توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی شیوع ناهنجاری های بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان، سال 81–1380
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۶، سال
تعداد صفحات: ۵
سابقه و هدف: ناهنجاری مادرزادی یک علت شایع بیماری، ناتوانی و مرگ و میر است. شیوع آن 5–3 درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده می باشد. درمان و ناتوانی معلولین ناشی از آن هزینه هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان می باشد.مواد و روش ها: تحقیق یک بررسی توصیفی– مقطعی و جامعه پژوهش، تمام نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان (80.6.1 لغایت 81.3.8) می باشند که حداقل یک بار توسط پزشک معاینه شده باشند. داده ها با مشاهده و معاینه جمع آوری و آزمایش شد و سپس با برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از 2250 نوزاد تولد یافته، 14 نوزاد با ناهنجاری بارز دستگاه عصبی (NTD) به دنیا آمد. بنابراین شیوع آن 6.2 در  1000تولد بود. شایع ترین ناهنجاری، اسپینابیفیداسیستیکا (مننگومیلوسل و مننگوسل) بود ( 71درصد).محل سکونت زندگی اکثر مادران نوزادان با ناهنجاری، روستا (78 درصد) و اکثر نوزادان با ناهنجاری لوله عصبی (NTD) ترم بودند (71 درصد). 21 درصد مادران، سابقه قبلی نوزاد با NTD و 42 درصد، سابقه سقط جنین داشتند. همچنین بین بروز ناهنجاری و وضعیت اجتماعی– اقتصادی، رابطه معنی داری وجود داشت.استنتاج: در مقایسه با میزان بروز NTD در کشورهای توسعه یافته (0.5–0.8 در 1000تولد)، شیوع ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در مطالعه حاضر به طور چشمگیری بالا بود (6.2 در 1000 تولد).

۲بررسی اثر درمانی نمک خوراکی بر گرانولوم نافی در شیرخواران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، پاييز, دوره  ۲۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف: گرانولوم نافی یک ضایعه شایع در هفته های اول زندگی می باشد. روش درمانی مرسوم گرانولوم نافی کوتریزاسیون با نتیرات نقره توسط پزشک می باشد که این روش همراه با عوارض متعددی است.این مطالعه درمان موفقیت آمیز گرانولوم نافی با نمک خوراکی را مورد بررسی و توجه قرار داده است.روش مطالعه: این تحقیق یک مطالعه تجربی بالینی می باشد. برای والدین شیرخوارانی با شکایت ترشحات نافی و تشخیص گرانولوم نافی که موافق همکاری بودند، توضیح داده شد که در منزل بمدت 5 روز، روزی 3 بار و هر بار 4–3 دانه نمک خوراکی را روی محل ضایعه گرانولوم نافی قرار دهند و بعد از 5 روز بطور حضوری یا تلفنی نتیجه درمان و مشاهدات خود را اطلاع دهند.یافته ها: تعداد بیماران موافق همکاری که وارد مطالعه شدند 50 نفر می باشد که سن آنها بین (3–7) هفته بود صددرصد بیماران با تشخیص گرانولوم نافی به درمان با نمک خوراکی بهبود یافتند و هیچ موردی از بازگشت بیماری یا آثار نامطلوب یافت نشد.نتیجه گیری: صددرصد بیماران، به درمان پاسخ دادند و عوارض نامطلوب درمانی یافت نشد.مزیتهای فراوان اثر درمانی نمک خوراکی روش ساده، ارزان، موثر، بدون تهاجم، بدون نیاز به پزشک و ایمن بودن آن در مقایسه با روش درمانی نیترات نقره می باشد. روش قبلی همراه با عوارض متعددی است و همچنین نیاز به پزشک جهت انجام آن دارد، استفاده از این روش درمانی در کتابهای مرجع پزشکی بجای روش درمانی نیترات نقره توصیه می شود.

۳بررسی فراوانی ناهنجاری های مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان طی سال های 80–1379
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۳۷، سال
تعداد صفحات: ۶
سابقه و هدف: ناهنجاری های مادرزادی یکی از علل شایع ناتوانی کودکان است که در بسیاری موارد منجر به از کار افتادگی و یا افزایش مرگ و میر می شود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی هر نوع نقص عضو مادرزادی آشکار در نوزادان زنده ای که در بیمارستان ولی عصر زنجان بین سال های 80–1379 متولد شده اند، ‌انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی کلیه نوزادان زنده متولد شده که حداقل یک بار توسط دستیار کودکان معاینه شده باشند، در بیمارستان ولیعصر زنجان در فاصله سال های 79 تا 80 صورت پذیرفت. اطلاعات از طریق پرسش نامه ای مبتنی بر هدف شامل ناهنجاری های بارز در سیستم های مختلف بدن و برخی از عوامل مادری مثل سن، محل سکونت، شغل، رتبه حاملگی و نوع زایمان جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 2345 نوزاد مورد بررسی، 130نوزاد (5.5 درصد) حداقل یک ناهنجاری ماژور و یا مینور آشکار داشتند که این میزان برای نوزادان پسر (7.2 درصد) به طور معنی داری نسبت به نوزادان دختر (3.8 درصد) بیشتر بود. (P<0.05). شایع ترین ناهنجاری ها در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب مربوط به دستگاه های ادراری– تناسلی (2.7 درصد)، دستگاه عضلانی– اسکلتی (2 درصد) و دستگاه عصبی (0.7 درصد) بودند. نوزادان کم وزن و نارس به طور معنی داری (P<0.001) دارای شیوع بالاتری از ناهنجاری می باشند. بین میزان ناهنجاری مادر زادی با سن مادر، رتبه حاملگی و محل سکونت ارتباطی وجود نداشت. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شیوع نسبتا بالای ناهنجاری به خصوص در دستگاه ادراری– تناسلی و اسکلتی– عضلانی، معاینات دقیق بدو تولد با تاکید بیشتر بر این سیستم ها توصیه می گردد.

۴بررسی فراوانی ناهنجاریهای مادرزادی آشکار در نوزادان زنده متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان طی سالهای 80–1379
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان زنجان، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه