توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش تست Polymerase Chain Reaction ادرار در تشخیص سل دستگاه ادراری – تناسلی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، تابستان, دوره  ۲۵ , شماره  ۸۵، سال
تعداد صفحات: ۷
دستگاه ادراری– تناسلی یکی از محل های شایع درگیری در سل خارج ریوی است. تظاهرات و علایم آزمایشگاهی و رادیولوژیک سل دستگاه ادراری– تناسلی (Genitourinary Tuberculosis یا GUTB) اغلب غیراختصاصی و تاخیری هستند. تست های موجود تشخیصی نیز از حساسیت پایینی برخوردار می باشند و یا زمان زیادی می برند. بر این مبنا مطالعه حاضر نقش تست (Polymerase chain reaction یا PCR) در تشخیص این بیماری را مورد بررسی قرار داده است.روش ها: در یک مطالعه توصیفی، 33 نفر از بیماران با تشخیص قطعی سل دستگاه ادراری – تناسلی انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک، علایم بالینی و آزمایشگاهی و یافته های رادیولوژیک بیماران جمع آوری شد. قبل از شروع درمان ضد سل نیز آزمایش PCR در سه نوبت روی نمونه ی ادرار بیماران انجام و ارزش تشخیصی آن با متدهای استاندارد رایج مقایسه شد.یافته ها: میانگین سنی بیماران 47.27±16.1 سال بود. شایع ترین تظاهر بیماری، علایم تحریکی ادراری در 51.5% بیماران و پس از آن درد پهلوها (27.2%)، هماچوری گروس (9%) و درد سوپراپوبیک (9%) بود. در آزمایش UA (urinalysis)، 8.75% از بیماران هماچوری و 60.6% پیوری داشتند. (IVU) Intravenous urography در 61.5% بیماران یافته های غیرطبیعی داشت که شایع ترین یافته ها اتساع سیستم پیلوکالیس (44%)، تنگی حالب و هیدرویورتر (37%) و دفرمیتی های کوچک و متعدد کالیس ها (25%) بود. در 16 بیمار نتیجه تست PCR مثبت شد (48.5%)؛ اما حساسیت تست در بیمارانی که IVU غیرطبیعی داشتند، بیشتر بود و به 62.5% می رسید.نتیجه گیری: تست PCR برای جستجوی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ادرار را باید به عنوان یک روش کمکی در تشخیص GUTB در کنار سایر روش های تشخیصی در نظر داشت؛ ولی به عنوان تنها روش تشخیصی توصیه نمی شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه