توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه ون هیلی
اطلاعات انتشار: فناوري آموزش (فناوري و آموزش)، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی برای تدریس هندسه دبیرستان با استفاده از نظریه ون هیلی و با شرکت 12 نفر از معلمان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و 38 نفر از دانشجویان سال آخرکارشناسی دبیری ریاضی انجام گرفت. روش تحقیقی پژوهش، علی – مقایسه ای می باشد. محققین جهت ارزیابی دانش شرکت کنندگان در درس هندسه، آزمون هندسی ون هیلی را به کار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آزمون t استیودنت تک نمونه ای با a=0.01 استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان پژوهش از سطح سوم ون هیلی (استنتاج غیر رسمی) عبور کرده اند، ولی به سطح چهارم (استنتاج رسمی) نرسیده اند. به روشنی واضح است که این نتایج، سطح چهارم ون هیلی، یعنی سطح مورد انتظار معلمان و دانشجویان دبیری ریاضی را نشان نمی دهد. بنابراین درس های جاری هندسه در برنامه دوره کارشناسی دبیری ریاضی، صلاحیت دانشی کافی را برای تدریس هندسه دبیرستان به دانشجویان دبیری ریاضی ارایه نمی دهند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه