توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱برآورد رابطه فاصله – فشار درعمق برای خاکهای دانه ای در اثر انفجار سطحی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراین تحقیق بررسی رفتار دینامیکی توده خاک ماسه ای در عمق تحت اثر انفجار سطحی مورد بررسی قرارگرفت از روش تفاضل محدود و با استفاده از مدلسازی با نرم افزار FLAC2D اثرات انفجار سطحی در افزایش تنش در عمق مورد مطالعه قرارگرفته و د رنهایت با استفاده از تحلیل رگرسیونی رابطه ای کاربردی برای پیش بینی افزایش فشار در فواصل مختلف از محل انفجار و در توده خاک ماسه ای ارائه گردید تحلیل های آماری صورت گرفته نشان دهنده دقت بالای رابطه جدید بوده و می توان از این رابطه در پروژه هایی با محدودیت های اقتصادی و زمانی جهت ارزیابی تغییرات تنش درعمق خاک دانه ای تحت بار انفجار سطحی استفاده نمود.

۲تعیین میزان خرج برتاخیر بهینه انفجارات شفت مخازن ضربه گیر سد و نیروگاه گتوند علیا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، سال
تعداد صفحات: ۸
سد گتوند علیا در استان خوزستان 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و آخرین سدمخزنی است که برروی رودخانه کارون احداث می گردد این سد با ارتفاع 180 متر بلندترین سد خاکی ازنوع سنگریزه ای و هسته رسی درکشور است یکی از فعالیت های اجرایی این سد حفاری و تحکیم سیستم ضربه گی رمی باشد هدف از حفاری شفتهای ضربه گیر ایجاد تعادل بین سیستم آبرسان و نیروگاه و همچنین جلوگیری از عمل ضربه قوچ می باشد که در سازند بختیاری کنگلومرا و میان سازند لهبری سیلت استون – گل سنگ با میان لایه های نازک ماسه سنگ و پرکننده هایی از نوع ژیپس و رس واقع می باشد طرح شامل چهار شفت با قطر حدود 18 متر و عمقی حدود 60 متر می باشد بدلیل همزمانی عملیات آتشباری و بتن ریزی و بررسی اثرات امواج لرزشی برروی بتن ضرورت رفتار نگاری توسط دستگاه های لرزه نگار اجتناب ناپذیر می باشد.

۳کنترل عملیات آتشباری درمناطق خرد شده فضاهای زیرزمینی سد و نیروگاه گتوند علیا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم، سال
تعداد صفحات: ۷
سد گتوند علیا در استان خوزستان 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و آخرین سدمخزنی است که برروی رودخانه کارون احداث می گردد این سد با ارتفاع 180 متر بلندترین سد خاکی ازنوع سنگریزه ای و هسته رسی درکشور خواهد بود فاز اولیه سد شامل دو تونل آبرسان به قطر 12\60 متر است که هر تونل توسط بیفورکیشن دوراهی به دو تونل تحت فشار فوقانی به قطر حدود 9 متر تبدیل شده و از آنجا توسط اس – شفتها به تونلهای تحت فشار تحتانی و سپس به نیروگاه منتهی می گردد یکی ازمباحث عمده در حفاری فضاهای زیرزمینی سست و ریزشی ریزشهای ورای خط حفاری و افزایش منطقه خرد شده و پلاستیک در اثر موج حاصل از انفجار می باشد این عوامل باعث افزایش سیستم نگهداری از قبیل حجم شاتکریت، حجم بتن، تعدادپیچ سنگ و میزان خورند سیمان دوغاب تزریق می گردد بنابراین جهت کاهش زمان و هزینه های ناشی از عملیات حفاری در چنین فضاهایی می توان از روش حفاری مکانیزه یا روش آتشباری کنترل شده و ارام استفاده نمود.

۴بررسی انواع فروچاله های توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحکیم آنها
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی تونل، سال
تعداد صفحات: ۹
سد گتوند علیا در استان خوزستان 30 کیلومتری شمال غربی شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و آخرین سدی است که برروی کارون احداث می گردد امخزن سد گتوند علیا با طول بیش از 90 کیلومتر سازندهای زمین شناس گروه گچساران میشان، آغاجاری و بختیاری را در برگرفته است توده نمکی سازند گچساران در 4\5 کیلومتر بالاتر از بدنه سد و در کنار روستای عنبل می باشد و از نظر سنگ شناسی شامل انیدریت ، نمک، مارن و بطور محدود شیل می باشد در توده مذکور فروچاله های فراوانی که حاصل از انحلال نمک می باشد وجود دارد درمواردی ارتباط چند فروچاله به همدیگر امکان پذیر می باشد و پس از ریزش دیواره ها بصورت نمایان در می آیند. دراین مقاله سعی میشود که انواع فروچاله های توده گچساران عنبل مورد بررسی قرارگرفته و روشهای انسداد و تحکیم این فروچالها و دلایل انسداد فروچاله های مذکور بیان گردد.

۵طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D
اطلاعات انتشار: نهمین همایش ملی تونل، سال
تعداد صفحات: ۱۳
به منظور ارزیابی مهندسی توده های سنگی در محدوده تونل سه نوع طبقه بندی ژئومکانیکی متداول طبقه بندی RMR اندیس کیفی تونل سازی در سنگ Q و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI مورد استفاده قرارگرفته است با توجه به کیفیت و خصوصیات توده سنگ اطراف تونل نقره کمر که در گروه سنگ های متوسط تا ضعیف قرار دارد مدل رفتاری الاستیک – پلاستیک هوک – براون و موهر – کولمب و مدل رفتاری پس از گسیختیگی کرنش نرم شوندگی برای توده سنگ فوق در طراحی ها و تحلیل های پایداری در نظر گرفته شده است پارامترهای پیک و پسماند مدل رفتاری هوک – براون، با استفاده از مقادیر GSI res و RMRres محاسبه شدند. دراین تحقیق سعی شده از انواع روشهای تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل استفاده شودکه بارزترین روشهای بکار رفته روش تحلیل عددی تفاضل محدود FLAC3D وروش تحلیل اندرکنش سنگ – حائل می باشد.

۶بررسی تاثیر امواج حاصل از انفجارات معادن قرضه برروی سازه های بتنی مجاور در سد و نیروگاه برق آبی گتوند علیا
اطلاعات انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سدگتوند علیا دراستان خوزستان 30 کیلومتری شمال غرب شهرستان شوشتر و 12 کیلومتری شهرستان گتوند واقع گردیده و اخرین سدی استکه برروی رودخانه کارون احداث میشود این سد بلندترین سدخ اکی کشور با ارتفاع 180 متر و از نوع سنگریزه ای با هسته رسی درکشور با حجم مصالح حدود 30 میلیون مترمکعب خواهد بود بدلیل نیازبدنه به مصالح جهت استفاده درپوسته بدنه سد مصالح 3B,3A معادن تولید مصالح که در مسیر جاده دسترسی به سرریز بود مورد اکتشاف و بهره برداری قرارگرفتند معادن قرضه مذکور درساحل چپ رودخانه و درمحدوده طولی نیروگاه تا دهانه آبگیر ادامه دارند با توجه به برنامه زمان بندی همزمانی انفجارات با عملیات بتن ریزی در موقعیت نیروگاه خم بالای اس ـ شفت ها و مخازن ضربه گیر اجتناب ناپذیر بود و بدلیل همزمان عملیات مذکور رفتارنگاری انفجارات مدنظر قرارگرفت دراین مقاله سعی شده است با استفاده از برداشتهای لرزه نگاری تاثیر انفجارات لرزش زمین و هوا برروی عملیات اجرایی بتن ریزی در محدوده هایمذکور مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

۷تعیین ارتباط سرعت پیشروی حفاری چاههای نفت با پارامترهای مؤثر بر آن (چاه 412 اهواز
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از عمدهترین هزینهها در حفاری، استهلاک مته و میزان پیشروی آن است. در پیشروی حفاری عوامل متعددی مؤثرند که حالت بهینه را میتوان با توجه به این عوامل تعیین نمود. از جمله این پارامترها، وزن روی مته، سرعت دوران حفاری، مشخصات گل حفاری (وزن مخصوص، لزجت، دبی و....) و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازند مثل تخلخل، وزن مخصوص و مقاومتهای فشاری و برشی سازند است که متناسببا این پارامترها سرعت حفاری تغییر مییابد. همچنین نوع متهها و خصوصیات سیال حفاری نیز از عوامل مؤثر می باشند. در این مقاله علاوه بر مواردی که در بالا اشاره شد بحث اصلی مطالعه موردی بر رویمقاومت فشاری سازند در قالبی گسترده و به شکلی مقایسه وار صورت گرفته است. تاکنون فعالیتهای زیادی انجام گرفته و مدلهای مختلفی در همین رابطه ارائه شده است که ایدهی جدید در این مقاله علاوه بر مطالعه موردی، پردازش دادهها در مدلی تازه و به شکلی جدید صورت گرفته است

۸تعیین خصوصیات ژیولوژی دوغابهای کلوییدی (سیمان – آب – بنتونیت ) توسط یک صفحه فلزی و قیف مارش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد، سال
تعداد صفحات: ۸

۹استفاده از روشهای عددی جهت بهینه سازی طراحی میخکوبی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۷
در این تحقیق 2 مطالعه موردی در نظر گرفته شده است.دلیل انتخاب این مطالعه موردی وجود اب زیرز مینی در پروژه اول و وجود سربارناشی از بار ترافیکی در پروژه دوم می باشد.برای پایدارسازی موارد فوق روش میخکوبی در خاک (soil nailing) به دلیل سرعت اجرا،عدم نیاز به ماشین آلات سنگین ،عدم تداخل سازه نگهبان با عملیات اصلی ساختمان انتخاب گردید .برای مدل کردن نمونه ها از نرم افزار (plaxis) با روش عددی اجزاء محدود استفاده شده است. روش های عددی به طور گسترده ای در حل مسائل مهندسی از جمله پیش بینی تغییر شکل ها کاربرد دارند ،به منظور صحت سنجی مدلسازی می توان نتایج پیش بینی شده توسط مدل را با نتایج رفتار نگاری عملکرد دیواره واقعی مقایسه کرد.و در صوت عدم تطابق نتایج، می توان به بهبود روند مدلسازی و نزدیک شدن نتایج حاصل از مدل به مقادیر واقعی بر اساس تحلیل های برگشتی اشاره نمود.

۱۰طراحی سیستم نگهداری مرکب قاب فولادی و شاتکریت برای تونل نقره کمر و تحلیل پایداری آن با نرم افزار FLAC3D
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این تحقیق برای طراحی حائل تونل از سیستم نگهداری مرکب استفاده شده است که ترکیبی از شاتکریت و قاب های فولادی می باشد، برای مدل کردن این سیستم نگهداری در نرم افزار FLAC3D، آنرا به صورت سیستم مرکب یا کامپوزیت در نظر گرفته و از روش نوینی که در سال 2009 توسط آقایان کارانزا تورس و دایدرس برای سیستم های نگهداری مرکب شاتکریت و قاب فولادی ارائه شده و با نرم افزار FLAC3D همخوانی دارد، استفاده می شود. ابتدا دو سیستم نگهداری را به یک سیستم مرکب تبدیل کرده و خصوصیات و پارامترهای مقاومتی و مکانیکی آنرا محاسبه می کنیم. نرم افزار سه بعدی FLAC3D بر اساس روش عددی تفاضل محدود است که علت استفاده از این نرم افزار به خاطر وضعیت ساختاری سنگ های منطقه و همچنین وجود گسل ها و درزه های فراوان موجود در منطقه می باشد. این وضعیت باعث شده است که توده سنگ اطراف تونل بسیار بلوکی و خرد شده باشد و به علت خرد شدگی زیاد، توده سنگ بصورت همگن و پیوسته در نظر گرفته می شود. برای مدل سازی حائل تونل، المان ساختاری لاینر انتخاب شد که علاوه بر خصوصیات المان پوسته، خصوصیات اندرکنش بین توده سنگ و حائل را نیز می توان برای آن در نظر گرفت، این خاصیت برای بررسی حالت های لغزش کامل و بدون لغزش کاربرد زیادی دارد.

۱۱مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس بر مشخصات مکانیکی خاک در تزریق به روش طاق چتری، مطالعه موردی: خط 4 مترو تهران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
از مهمترین مسائل حفاری تونل های کم عمق در زمینهای نرم نواحی شهری مسالهی نشست زمین و تاثیر آن بر سازه و تاسیسات شهری مجاور میباشد، اثرات وارده به گسترهی پروفیل نشست سطحی و میزان آن وابسته است. این شرایط در ایستگاه بیمه (A4–2) خط 4 مترو تهران به وضوح قابل مشاهده میباشد. یکی از روش های نگهدارنده تونل در چنین مناطقی استفاده از روش طاق چتری به عنوان یک روش پیشنگهدارنده می –باشد.با توجه به شعاع کم تزریق در روش طاق چتری و حجم گروت تزریق شده و شیوه اجرای آن در تونل یک محیط همگن دوغاب و خاک دراطراف تونل متصور خواهد بود. به منظور انجام مطالعات آزمایشگاهی از خاک محل نمونه برداری شده و با مشخصههای خاک درجا اقدام به ساخت نمونه هایی گردید. با انجام آزمایشهای مقاومت برشی و فشاری براساس استانداردهای ASTM پارامترهای مقاومت از جمله برش در نمونههای خاک محصور بادوغاب در درصدهای متفاوت میکروسیلیس تعیین گردید.نتایج بدست آمده به صورت جداول و اشکال ارائه میشود.

۱۲اثر پودر آهک جوشقان قالی در گیرش سیمان دلیجان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برای بهتر توزیع بهتر تنش ها ، کاهش ترک ها در شاتکریت و بتن، از انواع قطعات فولادی مثل میل گرد و مش و نیز الیاف های فلزی و غیر فلزی استفاده شده و به اصطلاح آنها را مسلح می کنند. بهره گیری از مواد ریز دانه بعنوان پرکننده علاوه برآنکه سبب کاهش ترک و شکاف ، تخلخل ماتریکس و نفوذ پذیری می گردد، باعث کاهش خوردگی اثرات سولفا ت ها ، کلریدها، کربناتها شده و بر مقاومت محصول می افزاید. چون از مواد پرکننده در ملات و ترکیب زیاد استفاده می شود، بهمیندلیل در این پروژه نیز سعی می شود تا از پودر آهک جوشقان بعنوان پرکننده در کنار سیمان پرتلند تیپ دو کارخانه سیمانساروج که هر دو در نزدیک محل دانشگاه تولید می گردد، برای تهیه ملات استفاده گردد.یکی از شاخص های ملات سیمان و شاتکریت و بتن میزان گیرش آنها است که عوامل متعددی بر تغییرات آن اثر می گذارد. بنابراین این نوع آزمایش انتخابشد تا اثر مقدار و نوع پودر پرکننده آهک در درصد های مختلف آب به سیمان برای زمان گیرش بدست آید. در خاتمه نتایج نشان می دهد که اثر آن در چه بازه زمانی خواهد بود تا در پروژه های تحقیقاتی آینده تاثیر آن بر مقاومت نیز بیشترمرد مطالع قرار گیرد.

۱۳بررسی پوش گسیختگی بتن ریزدانه الیافی با معیار گسیختگی موهر کولمب بر –اساس آزمایش فشاری سه محوری بتن
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله پوش گسیختگی فشاری سه محوری بتن ریزدانه الیافی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش های سه محوری بتن بر روی نمونه های استوانه ای استاندارد با ابعاد100* 54\7 شامل درصدهای مختلف الیاف غیر فلزی همراه با میکروسیلیس انجام گرفت و پارامترهای آن با معیار گسیختگی موهر کولمب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان می دهد که افرایش فشار محدود کننده منجر به –افزایش اضافه تنش در تمامی نمونه ها می گردد. همچنین مقادیر تنش کششی به دست آمده از آزمایش برزیلی نسبت به تنش کششی حاصل از معیار موهر کولمب مقدار اختلاف کاهشی به میزان 30% را نشان می دهد.

۱۴بررسی تاثیر نانوسیلیس در مقاومت برشی خاکهای واگرا
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۷
خاکهای واگرا، خاکهای ریزدانهای هستند که به محض تماس با آب به سهولت شسته میشوند و فرسایش مییابند. گستره وسیع خاکهای واگرا در ایران و جهان، پتانسیل زیاد احداث سازههای آبی در این مناطق، صدمات وارد به آنها در اثر استفاده ازاین نوع خاکها و همچنین غیراقتصادی بودن جایگزینی منابع قرضه واگرا با منابع غیرواگرا، اصلاح خاکهای واگرا را ضروری مینماید. پتانسیل واگرایی و قابلیت اصلاحخاک با استفاده از آزمایش هیدرومتری ساده و مضاعف، آزمایش کرامب و پینهول مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این تحقیق با افزودن نانوسیلیس به نمونه رس واگرا، پتانسیل واگرایی خاک و همچنین مقاومت برشی خاک سنجیده میشود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزودن 1% نانوسیلیس به خاک، خاک غیر واگرا شده و مقاومت برشی آن افزایش پیدا میکند

۱۵بررسی تاثیر بنتونیت و نانوسیلیس در تثبیت خاک واگرا
اطلاعات انتشار: دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۷
خاکهای واگرا، خاکهای ریزدانه ای هستند که به محض تماس با آب به سهولت شسته میشوند و فرسایش مییابند. گستره وسیع خاکهای واگرا در ایران و جهان، پتانسیل زیاد احداث سازه های آبی در این مناطق، صدمات وارد به آنها در اثر استفاده ازاین نوع خاکها و همچنین غیراقتصادی بودن جایگزینی منابع قرضه واگرا با منابع غیرواگرا، اصلاح خاکهای واگرا را ضروری مینماید. پتانسیل واگرایی و قابلیت اصلاح خاک با استفاده از آزمایش هیدرومتری ساده و مضاعف، آزمایش کرامب، پین هول و آزمایشهای شیمیایی مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این تحقیق با افزودن نانوسیلیس و بنتونیت به نمونه رس واگرا، پتانسیل واگرایی خاک سنجیده میشود. نتایج به دست آمده نشان میدهد که با افزودن 1% نانوسیلیس و 10 % بنتونیت به نمونه های رسواگرا، پتانسیل واگرایی کاهش یافته و خاک غیرواگرا میشود.

۱۶تغییر شکلهای دیوار حائل تثبیت شده مکانیکی (MSE Wall) در مجاورت تکیه گاههای پل
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از پژوهش حاضر مطالعه بررسی و تحقیق بر روی بکارگیری و استفاده از دیوارهای تثبیت شده مکانیکی (MSE) برای پایداری پل ها و به عنوان سازه نگهبان اصلی آن می باشد. در این پژوهش پنج نمونهی موردی مختلف با استفاده از روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفت. این موارد بر اساس ضریب اطمینان برای ظرفیت باربری (BCFS) انتخاب شدند. برای هر مورد دو نوع مختلف آنالیز انجام شد. نخست، خاک پی یک مادهی کاملا نفوذپذیر فرض شد، بنابراین جابجایی عمودی حاصله با نشست آنی سیستم به بارهای پل و وزن خود دیوار MSE ، متناظر بود. در نوع دوم آنالیز، یک لایه خاک تراکم پذیر نفوذ ناپذیر به عنوان پروفیل پی معرفی میشود. این نوع خاک که متناظر با خاک رس با تحکیم یافتهی طبیعی میباشد، با استفاده از مدل اساسی خاک سخت شوندهی در Plaxis ، به عنوان یک مادهی سخت شونده مدلسازی شد. بزرگی و نرخ زمان نشست تحکیم (خاک) در نوع دوم آنالیز بررسی گردید.

۱۷تحلیل عددی استاتیکی پایداری تونل های دوقلو– مطالعه موردی تونل هاید وقلوی آزاد راه تهران– شمال
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق، به تحلیل عددی استاتیکی تونل های دوقلو پرداخته شده است. بدین منظور از نرم افزار المان محدود و از اطلاعات تونل های دوقلوی البرز واقع در منطقه 2 آزاد راه جدید تهران– شمال بعنوان مطالعه موردی Plaxis 2D استفاده شده است. در ابتدا دو مقطع با روباره های متفاوت 100 متر و 350 متر در محدوده توده غالب سنگ های تونل، که طبق پروفیل طولی تونل اکتشافی درسنگ های توف میباشد از تونل مورد مطالعه، انتخاب شد و مراحل مختلف حفاری و سیستم نگهداری مدل مورد تحلیل قرار گرفت که حداکثر تنش کل برابر11\23 مگاپاسکال و حداکثر جابه جایی برابر 2\32 میلیمتر محاسبه شد بیشینه نیروهای محوری و برشی و ممان خمشی به ترتیب 2220، 17\1 و 12\53 کیلو نیوتن در تونل اکتشافی می باشد. همچنین پس از حفر تونل غربی، مقادیر نیروهای داخلی در پوشش تونل شرقی افزایش یافته، به عبارت دیگر تاثیر حفر تونل غربی را بر تونل شرقی با توجه به افزایش نیروهای داخلی در پوشش بوقوع می پیوندد. در نهایت از نتایج همگرایی ابزار دقیق تونل شرقی توسط همگراسنج نصب شده شرکت مهندسین مشاور لانیز در دو نقطه، تاج نقطه A و دیواره تونل B در یک مقطع انتخابی مدل شده در کیلومتر 48+560\50 با روباره 100 متر بدست آمده، برای اعتبارسنجی نتایج عددی استفاده شد که میزان جابجایی توسط روش عددی و ابزار دقیق، مطابقت خوبی با هم داشتند و اختلاف موجود را نیز می توان بدلیل اختلاف در خصوصیات واقعی زمین و پوششتونل با موارد در نظر گرفته شده در نرم افزار دانست.

۱۸تحلیل عددی دینامیکی تونلهای دوقلو تحت بار زلزله ـ مطالعه موردی تونلهای دوقلوی البرز ازاد راه تهران ـ شمال تحت زلزله بلده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در این تحقیق به بررسی و تحلیل و دینامیکی تونیلهای دوقلو پرداخته شده است. بدین منظور از نرم افزار المان محدود Plaxis 2D استفاده شده است. در ابتدا دو مقطع با روباره های تفاوت 100 متر و 350 متر از تونلهای مورد مطالعه انتخاب شده است تحلیل دینامیکی تونلهای با استفاده از نتایج تحلیل خطر زلزله در محدوده ساختگاه تونلهای البرز انجام شد که بیشیه شتاب افقی برای زلزله مبنای طرح DBE و حداکثر زلزله محتمل MCEFI به ترتیب برابر 0\31 g و 0\44g می باشند. نتایج تحلیل عددی نشان می دهد که با افزایش روباره مقادیر مربوط به پارامترهای مذکور در حالت استاتیک و دینامیک افزایش می یابد و در نهایت برای بررسی نتایج، ضریب اطمینان برای بارگذاری های زلزله مبنای طرح و حاکثر زلزله متحمل تعیین شد که برای مقطع با روباره 100 متر در دو حالت بارگذاری لرزه ای MCE,DBE به ترتیب 3\25 و 2\67 و در حالت بحرانی برای تونل شرقی و حالت بحرانی برای تونل اکتشافی و برابر 1\22 محاسبه شد.

۱۹بررسی پایداری داخلی و خارجی دیوارهای تثبیت شده مکانیکیMSE Wall در مجاورت تکیه گاههای پل
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از پژوهش حاضر مطالعه بررسی و تحقیق بر روی بکارگیری و استفاده از دیوارهای تثبیت شده مکانیکی ( MSE ) برای پایداری پل ها و به عنوان سازه نگهبان اصلی آن می باشد. همچنین مطالعه و شناخت حالاتی است که در انها عملکرد دیوارهای دارای خاک تقویت شده، به عنوان تکیه گاه پل با هدف جابجاییهای محدود، رضایتبخش باشد. با درنظر گرفتن این موضوع و برای رسیدن به این اهداف، حالات مختلف برای شرایط مختلف بارگذاری، هندسه و شرایط خاک فنداسیون مورد بررسی قرار گرفت. توصیف جزییات این شرایط در پاراگراف بعدی دنبال خواهد شد. برنامه ی ( WSEW v.2.0 ) برای آنالیز این موارد مورد استفاده قرار گرفت. این برنامه یک برنامه تعاملی برای طراحی و آنالیزدیوارهای دارای خاک تقویت شده است و دستورالعملهای طراحی انجمن طراحی آزادراههای فدرال آمریکا ( FHWA ) را شامل میباشد.

۲۰تعیین فاصله بهینهی میانی تونلهای دو قلوی گردنه رخ با استفاده از نرم افزار Abaqus 3D
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۸
مقالهی پیش رو تحقیقی در مورد میزان تاثیر تونلهای دو قلو بر روی یکدیگر با در نظر گرفتن فاصلهی میانی بین دو تونل در تونلهای دو قلوی جادهای احداث شدهی محور شهرکرد اصفهان است. در این تحقیق فرآیند مدل سازی با روش عددی اجزا محدود) FEM ( به کمک نرم افزار Abaqus3D انجام شده است، دو تونل دارای مقطع مشابه و به صورت موازی هستند و فرآیند حفاری در مدل سازی را به صورت همزمان در نظر میگیریم. با توجه به میزان تاثیر دوتونل روی یکدیگر به دنبال یافتن فاصلهای هستیم که تاثیر دو تونل روی هم در آن فاصله کاهش قابل ملاحظهای داشته باشد و از آن فاصله به بعد این کاهش تدریجی باشد و آنرا به عنوان فاصلهی بهینهی میانی در نظر میگیریم به این منظور میزان تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از اندرکنش بین دوتونل را در قسمتهای مختلف تونل از جمله تاج ودیوارهها مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین به بررسی رفتار تونلهای دو قلو و مقایسه با حالت تونل منفرد میپردازیم و فاصلهی 3 برابر عرض تونل را به عنوان فاصلهای که تونلها به صورت تقریبا جدا از هم رفتار کرده و اندرکنشی بین آنها رخ نمیدهد بدست میآوریم.

۲۱بررسی میزان تاثیر فاصلهی میانی و ترتیب ساخت در تونلهای دو قلو با استفاده از نرم افزار Abaqus3D
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
مقالهی پیشرو تحقیقی در مورد میزان تاثیر تونلهای دو قلو بر روی یکدیگر با در نظر گرفتن ترتیب حفاری )حفاری چند مقطعی و تمام مقطع( در فواصل مختلف میانی است که در این راستا تونلهای دو قلوی جادهای احداث شدهیمحور شهرکرد اصفهان را مورد مطالعه قرار میدهیم. در این تحقیق فرآیند مدلسازی با روش عددی اجزاء – محدود) FEM ( به کمک نرم افزار Abaqus3D انجام شده است، دو تونل دارای مقطع مشابه و به صورت موازی هستند وفرآیند حفاری در مدل سازی را به صورت غیر همزمان و متوالی در نظر میگیریم. با توجه به چگونگی تاثیر دو تونل روی یکدیگر میزان تاثیر دو تونل را در مراحل مختلف حفاری چند مقطعی، شامل حفاری تاج) Head ( و Bench برای فواصل مختلف ستون مرکزی در نظر گرفته و میزان تغییر شکلهای ایجاد شده ناشی از حفاری را در قسمتهای مختلف ازجمله تاج و دیواره ها مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین به بررسی میزان این تغییر شکل ها در فواصل مختلف میانی پرداخته و فاصله ی 3 برابر عرض تونل را به عنوان فاصله ای که تونل ها به صورت تقریبا جدا از هم رفتار کرده و اندرکنشی بین آنها رخ نمی دهد بدست میآوریم.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۱ از میان ۲۱ نتیجه