توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱دموگرافی زنبور ( Trichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym., Trichogrammatidae روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه
اطلاعات انتشار: تحقيقات حشره شناسي، بهار, دوره  ۲ , شماره  ۱ (پياپي ۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این تحقیق آماره های جدول زندگی، تولیدمثل و رشد جمعیت زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko)  روی کرم قوره پنبه،(Hubner) Helicoverpa armigera ، به عنوان میزبان طبیعی و بید آرد، Zeller Ephestia kuehniella، و بید غلات، Sitotroga cerealella Oliver به عنوان دو میزبان آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در شرایط اتاق رشد با دمای 25±1 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 50±5 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام شد. امید به زندگی زنبور در زمان ظهور حشرات کامل زنبور روی تخم های کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به ترتیب5.65 ، 9.45 و4.95  روز بود. نرخ ناخالص باروری و میانگین تعداد تخم روزانه زنبور روی تخم های بید آرد از دو میزبان دیگر بیشتر بود. نرخ خالص تولیدمثل زنبور روی تخم های کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به ترتیب 41.98، 55.65 و 42.17 ماده\ماده\نسل به دست آمد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت برای زنبور روی تخم کرم قوزه پنبه، بید آرد و بید غلات به ترتیب 0.298،0.309 و 0.301 ماده\ماده\روز محاسبه گردید. متوسط زمان هر نسل زنبور روی تخم های بید آرد نسبت به دو میزبان دیگر بیشتر بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه