توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)، زمستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۴ (پياپي ۵۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
زمینه و هدف: نظریه ذهن همانند چتری عمل می کند که درک کودکان از حالات ذهنی دیگران را تحت لوای خود قرار می دهد و زمینه شناخت اجتماعی کودک را فراهم می سازد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه تاثیر متغیرهای مختلف هوش بهر، جنسیت، سن و توانایی نگهداری بر سطوح تحول توانایی نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم و بهنجار انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه مورد – شاهدی تعداد 19 کودک مبتلابه اختلال اوتیسم و 19 کودک بهنجار به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و ضمن همتاسازی بر اساس سن، آزمون های مختلف هوش وکسلر کودکان، نظریه ذهن استیممن و تکلیف نگهداری ذهنی را تکمیل نمودند.یافته ها: آزمون های صورت گرفته نشان داد که کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان بهنجار، نقص بارزی در تحول سطوح مختلف نظریه ذهن دارند، ولی سن در این خصوص تاثیری ندارد. در مقابل هوش بهر و جنسیت هر دو، بر تحول نظریه ذهن تاثیر معنی داری دارند. نگهداری ذهنی نیز به تنهایی، در بروز نقص در نظریه ذهن نقش دارد.نتیجه گیری: با توجه به وجود حالات اولیه مربوط به توانایی نظریه ذهن در مبتلایان به اوتیسم، می توان در اوائل کودکی و در مراحل نخستین تشخیص بیماری، با ارایه آموزش های لازم و راهکارهای توان بخشی مربوط به پرورش استعدادهای ذهنی و هوشی، برخی از جنبه های مربوط به نظریه ذهن را جبران نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه