توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساخت دستگاه مانیتورینگ جهت ارزیابی عملکرد سیستم بلبرینگ کلاچ
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
با توجه به اینکه در خودروها کلاچ اولین عضو به کار رفته در خط انتقال قدرت است، بنا به ساختار داخلی به عنوان کلید قطع و وصل کننده و انتقال دهنده قدرت و گشتاور از موتور به چرخها است. به دنبال این قضیه یکی از عواملی که نقش اساسی در سیستم کلاچ میتواند داشته باشد، بلبرینگ کلاچ است. در این پژوهش تنظیم فاصله بلبرینگ کلاچ از دیسک، مقدار زمان کارکرد بلبرینگ کلاچ، تعداد دفعات کلاچ گیری و لحظه تماس بلبرینگ با دیسک در دستگاه مانیتورینگ به صورت عملی تست و ارزیابی شد و نتایج قابل ارزندهای را در برداشت. این نتایج بیانگر آن است که امکان تست و ارزیابی عمر مفید بلبرینگ، کیفیت بلبرینگ با مارک های مختلف و عمر باقی مانده بلبرینگ فراهم می باشد. دستگاه با نمایش تماس بلبرینگ با دیسک، این امکان را فراهم می کند که بلبرینگ زود به زود خراب نگردد و به کمک دستگاه فاصله بلبرینگ از دیسک توسط اپراتور دقیقا قابل تنظیم است.همچنین به علت دقت عملکرد سیستم کلاچ، هزینه تعمیر و نگه داری کلاچ کاهش می یابد و با کمک دستگاه، سهولت در تنظیم فاصله دقیق بلبرینگ با دیسک فراهم می باشد.

۲ترسیم منحنی برش حرکت تیغه های تیلر دوار به کمک نرم افزار MATLAB
اطلاعات انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۴
گاوآهن های دوار که به آنها تیلرهای دوار نیز گفته میشود، از لحاظ طراحی و طرز کار کاملا با دیگر گاوآهن ها متفاوت بوده و به هیچوجه خاک را برگردان نمی کنند بلکه فقط خاک را تا عمق معینی بریده و مخلوط می کنند. در این گاوآهن ها طول لایه خاک بریده شدهبه نسبت u\v (سرعت مماسی تیغه بر سرعت پیشروی تیغه) بستگی داشته، با افزایش این نسبت طول لایه کوتاهتر می گردد . باترسیم منحنی های در سرعت های پیشروی 1.1 ، 3.3 و 5.5 کیلومتر در ساعت توسط نرم افزار Matlab مشاهده می شود که درسرعت زاویه ای ثابت هرچه سرعت پیشروی را افزایش دهیم خطوط منحنی از هم فاصله بیشتری می گیرند و این نشانگر این استکه با افزایش سرعت پیشروی طول لایه خاک افزایش یافته و اندازه کلوخه ها درشت تر می شود.

۳تشخیص پارامترهای فیزیکی رینگ فنری به کمک پردازش تصویر
اطلاعات انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۶
در فرآیند تولید رینگ های فنری پارامترهای مانند قطر داخلی و خارجی و فاصله دهانه رینگ جزء موارد مهم بوده که در صورت عدمصحت این پارامترها با مقادیر از پیش تعریف شده باید از خط تولید کنار گذاشته شود. این موارد قبلا به روش دستی و توسط بازدیدچشمی کاربر و با ابزارآلات، کولیس و میکرومتر انجام می شود. چون این روشها اغلب تماسی هستند در برخی موارد باعث تغییرشکل قطعه شده و در نهایت باعث خطا در اندازه گیری می شود. در این تحقیق نحوه تشخیص این پارامترهای با استفاده از سیستمبینایی ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کدنویسی انجام شده در نرمافزار MATLAB پردازش تصویر روی رینگهای فنری اجرا شد و با توجه به الگوریتم پیشنهادی درصد خطای برای تشخیص قطر خارجی، داخلی و دهانه رینگ فنری به ترتیب 1\07، 0\98 و 3\07 برآورد گردید.

۴سیستم تشخیص ابعاد طولی و عرضی یک قطعه در فرآیند تولید با استفاده از تکنیک بینایی ماشین
اطلاعات انتشار: همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری، سال
تعداد صفحات: ۵
معمولاً در خط تولید برخی قطعات مانند (سوپاپ، گژین پین، بوش سیلندر، فنر سوپاپ، پیچ و . . .) دو پارامتر طول و عرض اینقطعات جزء پارامترهای مهم بوده و در صورت عدم صحت این پارامترها با مقادیر از پیش تعریف شده باید از خط تولید کنار گذاشتهشود. معمولا از یک نفرکارگر ماهر برای کنترل این موارد استفاده می شود. و این شخص اکثرا به صورت تصادفی چند مورد از اینقطعات را مورد بازرسی قرار می دهد. در این حالت اولا کل محصولات کنترل نمی شود و با توجه به بازدید چشمی دارای دقت پایینیمی باشد. همچنین هزینه تولید به خاطر بکارگیری یک نفر جهت کنترل افزایش پیدا خواهد کرد . در این تحقیق نحوه تشخیص اینپارامترهای با استفاده از سیستم بینایی ماشین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کدنویسی انجام شده در نرمافزارMATLAB پردازش تصویر روی قطعات نمونه اجرا شد و با توجه به الگوریتم پیشنهادی درصد خطای برای تشخیص طول وعرض قطعات نمونه به ترتیب 0\79 و 1\28 برآورد گردید.

۵ترسیم مسیر حرکت تیغه های دروگر شانه ای به کمک نرم افزار MATLAB
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
دروگر شانه ای بیشتر برای برداشت محصول علوفه در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. این دروگر قادر است هممحصول را برداشت کرده و هم بسته بندی نماید. که در دو نوع سوار شونده پشت تراکتوری و خودرو طراحی و ساخته می شود.سرعت پیشروی این دروگر بر عملکرد آن تاثیر دارد بطوریکه از لحاظ اقتصادی و کیفیت محصول تحویل داده شده می تواندتحت تاثیر سرعت پیشروی باشد. بنابراین تعیین سرعت پیشروی بهینه برای عملکرد بهتر این دروگر لازم و ضروری می باشد.در این تحقیق ابتدا مسیر حرکت لبه تیغه برنده دروگر شانه ای نمونه ای با سرعت های مختلف در نرم افزار Matlab ترسیمشد و سرعت بهینه پیشروی برای آن به دست آمد. با افزایش سرعت پیشروی سطوحی که درو نشده بودن افزایش یافت وهمچنین قسمت از سطوح چندین بار در معرض درو قرار گرفتند. در سرعت پیشروی 6\192 کیلومتر بر ساعت تقریباً سطح درو صفر شد و همچنین درو شدن مکرر یک سطح در حداقل مقدار ممکن قرار گرفت.

۶تعیین سرعت تیغه، نیرو، ممان، توان و تنش های وارد بر سیستم انتقال توان دروگر استوانه ای
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۸
اگر چه دروگرها برای درو علف ها و محصولات مخصوص تهیه علوفه خشک طراحی شده اند، اما در مزرعه، از آنها معمولاً برایقطع علفهای هرز در اطراف ساختمان ها، داخل نهرها، درو مراتع و حتی از بین بردن بقایای گیاهی نیز استفاده می شود.دروگرهای دوار که همچنین قطع کن های دوار و خردکن ها (چاپرها) نامیده می شوند، در بسیاری از موارد جایگزین دروگرهایشانه ای شده اند. مواد گیاهی بر اثر ضربه سریع چاقو یا چکش، بدون نیاز به یک تیغه برش دهنده، قطع می شود .در این تحقیقیک دروگر نمونه دو استوانه ای که به وسیله یک تراکتور حمل می شود. محاسبات لازم با فرض توان 70hp برای محور تواندهیو دور 540RPM انجام شد. ابتدا سرعت تیغه دروگر محاسبه شد سپس محاسبات مربوط به نیرو، ممان، توان و تنش های واردبر سیستم انتقال توان انجام گرفت.

۷محاسبه مقاومت ساقه گاوآهن برگرداندار و معرفی سامانه پایش شکست پین برشی آن
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۶
اولین مرحله در فرآیند تولید محصولات زراعی، آماده سازی بستر رشد گیاه از طریق عملیات خاکورزی است. گاوآهن برگردانداریکی از پرکاربردترین ادوات خاکورز می باشد. ساقه گاوآهن در معرض بارهای مختلف خمشی و پیچشی بوده بنابراین بررسیاستحکام این ساقه دارای اهمیت خاصی می باشد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از فرمول گوریاچگین مقاومت خیش محاسبهشد سپس با مدل سازی ساقه گاوآهن در نرم افزار Solid work ممان های خمشی و پیچشی وارد بر ساقه محاسبه شد و تنشمعادل وارد بر آن بدست آمد. جنس ساقه از فلزی انتخاب می شود که تنش مجاز آن از تنش معادل بیشتر باشد تا ساقه بتواندتنش های وارد را تحمل کند. برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از وارد شدن تنش های ناخواسته درمواقعی که گاوآهن با یک مانعبرخورد می کند و عملا قادر به جابجایی آن نمی باشد از سیستم پین برشی استفاده می شود تا با شکستن آن از آسیب بیشتربه مجموعه گاوآهن جلوگیری شود. برای پایش شکست پین برشی از یک سامانه الکترونیکی با میکرو کنترلر AVR استفاده شد.

۸بررسی و مطالعه تجربی سیستم یورو 2 موتورسیکلت هوندا 150–125
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برای اینکه آلودگی محیط زیست بر اثر موتور احتراق داخلی موتورسیکلت کم شود قطعه ای به نام یورو2 بر موتورسیکلت به کار برده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهد در زمان شتاب گیری مثبت موتور یک مقدار هوای اضافی وارد اگزوز و سیلندر در زمان قیچی سوپاپ ها از طریق سوپاپ دود می شود و در بقیه زمان های کاری موتور از جمله (تراکم و تخلیه و انفجار)راه خرج دود به یورو2 مست می باشد از طرفی این هوای اضافی در اثر برخورد با دمای زیاد گازهای نسوخته داخل سیلندر می تواند یک ترکیب شیمیایی که تشکیل داده و آلایندگی موتور را به در صدی کاهش دهد.

۹موانع گزارش گیری دقیق عملکرد بودجه عملیاتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات انتشار: فصلنامه مديريت نظامي، پانزدهم،شماره۵۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۳۶
سه عنصر اصلی در نظام بودجه ریزی عملیاتی: برنامه ریزی، محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی عملکرد می باشد. گزارش گیری دقیق، صحیح و منطبق با واقعیت ، همچنین ساز و کارها و رویه های دقیق، علمی و عملی به منظور سنجش پیشرفت عملیات و تحقق اهداف، از ملزومات اساسی در موفقیت بودجه بندی عملیاتی است. هدف اصلی تحقیق، شناسایی موانع گزارش گیری دقیق عملکرد بودجه عملیاتی در آجا و تبیین راهکارهایی برای رفع آن ها می باشد؛ لذا این موانع در چهار گروه موانع فنی، موانع مهارتی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دسته­بندی شده و ضمن شناسایی شاخص ها، اهمیت آن ها مورد سنجش قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس رویکرد آمیخته انجام گرفته است؛ یعنی از روش های کیفی (مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک کتابخانه ی) و کمی (روش آزمون میانگین برای داده های 131 پرسشنامه شامل 12 سوال با ضریب آلفای کرونباخ برابر 887\0) به طور هم زمان استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که موانع مهارتی، بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن به ترتیب موانع فنی، موانع ساختاری و موانع مکانیزمی دارای اهمیت هستند. همچنین راهکارهای رفع موانع بر اساس یافته های تحقیق و نظرات خبرگان تبیین و پیشنهاد گردیده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه