توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱طراحی و ساخت میراگر مغناطیسی و کنترل فعال ارتعاشات تیر با استفاده از جریان گردابی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
روشهای مختلفی برای از میرا نمودن ارتعاشات وجود دارد، ولی تعداد معدودی از این روش ها قادرند بدون تماس، میراکننده ارتعاشات باشند. یکی از این روش ها، استفاده از نیروی جریان گردابی است. جریان گردابی در اثر میدان مغناطیسی القاشده در یک رسانا بوجود می آید. در این پژوهش نوع فعال و نیمه فعال میراگر جریان گردابی ساخته شده و پاسخ ورودی ضربه برای حالتهای مختلف میرایی به طور تجربی و عددی به دست آمده است.جهت تحریک یک تیر آلومینیومی یکسر گیردار، از ضربه جریان گردابی استفاده شده است و سفتی و ضریب میرایی توسط روش کاهش لگاریتمی از روی پاسخ زمانی بدست آمده است.پاسخ ضربه در محیط سیمولینک نرم افزار متلب شبیه سازی شده، و با نتایج به دست آمده مقایسه گردیده است. میرا نمودن ارتعاشات تیر با کاهش در قله های پاسخ فرکانسی خود را نشان میدهد. برای بدست آوردن پاسخ فرکانسی، در دو قسمت آزمایش هایی انجام شده است. ابتدا توسط آزمایش مودال در حالت نیمه فعال، نتایج نمایانگر کاهش ارتعاشات به میزان 10 دسیبل می باشد. برای بررسی حالت فعال، مجموعه آزمایشگاهی ساخته شده است که نتایج نشان دهنده کاهش قابل توجه دامنه در پیک اول و دوم طیف فرکانسی و نیز افزایش پهنای باند می باشد.

۲طراحی بهینه، مدلسازی و ساخت میراگر جریان گردابی با چیدمان آهن ربای دائم
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسفند, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۶ (فوق العاده اسفند)، سال
تعداد صفحات: ۷
هدف این مقاله، به دست آوردن چیدمان بهینه آهنرباهای دائم در یک میراگر جریان گردابی بدون تماس است که منجر به بیشترین ضریب میرایی (c) در بین میراگرهای ساخته شده با ابعاد مشابه شود. در این مقاله تئوری جریان گردابی بررسی شده و با حل معادلات تئوری با استفاده از مدل سازی عددی، پارامترهای موثر در میرایی و نسبت بهینه هسته و آهن ربا برای ابعاد مورد نظر به دست آمده است. برای صحت سنجی نتایج، یک میراگر با ابعاد به دست آمده طراحی و ساخته شده است. یک مجموعه آزمایشگاهی نیز برای تست میراگر ساخته شده است. ضریب میرایی به دست آمده از مدل ساخته شده برابر با 69.5 (NS\m) و ضریب میرایی تجربی 68.37 (NS\m) بوده که دقت بالای مدل را نشان می دهد. ضریب میرایی میراگر ساخته شده با میراگری با همین ابعاد مقایسه شده که 22.5% افزایش نشان می دهد. با استفاده از نرم افزار مت لب و پاسخ فرکانسی بدست آمده، افزایش پهنای باند و کاهش دامنه ارتعاشات در میراگر جریان گردابی مورد بررسی قرار گرفته است که کاهش دامنه در قله های پاسخ فرکانسی را به میزان 20 دسیبل نشان می دهد.

۳بررسی رفتار حالت گذرای سیال مگنتورئولوژیکال در کوپلینگ مغناطیسی
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، اسنفد, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله مدل جدیدی برای پاسخ سیال مگنتورئولوژیکال به ورودی جریان در حالت گذرا ارائه شده است. اکثر مدل های ارائه شده برای این سیال مربوط به حالت پایدار سیال بوده و در مدل های معدودی که برای حالت گذرا ارائه شده ورودی جریان الکتریکی به صورت پله ای و نرخ برش ثابت فرض شده است. در مدلی که در این پژوهش برای حالت گذرای سیال مگنتورئولوژیکال توسعه داده شده، جریان الکتریکی ورودی به صورت تابع نمایی و نرخ برشی به صورت متغییر در نظر گرفته شده است. با توجه به لختی مغناطیسی ناشی از اندوکتانس کویل، چگالی شار مغناطیسی نمی تواند به صورت پله ای باشد، بنابراین مدل ارائه شده با واقعیت تطابق بیشتری دارد. برای صحت سنجی مدل ارائه شده و نیز بررسی خواص سیال به عنوان پارامتر ورودی مدل، یک کوپلینگ آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده که در آن میدان مغناطیسی در راستای عمود بر جهت برشی به سیال اعمال شده و خروجی آن تنش برشی به صورت تابعی از زمان است. تطابق خروجی های مدل با نتایج تجربی، دقت قابل قبول مدل را نشان می دهد. با توجه به نتایج تئوری و تجربی، از مدل موجود جهت ایجاد یک گشتاور کنترل شده و دقیق برای کاربرد در کوپلینگ مغناطیسی استفاده شده و نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه