است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه