توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربرد نانو الیاف کربنی برای جلوگیری از تشکیل رسوب در مبدل‌های حرارتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
دراین مقاله ما به بررسی تشکیل رسوب در مبدلهای حرارتی می پردازیم و راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از این پدیده را ارائه میدهیم برای رفع این پدیده ما از نانوالیاف استفاده می کنیم که این روش بر مبنای حرکت نامنظم الیاف نانوکربنی است که براثر حرکت اغتشاش سیال به دیواره لوله برخورد می کند و از تشکیل رسوب بردیواره لوله ها جلوگیری می کند که هرچه تعداد نانوالیاف های کربن بیشتر باشد عمل رسوب زدایی بهترانجام می گیرد.

۲حذف بیولوژیکی لجن نفتی سنگین در خاک با استفاده از باکتری، بررس عملکرد Enterobacter cloacea (ERCPPI–1)
اطلاعات انتشار: نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
دراین مقاله توانایی یک گونه باکتری اخیرا جداسازی شده Enterobacter cloacea (ERCPPI–1) در فرایند کاهش بیولوژیکی لجن نفتی آمیخته با خاک در محیط آبی مورد ارزیابی قرارگرفته است. لجن نفتی مورد آزمایش مربوط به یک سایت آلوده در اطراف پالایشگاه شیرازمیباشد .این خاک آلوده به لجن نفتی سیاه و چسبنده، دارای قدمت آلودگی بالا و دارای بیش از(w\w) 66 % هیدروکربن نفتی بوده که از این مقدار حدود(w\w) 32 % آن آسفالت و رزین میباشد. بررسی تاثیر پارامترهای هوادهی ، غلظت ، زمان و افزودن مواد بی اثر (شن) و تطبیق نتایج کمی بدست آمده با مشاهدات کیفی نشان داد که در اثر فعالیت باکتری، ایجاد تجمع و تشکیل توده های فشرده خاک آلوده به لجن در محیط مایع موجب کاهش دسترسی بیولوژیکی مناسب و در نتیجه کاهش راندمان فعالیت میکروارگانیسم میگردد. گونه مذکور توانست در مدت 90روز حدود (w\w)31% از کل هیدروکربنهای نفتی موجود در نمونه را حذف نماید که با در نظر گرفتن میزان و سنگینی آلودگی اولیه و همچنین مدت زمان عملیات در مقایسه با موارد مشابه ، این میزان از حذف قابل قبول میباشد.بررسی عملکرد باکتریهای درونزای خاک نیز نشان داد که خاک مزبور از پتانسیل باکتریایی قابل قبولی برخوردار میباشد. بطوری که عملکرد این باکتریها در مدت 30 روز در حضور ماده بی اثر منجر به حذف حدود (w\w) 29 % از کل هیدروکربنهای نفتی گردید. درحالی که در شرایط مشابه ، گونه جداسازی شده توانست (w\w) 5\24 % از کل هیدروکربنهای نفتی را حذف نماید.

۳بررسی امکان استفاده ازسیستم لجن فعال جهت کاهش آلودگی لجنهای نفتی ازخاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دراین پژوهش امکان کاهش دادن الودگی خاکهایامیخته با لجنهای نفتی را با استفاده ازسیستم تصفیه بیولوژیکی لجن فعال درمقیاس پایلوت مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست امده نشان ازافزایش بسیارخوب فعالیت باکتریهای تجزیه گرنفت دریک بستراکنده ازخاک شدیدا الوده به لجن نفتی 66\13درصد جمع اوری شده ازاطراف پالایشگاه شیراز متصل به یک بیوراکتور لجن فعال درشرایط کنترل شده دارد اندازه گیری میزان کل هیدروکربنهای نفتی TPH موجود درخاک بستر نشان داد که درطی 3 ماه درمجموع 36درصد ازکل هیدروکربن های نفتی خاک حذف گردیده است که بادرنظرگرتفنمیزان وسنگینی الودگی اولیه و همچنین مدت زمان عملیات درمقایسه با موارد مشابه این میزان ازحذف قابل قبول می باشد دراین پژوهش سعی شده است که ازروشها و پارامترهای عملیاتی مورد استفاده درسیستم های لجن فعال تصفیه خانه ها جهت ارزیابی وضعیت سیستم مذکور استفاده شود اهمیت اینگونه ارزیابی ها ارتباط دادن پارامترهای شناخته شده و عملیاتی باازمایشات تحقیقاتی وفرایندها نومی باشد.

۴مدلسازی­فرآیندخشک کردن­پودرچاپ درخشک کن­دروازه­ای­شرکت­لعابیران
اطلاعات انتشار: دومین همایش علمی مهندسی فرآیند، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یک مدل ریاضی برای بررسی انتقال جرم و انتقال حرارت و مقایسه شدت آن در نواحی مختلف در خشک کن دروازه­ای ارائه می گردد. سپس از نتایج حاصل از مدلسازی به منظور بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولیدمحصول در خشک کن دروازه­ای استفاده می شود. این نتایج به صورت تغییرات عدد بایوت، توزیع دمای متوسط، توزیع­رطوبت، توزیع های دما درون ذرات، تغییرات عدد لوئیس­ و تغییرات نرخ تبخیر در طول خشک­کن ارائه می شوند. با توجه به محدوده­ تغییرات عدد بایوت در بازه 1.28تا 1.51 در حین خشک شدن، فرضیه توزیع دمای یکنواخت­وشیب دمایی ناچیزدر ذرات نامعتبر می باشد. توزیع­های رطوبت و جرم حاکی از شدیدتر بودن تغییرات در محفظه احتراق نسبت به منطقه حلزونی­می باشند، به طوریکه پس از خروج از محفظه احتراق تمایل به تبادل جرم با محیط کمتر می شود. با توجه به نمودارهای­رطوبت­ودمای متوسط، جهت بهینه سازی در مصرف انرژی­وکاهش هزینه های سرمایه گذاری در ساخت خشک­کن­دروازه­ای­می­توان طول فعلی خشک­کن را به کاهش داد. توافق­خوبی بین پیش بینی های­حاصل از مدلسازی و نتایج آزمایشگاهی برای تغییرات رطوبت و دما در طول خشک کن وجود دارد.

۵جداسازی فلز کروم VI از محلول آبی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از پوست بلوط
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این بررسی، از پوست بلوط به عنوان ماده خام برای تهیه ی کربن فعال به منظور جداسازی فلز کرو ) VI ( استفاده شود . سپس با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی اثر پارامترهای موثر درفرآیند جذب مانند: pH ، مقدار جاذب و سرعت همزدن بررسی شود . نتایج نشان میدهند که تحت شرایط عملیاتی بهینه، درصد جذب کروم توسط کربن فعال80\14درصددرمدت زمان 2ساعت بوده است دادههای جذب تعادلی تطابق مناسبی با ایزوترم های فرندلیچ لانگمیر نشان دادهاند. همچنین مدل سینتیکی مرتبه دوم سازگاری بسیار مناس ی با دادههای تجربی نشان داده است. براساس محاسباتترمودینامیکی نیز میتوان گفت که فرآیند جذب گرمازا، خودبخودیو امکانپذیر میباشد. با انجا آزمایشات جذب با پوست بلوط در شرایط بهینه حداکثر ظرفیت جذب ) qmax ( کروم با آن برابر با mg\g 1\111 که این مقدار در مورد کربن فعال تهیه شده از پوست بلوط برابر با mg\g 26\666 بوده است.

۶مدلسازی تعادلات بخار– مایع در سیستمهای حاوی آب، آلکانول آمین گازهای اسیدی به کمک مدل اکتیویته UNIQUAC
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شیرین کردن گاز طبیعی و جدا کردن گازهای اسیدی مانند سولفید هیدروژن و دی اکسیدکربن از فرآیندهای اصلی در پالایش گاز است که از رایج ترین روش ها در پالایش گاز، روش جذب همراه با واکنش شیمیایی توسط حلال های آلکانول آمین است .طراحی فرآیند خالص سازی گاز با حلال های آبی بر پایه آلکانول آمین ها احتیاج به داشتن اطلاعات تعادلات بخار– مایع سامانه آب – آلکانول آمین–گازهای اسیدی دارد. در این تحقیق مدل ترمودینامیکیElectrolyte – UNIQUAC به صورت یک مدل الکترولیتی برای بیان تعادل همزمان فازی– شیمیایی سیستم الکترولیت آمینی با فرضیه جفت یونی مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل برای سیستم های آلکانول آمین + آب + گازهای اسیدی در دماها و غلظت های مختلف توسعه داده شده و پارامترهای برهمکنش برای چهار سیستم بهینه گردید. دادههای آزمایشگاهی مقایسه شده و نتایج نشان میدهد که مدل Electrolyte – UNIQUAC از دقت مناسبی برخوردار است.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه