توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رفتار جذبی CO2 و CH4 در غشاهای پلیمری شیشه ای و توصیف تحلیلی مدل عدم تحرک جزیی
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، خرداد و تير, دوره  ۲۰ , شماره  ۲ (پياپي ۸۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
از مین مدلهای انتقال مختلف، برای جداسازی غشایی گازها بهترین توصیف به کمک مدل انحلال– نفوذ انجام می گیرد. پارامترهای اصلی در این مدل انحلال پذیری و نفوذ ماده تراوش کننده از میان غشاست. پیش بینی میزان تراوش و نیز گزینش پذیری غشا در تراوش چند جزیی گازها و همچنین ارزیابی اثر بر هم کنش های ترمو دینامیکی و سینتیکی روی شار و انتقال اجزا مستلزم توصیف درست پدیدهای جذب و نفوذ در ماتریس پلیمری است. مطالعات انجام شده توسط محققان مختلف در زمینه جداسازی گازها بیانگر این مطلب است که بر هم کنش ترمو دینامیکی (آثار جذب) در پلیمرهای شیشه ای نقش اصلی را در میزان نفوذ، تراوش و گزینش پذیری غشا، به ویژه در سامانه های چند جزیی ایفا می کند. در انتقال گازها از میان پلیمرهای شیشه ای مدل دو جذبی هنری– لانگمیر برای توصیف رفتار جذب تعادلی پلیمر– گاز به طور مکرر استفاده می شود و بر پایه این مدل جذب، رفتار نفوذی با مدل عدم تحرک جزیی توصیف می گردد. در این مطالعه، با استفاده از داده های تجربی موجود در منابع علمی برای مقادیر جذب CO2 و CH4 در پلیمرهای مخلتف، تفاوت ساز و کار جذب آنها در غشاهای پلیمری با تفکیک حالتهای جذب و معرفی پارامتر P50.50، فشاری که در سهم هر دو حالت از جذب در پلیمر با هم برابر می شود، تحلیل شده است و سهم مولکولهای جذب شده در حالت لانگمیر در تراوش کل و نحوه تغییرات آن با فشار برای تراوش CO2 و CH4 در پلیمرهای مختلف ارزیابی شده است. افزون بر این، به منظور در نظر گرفتن میزان اهمیت هر یک از حالتهای جذب در تراوش کل به طور مجزا با اعمال فرضیات مناسب برای هر یک از حالتها، میزان تراوش تصحیح شده است.

۲رابطه بین مشخصات فردی و شغلی سرپرست اورژانس با شاخص های ساختار، فرایند و عملکرد بخش اورژانس
اطلاعات انتشار: مديريت اطلاعات سلامت، آذر و دي, دوره  ۱۱ , شماره  ۵ (پياپي ۳۹)، سال
تعداد صفحات: ۸
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه