توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر دگرآسیب گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر برخی صفات جوانه زنی و رشد اولیه جودره (Hordeum spontaneum) و گندم
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
آلودگی های زیست محیطی و ایجاد مقاومت در علف های هرز نسبت به علفکش ها، توجه پژوهشگران را به روش های کنترل بیولوژیک علف های هرز، مانند علفکش های طبیعی جلب کرده است. جودره یکی از علف های هرز مهم گندم زمستانه در ایران است. به منظور بررسی اثرات دگرآسیب غلظت های عصاره ی آبی رزماری (شاهد، 5، 10، 20، 40 و 60 درصد) بر جوانه زنی، رشد ریشه چه و ساقه چه (گندم و جودره)، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملأ تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اثر غلظت عصاره ی آبی رزماری بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه (گندم و جودره) معنی دار بود. و با افزایش غلظت عصاره ی آبی اثر بازدارنده آن بر گیاهان تحت تیمار بیشتر بود. کاربرد غلظت های بالاتر از 10 درصد موجب کاهش بیشتر طول و وزن ساقه چه و ریشه چه جودره نسبت به گندم شد. جودره واکنش بیشتری به عصارهرزماری نشان داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه