توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱خصائص سازواره برج گنبد قابوس در برابر زلزله
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۹
در مجموعه آثار معمار ی تار یخی ا یران، فر مهای مختلفی وجود دارند که بس یاری از آنها رفتار لرزه ای مناسب و پایداری بالا یی در زلزله های مخرب تار یخی داشته اند. برج گنبد قابوس با قدمت 10 قرن در مجموعه بناها ی منفرد متقارن یکی از مصادیق آنست که حاوی نکات و ظرایف ارزشمندی در نوع طراحی بنا، نیارش و هندسه است . این نوشتار با جستاری در بخش های مختلف پی و شالوده ، ساقه گنبد ، پوشش بنا و مصالح کاربرد ی ا ین بنا به بیان ا ین خصائص که به نوعی در پایداری لرزه ای این بنا موثرند، می پردازد.

۲بررسی سیر تحول مفاهیم جهانی منشورهای حفاظتی آثار تاریخی در سازگاری با مفهوم توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این تحقیق به بررسی تحول های جهانی در منشورهای حفاظتی و احیای بناهای تاریخی در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار و لزوم انطباق پذیری انها با شرایط و نیاز های امروزین خواهد پرداخت. پژوهش حاضر، منشورهای مرمتی و هم سوی انها را با آنچه امروزه از توسعه پایدار تعریف می شود مورد بررسی قرار می دهد. تمرکز اصلی، بررسی نحوه حفاظت و احیای بناهای تاریخی به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد.

۳کاربردفنّاوری نوین سازه ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده
اطلاعات انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله نیاز مبرم جامعه فنی کشور به تدوین قوانین و آئین نامه ها و نرم افزارهای مبتنی بر عملیات مهندسی مجدد فرایند بهسازی میراث معماری ایران با رویکردی جامع ازجنبه ی تلفیق مولفه های معماری اصیل سنتی ایرانی با توجه به ساختار و اجزای سازه ای اینگونه بناها ضمن رعایت معیارهای فنی و مهندسی در سطح فرافناورانه و به کمک ساختاری سامانه ای و با جایگاه مهم هدایت گرانه و نظارت کننده بر روند، کلی بهسازی، یعنی مطالعات و شناخت، مدلسازی روند خرابی، تحلیل و طراحی روند مداخله، مداخله و بهسازی و نیز حفاظت و نگهداری به صورتی مدون و همسازگار و یکپارچه مطرح شده است.

۴بررسی تأثیر کالبدی و اجتماعی حضور زن در بازارهای سنتی و مراکز خرید امروزی
اطلاعات انتشار: همایش ملی زن و معماری، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این پژوهش بررسی ، تحلیل و مقایسه حضور زنان و اقشار مختلف در بازارهای سنتی بوده است که عامل بسیار موثری در رونق بخشیدن به فرآیند خرید در این فضاهای با ارزش تاریخی، فرهنگی می باشد.این تحقیق با استفاده از روش مطالعات میدانی و تهیه پرسشنامه و منابع کتابخانه ای به بررسی و مقایسه تأثیر کالبدی و اجتماعی حضور زنان در بازارهای سنتی ومراکز خرید امروزی پرداخته است ، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که حضور زنان در عرصه های مختلف بازارهای سنتی بطور محسوسی کاهش یافته که در نتیجه ، این دست آورد ملی ، مذهبی ، بومی که امروزه نیز به عناوین مختلف تاریخی مزّین شده بیش از پیش منزوی گشته ، که حل این مسله نیازمند تأکید برجنبه های تاریخی است که نه تنها حضور زنان را افزایش داده بلکه قابلیت حضور اقشار مختلف جامعه و گردشگران داخلی و بین المللی را تضمین کرده و فرآیند خرید را که خود شامل ابعاد مختلف تفریحی _ اجتماعی می باشد ، رونق می بخشد. بعلاوه ظرفیتهای متنوع و انعطاف پذیری این پدیده سنتی نسبت به معادل امروزی اش موجب سهولت افزایش حضور زن و قشرهای مخاطب دیگر شده که موجب آشنایی با جنبه های مختلف فرهنگی – تاریخی فرآیند خرید سنتی و ادامه حیات آن شده است.

۵نقش سیاست گذاریهای کلان مدیریتی بر روند توسعه پایدار مناطق شهری تاریخی، مطالعه موردی نوسازیهای پیرامون مجموعه بازار تبریز
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از آنجا که توسعه و رشد شهرهای تاریخی ایران و فلات آسیای مرکزی در ارتباط مستقیم با عملکرد بازار بوده، همواره این عنصر بنابرعوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در مسیر پویائی و تداوم حیات شهری نقشی تأثیرگذار را بر عهده داشته است. در عصر حاضر با نمود شاخصههای شهرسازی مدرن، بافتهای تاریخی ارزشمند شهری بالاخص محدودههای واقع در پیرامون بازارها با فرسودگی عملکردی و کالبدی مواجه گشتند که این امر منجر به سوق یافتن نهادهای مدیریت شهری به در پیش گرفتن برنامههای نوسازی و بهسازی شد. از این رو تحقیق حاضر با پرداختن به نوسازیهای صورت گرفته طی دو دهه اخیر در پیرامون بافت تاریخی بازار تبریز از دید سیاست گذاریهای کلان مدیریتی، تأثیر آن را بر فرایند توسعه پایدار مجموعه بازار مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه با استفاده از روشهای تحقیقی تحلیل محتوا و کتابخانهای به صورت موردی در سه حوزه بر روی پروژههای احیای بافت غرب بازار تبریز، طرح بهسازی و نوسازی مجموعه صاحب الامر (شمال بازار) و طرح بهسازی و نوسازی پیرامون مسجد کبود، انجام شده است. نتایج حاصل از پردازش اطلاعات بیانگر این امر است که به دلیل عدم انطباق مداخلات صورت گرفته در بافت با قوانین و منشورهای مرتبط با حفاظت از مناطق شهری تاریخی و راهبردهای ذکر شده در طرح محور تاریخی فرهنگی تبریز، با رکود مواجه بوده و در مسیر توسعه پایدار قرار نگرفته است

۶الزامات ارزش گذاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۶ ( ويژه نامه مهندسي معماري و شهر سازي)، سال
تعداد صفحات: ۶
حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند: "سخنانی که از من می شنوید، ضبط و نگهداری کنید و به نسل های آینده تحویل بدهید". در این فرمایش نورانی برخی اشارات از جمله، پاسداری از ارزش و احترام به گذشته و احترام به آینده استنباط و تحصیل می شوند. جلوه های هویت در آثار گذشته، خصوصا معماری، خود، گونه ای از ارزش است و حفظ این ارزش، احترام به امروز و احترام به گذشته و احترام به آینده است و با عناصر نااندیشیده مانده اش منبعی برای تفکر و تعقل و واسطه ای برای دانستن و آگاهی می باشد. معماری ارزشمند گذشته ایران یا به عبارتی میراث فرهنگی– معماری، این تجلی اندیشه و جلوه های حقیقت می تواند وسعت دامنه آگاهی نظام آموزشی آموزش معماری را افزایش دهد. نظام آموزشی آموزش معماری باید فرصت های بهره برداری از این منظومه های آگاهی را در امر آموزش معماری فراهم نماید. لذا سامانه آموزش معماری باید در جهت تقویت پیوستگی هویت معماری با باور به آگاهی مرکب از میراث فرهنگی– معماری و با توجه به ابعاد مختلف آموزشی آموزش معماری، میراث فرهنگی– معماری را به عنوان «فرازبان معماری معاصر» شناخته و آن را سرلوحه آموزش معماری قرار دهد.

۷تحلیلی بر ویژگی های محیط در نظریه شخصیت اریکسون
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این پژوهش برآنست تا با غور در نظریه شخصیت اریکسون، استنتاجاتی را بر ویژگی های محیط انجام دهد؛ به امید آن که بتواند به طور مستقیم مورد استفاده طراحان محیطی قرار گیرد. لذا بدین منظور، ابتدا هشت مرحله مختلف رشد شخصیت از یکدیگر تفکیک شده، سپس در هر دوره، هدف محیط، رویکرد و رفتار مطلوب محیطی تبیین می گردند. در مرحله بعد مولفه های محیط کالبدی در هر دوره بیان شده و ویژگی های هر یک از آن مولفه ها در قالب حکم هایی بیان می گردند. نتایج این تحقیق به مثابه حلقه اتصالی خواهد بود میان شخصیت انسان، آن گونه که اریکسون توصیف می کند، با طراحی محیط مصنوع مناسب و متناسب با احوال، خصایص و توانایی های انسان برای رشد.

۸مرمت و احیای ساختمانهای قدیمی بعنوان گامی در جهت حفاظت و مرمت شهر تاریخی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۸

۹روش شناسی مدل های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در دهه های اخیر با دستیابی به تجهیزات محاسباتی و سیستم های تصمیم گیری توانمند، امکان انتخاب دقیق تر گزینه ها، تحلیل مشخصه های کمی و کیفی موثر و بررسی اثرات متقابل آنها بر هم فراهم شده است. امروزه با شدت گرفتن مباحث مربوط به تصمیم گیری های چند معیاره و از طرفی دیگر، گرایش روز افزون به سمت علوم میان رشته ای و استفاده از نظریات گروه ها و تخصص های مختلف در حل مسائل پیچیده، لزوم توجه به تکنیک های تحلیل تصمیم گیری و بهره گیری از آنها در حل مسائل پیچیده موجود در زمینه معماری و از جمله مدیریت و هدایت پایدار پروژه های مرمتی بناهای تاریخی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده و به نظر می رسد کلید بسیاری از مشکلات در حل مسائل مربوط به معماری، مرمت و بازبکارگیری مجدد بناهای تاریخی باشد. فرآیند ارزیابی و انتخاب راه حل ها، روش ها و گزینه های مناسب در پروژه های ساختمانی و معماری، به دلیل دخالت گروه های مختلف تصمیم گیر و همچنین وجود روابط متقابل میان ساختمان، فناوری و محیط پیرامونیشان (اجتماع، بستر، محیط زیست و ...) فرآیندی است پیچیده و نیاز به بررسی نظریات متفاوت و گاها متضاد صاحب نظران، در نظر گرفتن عوامل معتدد و پیچیده کمی و کیفی و بررسی روابط متقابل میان آنها دارد. لذا، به جهت میان رشته بودن معماری و مرمت بناهای تاریخی، اکثر پروژه های مرمت و احیا تحت تاثیر نظریات متخصصین و عوامل کمی و کیفی مختلف قرار دارند، که عموما این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند. اشتباه و عدم دقت در تصمیم سازی مستلزم پرداخت هزینه خطا و بعضا جبران ناپذیر است. برای پیشگیری از خطا در تصمیم سازی و پرداخت هزینه های گزاف آن، نیاز به استفاده از تکنیک های قوی در این زمینه می باشد. از اینرو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی تکنیک های مختلف، دسته بندی و در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی موثر و روش شناسی انواع تکنیک های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره به منظور بررسی و مدیریت پایدار پروژه های مرمتی و باز بکارگیری سازگار بناهای تاریخی ایران معرفی می گردد. در این پژوهش، انواع مدل های تصمیم گیری چند معیاره بررسی گردیده و حوزه کاربرد هر یک مشخص می شود. نتایج مورد انتظار از تحقیق حاضر عبارتند از: بررسی ویژگی ها و تفاوت های میان مشخصه های کمی و کیفی، تحلیل انواع محیط های تصمیم گیری، دسته بندی انواع روش های تحلیل تصمیم، بر اساس متدولوژی و ویژگی های ذاتی هر یک، تعیین حوزه های کاربرد آنها و نهایتا ارائه مدلی به منظور انتخاب تکنیک های مناسب در طی فرآیند پروژه های تحقیقاتی می باشد. در این پژوهش، مدل سازی با استفاده از روش های ارزیابی تلفیقی معیارهای کمی و کیفی، که خود متکی بر مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است انجام می پذیرد.

۱۰بررسی ساختار کالبدی بافت تاریخی شهر کرمانشاه
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
طبیعت زیبا،موقعیت خاص سیاسی نظامی و قرارگیری بر مسیر راههایی چون جاده ابریشم و ادویه و شاهراه خراسان موجب شده تا شهر کرمانشاه همواره مورد اهمیت و هجوم اقوام مختلف قرار گیرد.حمدالله مستوفی بنای شهر را به ساسانیان نسبت می دهد.حمدالله قزوینی نیز معتقداست که شهر را بهرام چهارم پسر شاپور دوم بنا نهاده است.در دوره های بعد از اسلام،شهر به دفعات ویران و حتی متروکه شده و پس از هر ویرانی در نقطه ی دیگری ساخته شده است.آخرین جابه جایی در عهد زندیه اتفاق می افتدکه ساکنین آن از کنار رودخانه قره سو به کنار رودخانه آبشوران نقل مکان کرده و شهری نو بنامی نهندکه در دوره قاجار به عنوان یک شهر مهم و مرکز حکومتی محمد علی میرزا دولتشاه آباد گشته و بافت تاریخی کنونی بازمانده ی آن دوران است.این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و میدانی؛به شرح این موضوع که پیشینه و اهمیت کرمانشاه – وعناصر اصلی بافت تاریخی کدام است،می پردازد و در ضمن بررسی ساختار کالبدی و ارتباط اجزاوعناصر اصلی شهر از دیگر اهداف این نوشتار می باشد.

۱۱بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر توسعه شهری تبریز
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي ايران، پاييز و زمستان, دوره  - , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۱۲بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم، تقارن و جهت گیری، نمونه موردی: خانه عباسیان کاشان
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در این نوشتار سعی بر آن است تا ورای آنچه که به عنوان اصول پایداری در معماری سنتی ایران مطرح می شود، نظام قانونمند مسلط بر معماری ایرانی که نمودی فاخر از توجه به انطباق با مسائل اقلیمی و استفاده بهینه از انرژی خورشیدی است را با بهره گیری از نرم افزارهای شبیه ساز انرژی نظیر اکوتکت، سولار تولز و ودر تولز تحلیل کرده و به بیان نتایج به زبان گرافیک بپردازد. در پژوهش حاضر بر اساس داده های اقلیمی تهیه شده به روش ساندیا، ابتدا میزان دریافت انرژی خورشیدی عناصر مختلف خانه عباسیان کاشان مورد تحلیل واقع شده و سپس عملکرد معماری ایرانی در نحوه ایجاد برهم کنش میان جهت گیری، فرم و تقارن با خورشید بررسی گردیده است. ابزارهای اصلی تحلیل در این پژوهش شامل نرم افزارهایی نظیر اکوتکت آنالیز، رویت و اسکتچ آپ می باشند. به گونه ای که عملیات تعیین زون های حرارتی نمونه در نرم افزار رویت و مدل سازی در نرم افزار اسکتچ آپ انجام می گیرد. محاسبات تابش خورشیدی در انواع مستقیم و پراکنده نیز در اکوتکت انجام گرفته است. همچنین، مطالعات خورشیدی با استفاده از ریزنرم افزارهای هماهنگ با اکوتکت، نظیر سولار تولز و ودر تولز صورت گرفته است. نتایج این تحقیق، نشان خواهد داد که عناصر خانه ایرانی، متناسب با زندگی انسان در طول سال، میزان دریافت حرارت را بر مبنای عملکرد فضاها در شمال و جنوب، شرق و غرب، به صورتی متعادل توزیع کرده و خانه ایرانی را به عنوان سامانه ای هماهنگ با حرکت خورشید، معرفی می نماید. بنابراین، می توان این گونه نتیجه گرفت که سامانه حرارتی خانه ایرانی برگرفته از اصولی است که نه تنها موجب ایجاد نظامی هماهنگ در ساختار معماری سنتی ایران شده است، بلکه تعریف کننده مسیری است که بنای ایرانی هماهنگی خود را با محیط (در جهت آسایش انسانی) اثبات می نماید.

۱۳مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهنالگو با کالبد معماری
اطلاعات انتشار: مطالعات تطبيقي هنر، سال
تعداد صفحات: ۱۴
انسان برای بیان مضامین دینی و اسطورهای و فایقآمدن بر شکاف بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن خود به نماد و نمادپردازی نیاز دارد. نماد در صور مختلفی چون رویا، قصه عامیانه، اسطوره، شی طبیعی و هنر ظاهر میشود. در معماری کاربرد نماد از همه هنرها قویتر و پرمعناتر است. امروزه، زبان نمادگونه در معماری با اصطلاحات بیاثر یا منفی یکسان شده است و ارتباطات شهودی ناظر در تعریف موقعیتش نهتنها عاملی برای بهبود تعاملات وی در فضا نیست، بلکه به ابزاری برای از خودبیگانگی تبدیل شده است. هدف از این مقاله پاسخگویی به این سوال است که آیا با دستیابی به مشترکات معنایی کهنالگوها که در ناخودآگاه جمعی انسانها وجود دارد و برگرفته از سه منبع اسطورههای جهانی، نماد و رویا است، میتوان به درک مفاهیم کهنالگویی و تجلی آن در کالبد معماری رسید یا خیر. در این مقاله مفهوم «عروج» به عنوان کهنالگو تلقی و بررسی میشود و از آنجا که این مفهوم یکی از مفاهیم برگرفته از ناخودآگاه جمعی انسانها است، با کشف مفاهیم و معناهای دیگر میتوان به زبان الگوی واحدی در معماری دست یافت تا تعاملات انسان با فضای معماری ارتقا یابد. طراحان و معماران این زبان را شیوهای بیزمان و ابدی خواهند یافت که با استفاده از آن میتوانند عوامل دیگر متاثر از زمینه و سبکهای معماری را بهصورت مکانمند و زمانمند بهکار گیرند.

۱۴بررسی امکان پذیری شیوه های بومی استفاده ازباد درجهت بهبود هویت درمعماری مسکن روستایی امروزسیستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دغدغه اصلی مقاله حاضر، ساخت و سازهای بدون برنامه و غیر اصولی دست اندرکاران ساخت مسکن روستایی منطقه سیستان می باشد که مسکن روستایی امروز این منطقه را بدون توجه به هویت و همچنین اقلیم و معماری بومی منطقه سیستان و تنها از روی الگوهای یکسان طراحی نموده وجوانب فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی را به هیچ عنوان در نظر نگرفته اند. مطالعه و بررسی قابلیت های موجود در معماری الگوهای بومی روستاییمنطقه سیستان می تواند راهنمای مناسبی در جهت شناسایی بخشی از هویت تاریخی و اصالت فرهنگی این سکونت گاهها باشد. این معماری منبع ارزشمندی است که با استفاده از مصالح بومی منطقه سیستان و با اصول و شاخص هایی متناسب با اقلیم و فرهنگ منطقه سیستان توسعه یافته است و از مهمترین مزایای آن می توان سازگاری این شیوه با پدیده اقلیمی غالب منطقه یعنی؛ باد را ذکر نمود. منطقه سیستان یکی از بادخیزترین مناطقایران بوده و سهمناک ترین باد ایران با نام باد صد و بیست روزه سیستان در این منطقه می وزد، این پدیده، اثر خود را بر روی معماری بومی روستایی این منطقه گذاشته و روستاییان به بهترین شکل ممکن از این پدیده اقلیمی استفاده نموده اند. اما متأسفانه امروزه روند ساخت و سازها در روستاها به گونه ای دیگر و بدون در نظر گرفتن اقلیم منطقه سیستان پیش می رود. نگاهی به ساخت و سازهای اخیر مسکن روستایی نشان می دهد که این بناها هیچ سنخیتی با هویت معماری سیستان نداشته و از بی هویتی رنج می برند. از آنجا که جمعیت روستایی در منطقه سیستان از جمعیتشهری در این منطقه بیشتر است لذا تأمل در مسکن روستایی این منطقه ضروری می باشد. به نظر می رسد که با شناخت شیوه های بومی استفاده از باد در منطقه و مناسب سازی آن برای معماری امروز روستاهای سیستان می توان کیفیت زندگی و هویت را در روستاهای این منطقه به میزان قابل توجهی افزایش داد.

۱۵لوازم شکل گیری معماری ایرانی–اسلامی از منظر طراحی پژوهی همراه با نگاهی به جایگاه مقررات ساختمانی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر از دیدگاه طراحی پژوهی به بررسی لوازم شکل گیری طراحی معماری ایرانی–اسلامی می پردازد. دانستن این که یک طراح برای رسیدن به خبرگی در طراحی معماری ایرانی–اسلامی از لحاظ روش شناسی طراحی به چه مقدمات و لوازمی نیازمند است، می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان معماری ایرانی–اسلامی کمک قابل ملاحظه ای در پرورش و هدایت این مبحث نماید. پژوهش حاضر می کوشد تا با به کار گیری نسل سوم نظریه های طراحی پژوهی و بخصوص مبحث خبرگی در طراحی نقدی را بر روند کنونی پیگیری مبحث معماری ایرانی–اسلامی داشته باشد و به دنبال آن پیشنهادهایی را درباره چگونگی زمینه سازی برای پرورش این نوع معماری ارائه می نماید. در ادامه پژوهش با نگاه از منظر طراحی پژوهی، نقدی بر جایگاه مقررات ساختمانی در معماری ایرانی–اسلامی ارائه می شود. از جمله پیشنهادهای نهایی مقاله می توان به این موارد اشاره نمود: پیگیری متعادل تر گفتمان معماری ایرانی–اسلامی هم در «فضای مسأله» و هم در «فضای پاسخ» های معمارانه، اهمیت معرفی و نقد و بررسی «نمونه آثار» معماری از لحاظ ایرانی–اسلامی بودن به موازات تفکرات نظری محض درباره این موضوع، شناسایی اندیشه و فرایند طراحی طراحان موفق تر در زمینه معماری ایرانی–اسلامی و اطلاع رسانی در این خصوص به طراحان مبتدی تر و در مجموع نگاه به معماری ایرانی–اسلامی از دریچه نسل سوم نظریه های روش شناسی طراحی.

۱۶نوآوری و سنت:بررسی کاشی کاری مسجد–مدرسه خانم زنجان در مقایسه با الگوهای شناخته شده تزئینات در مسجد–مدرسه های دوران قاجار
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۹
بناهای تاریخی به عنوان نمادی از تمدن بشریت می باشند و سیر تحول فرهنگ را نشان می دهند. از این رو مطالعه بناهای باارزش تاریخی در شناخت ریشه های هنر بومی ایرانی – اسلامی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله شیوه تزیین کاشی کاری در یکی از مسجد مدرسه های دوره قاجار که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی شده و با الگوهای رایج تزیین این نوع بناها که بیشتر توسط پژوهشگران معرفی شدند، مقایسه گردیده است. برای این منظور کاشی کاری مدرسه خانم آثار مربوط به سه بنای مشابه در مناطق هم جوار که بیشترین شباهت ظاهری را به آن داشتند یعنی مدرسه سردار قزوین، مسجد جامع زنجان و مدرسه سپهسالار قدیم تهران از نظر نوع نقوش،شیوه اجرای تزیین و رنگ بندی اثار مقایسه گردیده است. این مقایسه نشانگر ویژگی های متفاوت تزیین کاشی کاری مدرسه خانم نسبت بسیاری از مسجد – مدرسه های شاخص به ویژه در تهران و اصفهان است که بیشتر مطالعه و معرفی شده اند. بخشی از این ویژگی ها را در مطابقت با نمونه بناهای مشابه در منطقه زنجان و قزوین می توان معرف یک نوع الگوی منطقه ای دانست. بخش دیگری از این ویژگی ها منحصر به نمونه مسجد – مدرسه خانم هستند که از آن جمله به کاربرد وسیع و پیچیده فن معقلی و همچنین کاشی های برجسته دارای نقوش تجریدی می توان اشاره نمود.

۱۷حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه انجمن معماري و شهرسازي ايران، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۸طرح ساماندهی و مرمت بدنه جنوبی خیابان امام خمینی قزوین
اطلاعات انتشار: نشريه هفت شهر، چهارم،شماره۱۲-۱۳، تابستان و پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۹لزوم مقاوم سازی بازارهای سنتی در مقابل بروز زلزله و مخاطرات ناشی از آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نشريه هفت شهر، شماره۲۰، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۱۹ از میان ۱۹ نتیجه