توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم
اطلاعات انتشار: مديريت فرهنگي، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۲
«نشانه شناسی نمادهای بهشت در قرآن کریم»، یک پژوهش توصیفی و میان رشته ای است که در آن با استفاده از دانش نشانه شناسی، نمادهای بهشت در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته اند. به موازات بهره گیری از ادبیات اسلامی در باب بلاغت و فصاحت کلام، الگوی «کارکردهای شش گانه زبان» رومن یاکوبسن، مبنای این بررسی بوده است. پژوهشگران، با گذر از نظام های نشانه شناسی صرفا زبانی، به نظام های نشانه ای مرتبط با بهشت پرداخته اند. کارکردهای شش گانه یاکوبسن، به عنوان الگوی تحلیل این تحقیق، به رابطه بین مخاطب، گوینده پیام، رسانه و خود زبان، می پردازد.تحقیق، بسامد هر یک از کارکردهای شش گانه زبان (شامل کارکردهای: ارجاعی، عاطفی، ترغیبی، همدلی، فرا زبانی و هنری) در مربوط به بهشت را استخراج و ضمن بحث در باره میزان و جایگاه کاربرد هر یک از آن ها، مواضعی که این کارکردها به صورت انحصاری و یا چندگانه به کار رفته اند، نشان می دهد. در این پژوهش 283 «آیه» مربوط به بهشت، با استفاده از روش کلوز ریدینگ کدگذاری شده است. بر اساس یافته های تحقیق، کارکردهای «ارجاعی» و «فرا زبانی» پربسامدترین کارکردهای زبانی در آیات بهشت در قرآن کریم هستند.

۲معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی (مطالعه موردی: روزنامه همشهری)
اطلاعات انتشار: مديريت دولتي، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۶
موفقیت سازمان ها در گرو برنامه ریزی است. امروزه این مهم در فرایندی چندمرحله ای نظیر تعریف چشم انداز، تدوین راهبرد ها، اجرا، ارزیابی عملکرد و تحلیل اطلاعات و برنامه ریزی جهت بهبود صورت می پذیرد. تعریف و تدوین اهداف از یک سو و اجرا و ارزیابی عملکرد از سویی دیگر مهم ترین چالش مدیران ارشد امروزی است، چرا که گستردگی سازمان هایی نظیر روزنامه همشهری انعطاف پذیری در مدیریت را کاهش و عواقب اشتباهات مدیریتی را سنگین و جبران ناپذیر کرده است. به همین دلیل است که سازمان ها با بهره گیری از مدل های متوازن همچون کارت امتیازی متوازن اجرای راهبردها را در وجوه مختلف دنبال و بر عملکرد راهبردی خود مدیریت می کنند. در این راستا، توصیف دقیق راهبرد ها و اهداف کلان در جهت گسترش هر چه بیشتر آن ها در سازمان ضرورتی است که در کارت امتیازی متوازن با ترسیم نقشه راهبردی محقق می گردد. لذا، در این مقاله با به کارگیری نقشه راهبردی که شالوده ای برای ارزیابی عملکرد است الگوریتمی غیرخطی و فازی تعریف شد که توانست نظامی کاملا موزون را جهت ارزیابی عملکرد در راستای اهداف روزنامه همشهری طراحی کند. نتایج نشان داد خروجی های نظام طراحی شده برای کارکنان سازمان ملموس تر بود و نتایج را نیز مدیران روزنامه همشهری تایید کردند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه