توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱چالش های فراروی مدیریت در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع در دنیا می باشد و یکی از زیر مجموعه های این صنعت، گردشگری ورزشی می باشد که از تلفیق بخش هایی از دو صنعت ورزش و گردشگری شکل گرفته است . گردشگری ورزشی در چند دهه اخیر رشد فراوانی داشته است و بسیاری از کشورها در این زمینه اقدام به پژوهش، برنامه ریزی، سرمایه گذاری و به ویژه بازاریابی می کنند و از این محل توانسته اند گردشگری را در کشور خود توسعه داده و از فواید زیاد آن در زمینه های اقتصادی بهره برداری کنند . لذا پژوهش حاضر در نظر داشت با بررسی نظرات مدیران و دست اندرکاران در امر گردشگری و ورزش در ارتباط با بازاریابی گردشگری ورزشی و نیز مرور یافته های حاصل از پژوهش های مختلف انجام شده در زمینه گردشگری ورزشی و تطبیق این یافته ها با شرایط و ویژگی های ایران، راهکارهایی را برای مدیریت بازاریابی گردشگری ارائه دهد .
برای این منظور پرسشنامه محقق ساخته ای تهیه گردید و پس از تایید روایی و پایایی آن ( آلفای کرونباخ = 0\81 درصد ) ، نظرات مدیران فعال در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران، مربیان و دست اندرکاران ورزشی فعال در فدراسیون های منتخب ورزشی، مدیران ستاد برگزاری چهارمین دوره بازی های اسلامی زنان، و نیز ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازی ها در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مدیران برای بازاریابی گردشگری ورزشی مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش، در انتها، مسائل و مشکلات مدیریتی در امر بازاریابی گردشگری به ویژه گردشگری ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً راهکارهایی برای مواجه با مسائل مربوطه پیشنهاد گردیده است . با توجه به اینکه این پژوهش تاکید ویژه ای بر بازاریابی گردشگری ورزشی و به ویژه از جنبه های مدیریتی دارد، نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران امر گردشگری و به خصوص گردشگری ورزشی اطلاعات ارزنده ای به همراه داشته باشد .

۲ایجاد مراکز ارزیابی، مهمترین گام برای استقرار نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۶
شایسته سالاری که همانا به مفهوم بکار گماری مناسب ترین افراد در متناسب ترین جایگاه ها در سازمان می باشد، در سطح مدیران از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد. تصویب ضوابط انتخاب، انتصال و تغییر مدیران بخش دولتی در ابتدای سال 1382 نقطع عطفی در تاریخ تحولات نیروی انسانی بخش دولتی بوده است که این موضوع در برنامه چهارم توسعه از چایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مهمترین چالشی که زین پس دستگاه های اجرایی با بیش از 70 هزار نفر مدیر عالی، میانی و پایه (به غیر ای مدیران بخش های نظامی، انتظامی ، امنیتی و مدیران مدارس) با آن مواجه خواهند بود طراحی مکانیزم هایی است که با روایی و پایایی دقیق بتواند افراد مستعد دستگاه های اجرایی را شناسایی و توانمندی آن را بهبود و پرورش دهد.
در نظر نویسندگان این مقاله یکی ازمناسب ترن روش هایی که برای دستیابی به شایسته سالاری در بخش دولت می یتواند مورد ظنر باشد توجه به برنامه ریزی جانشینی مدیریت و ایجاد مراکز توسعه و ارزیابی ASSESSMENT & DEVELOPMENT CENTER) در دستگاه های دولتی با هدف اندازه گیری و سنجش توانمندی افراد شایسته، ارائه بازخورد به ایشان و دستگاه ها و طراحی برنامه های آموزشی و بهبود و توسعه برای ایشان می باشد.
به همین منظور در این مقاله ضمن بررسی تاریخچه، ادبیات، موضوع، جایگاه و مراحل رشد مراکز ارزیابی در دنیا، به بررسی وضعیت مراکز ارزیابی موجود در داخل کشور (فعال در بخش دولتی و غیر دولتی) پرداخته و مدل مناسب برای ایجاد مراکز ارزیابی و توسعه مدیران بخش دولتی ارائه می شود.

۳هوش فرهنگی اکسیر موفقیت مدیران در کلاس جهانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
امروزه تعداد پستهای مدیریتی که تعاملات بین المللی به صورت جزء لاینفک وظایف آنها درآمده است،رو به تزاید است . نتیجه تحقیقی (1995) نشان داد که حدود چهل درص د از پستهای مدیریتی به نحوی با امور بین الملل سر وکار دارد . مسلما یکی از مهمترین وظایف این دسته از مدیران تعاملات بین المللی متناسب با سایر فرهنگها می باشد . از طرفی با روند رو به رشد جهانی سازی خصوصا انسجام اقتصادی ،فرهنگ به عنوان جزء نامرئی ولی اساسی در تعا ملات بین المللی بیش از پیش خودنمایی می کند . این چالشها اهمیت بررسی همه جانبه عواملی را که به عنوان پیش شرطهای لازم موفقیت مدیران مطرح می باشدرا ضروری می سازد . یکی از جدیدترین دیدگاههادر این گستره توانایی های لازم موفقیت مدیران را بر اساس هوش های چند گانه ارز یابی می کند . به عبارت دیگر مدیران جهانی بایستی علاوه بر برخوردار بودن از هوش تحلیلی ،هوش عاطفی از هوش فرهنگی مناسبی نیز برخوردار باشند . با توجه به اهمیت هوش فرهنگی در موفقیت مدیران در محیط های جدید بر آن شدیم تا میزان هوش فرهنگی مدیران ایرانی را در کلاس جهان ی اندازه گیری کرده و از طرف دیگر سطح وابستگی و نوع رابطه این برساخته را با میزان شوک فرهنگی بسنجیم . در این راستا 60 مدیر با تعاملات بین المللی در دو بخش خماتی و صنعتی انتخاب شدندو با استفاده از پرسشنامه به سنجش هوش فرهنگی و شوک فرهنگی اقدام گردید . با انجام تحلیل همبستگی فرضیات تحقیق که حاکی از وجود رابطه معنی داربین هر یک از اجزای هوش فرهنگی و شوک فرهنگی بود؛تایید شد . به عبارتی پایین بودن شوک فرهنگی در مدیرانی که از هوش فرهنگی بالایی برخوردارند،تایید شد .

۴بررسی نقش نوع محصول مصرفی در ارزش ویژه برند ازدیدگاه مشتریان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
ملموس ترین بخش از برونداد یک شرکت که می تواند تاثیر بسزایی در ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان داشته باشد محصول است اگرچه صاحب نظران برند را فراتر از محصول دانسته اند کلر 2008 ، ص5، ولی به نظر می رسد درجه اهمیت برند نسبت به محصول از نظر مشتریان ایرانی در مورد برندهای ایرانی در مقایسه با برندهایخارجی کمتر باشد لزوم بررسی این موضوع از یک طرف و از طرفی دیگر عدم وجود مطالعات کافی در باره نقش نوع محصول مصرفی یک برند در ارزش ویژه برند از دید مشتری ما را بر ان داشت تا به بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه 4 دسته از مشتریان – مشتریان محصولات متمایز برند مشتریان محصولات غیرمتمایز برند مشتریان هر دو دسته محصولات متمایز و غیرمتمایز برند و مشتریانی که از محصولات برند استفاده نمی کنند بپردازیم نتایج پژوهش برروی 3 برند خارجی و 6 برند ایرانی لوازم خانگی از طریق تحلیل 912 پرسشنامه حاکی از آن است که در وهله ی نخست برخلاف تصور اولیه ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگانی که محصولات غیرمتمایز برند را مصرف می کنند بیشتر از مصرف کنندگانی است که صرفا محصولات متمایز برند را مصرف می کنند.

۵بررسی تاثیر عوامل بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش مورد کاوی صنایع کاشی استان یزد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
آنچه تحولات پرشتاب امروزی ایجاب می کند این است که تمامی صنایع و کسب و کارهای بزرگ به سمت پیاده سازی‌مدیریت دانش و ایجاد سازمانی خلاق و یادگیرنده در حرکت باشند و یکی از گام های اساسی در این راه استقرار و تکمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه های فکری سازمان می باشد. تلاشهای اولیه در اغلب سازمان‌ها در این زمینه با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمان‌ها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است . عوامل متعدد و بی‌شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند ، یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است. لذا در این مقاله برآنیم تا از سرمایه اجتماعی، که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقاء دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، روح تعاون، کمک به آموزش، افزایش فعالیت‌های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود، در جهت سرعت بخشیدن به استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.

۶شش سیگما در بستر تئوری هدف
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما، سال
تعداد صفحات: ۲۳
شش سیگما پدیده ای است که مقبولیت زیادی در صنعت کسب کرده است ولی هیچگاه از پشتوانه تئوریکی قوی برخوردار نبوده است. انجام تحقیقات دانشگاهی قوی برای شش سیگما نیازمند این است که،تئوری های مفید و مرتبط با این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله تلاشی است برای درک شش سیگما از دیدگاه تئوری هدف. بدین منظور پس از بازنگری ادبیات شش سیگما و تئوری هدف مدلیمفهومی ارائه می شود وسپس این مدل با استفاده از نتایج کسب شده در پروژه های شش سیگما که تاکنون در کشور صورت گرفته مورد آزمون قرار می گیرد. این تحقیق می تواند پایه ای برای توسعه دانش علمی در مورد پدیده شش سیگما باشد.

۷استفاده از وزن های OWA در رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم خرید مشتری هنگام خرید لوازم خانگی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به ورد نام های تجاری گوناگون به بازار، رقابت شدیدی میان تولید کنندگان برای تاثیرگذاری در تصمیم نهایی مصرف کنندگان هنگام خرید لوازم خانگی در ایران وجود دارد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم مصرف کننده، به تولیدکنندگان کمک میکند تا بتوانند محصولات خود را بر اساس سلیقه بازار هدف طراحی کرده و استراتژی های مناسب که منجر به افزایش فروش و سهم بازار بیشتر می شود را اتخاذ نمایند. در این تحقیق با در نظر گرفتن مدل رفتار خرید مصرف کننده کاتلر به تشخیص میزان تاثیر هر یک از 4 گروه اصلی آمیخته بازاریابی Marketing (که عبارتند از: محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترویج) بر تصمیم خرید مصرف کننده ایرانی هنگام خرید خانگی که در این تحقیق محصول ماکروویو مورد مطالعه می باشد پرداخته و سپس این گروه از عوامل و همچنین عوامل تاثیرگذار زیرمجموعه هر یک از این گروه ها را نیز بر اساس میزان اهمیت آن ها به کمک OWA رده بندی و تحلیل می نماید.

۸بررسی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در بانکداری الکترونیکی مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان شاهرود
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفقیت و عدم موفقیت بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی و اثربخشی آن نهفته است یکی از مدل های سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تبلیغات مدل آیداست در این مدل فرایند اثر گذاری تبلیغات به چهار مرحله جلب توجه، ایجاد علاقه، ایجاد تمایل و اقدام تقسیم می شود و تبلیغات به عنوان یک عامل بیرونی که می تواند مشتری را از مرحله ای به مرحله بعد هدایت کند مطرح می شود. در این پژوهش، یک مدل سلسله مراتبی هفت مرحله ای برای ارزیابی تأثیر تبلیغات تجاری بر رفتار مصرف کننده در بانکداری الکترونیک بر اساس مدل آیدا توسعه داده شده است که علاوه بر چهار مرحله فوق، تأثیر تبلیغات در ایجاد اعتماد، رضایت و وفاداری مشتری را نیز بررسی می کند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه ای که به تأیید خبرگان رسیده است به صورت مطالعه موردی در شعب بانک ملت شهر شاهرود جمع آوری و به کمک نرم افزار spss )آزمون های T–test و One Way Anova ( تحلیل گردیده است.

۹الگوی مدیریتی با مدیریت کیفیت جامع
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداري‌ و اق‍ت‍ص‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۰TQM تصمیم گیری در ارزیابی برنامه های
اطلاعات انتشار: مديريت و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۱سرمایه فکری : ثروت پنهان سازمان
اطلاعات انتشار: مديريت و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۷

۱۲عوامل بازدارنده ی شکوفایی خلاقیت در سازمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فرايند مديريت و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۳سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD
اطلاعات انتشار: بهبود مديريت، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۳ (پياپي ۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۲۰
مهم ترین چالش برای سازمان های امروز، رقابت در فضای جهانی شده می باشد و کم ترین چشم داشت برای رقابت در چنین میدانی، دانستن این موضوع است که (دیگران) به چه کاری می پردازند که این امر همان اساس هوش رقابتی را تشکیل می دهد. از این رو در این تحقیق که در یک شرکت خودروسازی انجام گرفته است، وضعیت هوش رقابتی با استفاده از پرسشنامه ای هفت بعدی و توزیع آن در بین 82 نفر از مدیران این شرکت بررسی شده و شاخص هایی را که دارای اهمیت بالا و از نظر عملکردی ضعیف بوده است را به عنوان شاخص های بحرانی وارد خانه کیفیت کرده و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان، شاخص هایی را به منظور بهبود آنها ارایه نموده است که مهم ترین این شاخص ها عبارتند از: تجمیع صنایع قطعه سازی و مشارکت با قطعه سازان بزرگ خارجی برای تولید و عرضه قطعات، آموزش کارکنان با توجه به استانداردهای تولید جهانی، بکارگیری فناوری های کمی و کیفی شبکه های تولید انعطاف پذیر، استفاده از راهبرد همکاری راهبردی با شرکت های معتبر جهانی، ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به تامین کنندگان و غیره. لازم به ذکر است که شرکت مذکور در بسیاری از شاخص های هوش رقابتی در مقایسه با رقبای خود دارای عملکرد ضعیفی بوده است. از این رو پژوهشگران امیدوارند که این شرکت با عمل به شاخص های استخراج شده از خانه کیفیت، در سال های آتی از رشد مناسبی در سطح هوش رقابتی برخوردار گردد.

۱۴طراح الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو
اطلاعات انتشار: Modares Human Sciences، سال
تعداد صفحات: ۴۱

۱۵نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها
اطلاعات انتشار: بهبود مديريت، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۳ (پياپي ۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۳۸
تحقیق حاضر با عنوان «نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها» بخشی از یک گزارش پژوهشی است که در صدد سنجش اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات – که توسط دولت وضع می شود – و عوامل محیطی درونی و بیرونی بر عملکرد صادراتی بنگاه ها است. در این مقاله، پس از مرور الگوها، سوابق و ادبیات مرتبط، الگو مفهومی تحقیق تهیه و سپس با استفاده از نظرات خبرگان اصلاح و نهایی گردید. برای آزمون الگو مفهومی نیز از دو رویکرد روش شناختی کمی و کیفی بهره گرفته شد. بطوری که در رویکرد کیفی از روش مصاحبه عمقی از خبرگان دانشگاهی و اجرایی کشور و در رویکرد کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت است از تمامی صادرکنندگان نمونه صنعتی و معدنی و خدمات فنی و مهندسی کشور شامل 152 شرکت که طی دوازده سال (از سال 78 تا سال 89) از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در قالب چهارده گروه محصول برگزیده شده اند. تعداد 298 نفر بعنوان نمونه تحقیق از میان مدیران و کارشناسان حوزه صادرات شرکت های فوق الذکر انتخاب شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که هر چند برنامه های توسعه صادرات به طور مستقیم تاثیر معناداری بر عملکرد صادراتی شرکت ها ندارد، اما به واسطه عوامل محیطی درونی تاثیر غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارد.

۱۶سنجش میزان گرایش به بازاریابی داخلی در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: صنعت بانکداری ایران)
اطلاعات انتشار: مديريت بازرگاني، زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
شرکت ها و موسسه های خدماتی همواره در تلاش هستند تا کیفیت خدمات ارایه شده خود به مشتریان را بهبود بخشند و از این طریق به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. برای تحقق این امر، اندیشمندان بازاریابی و منابع انسانی به اتفاق به کارگیری اصول و ابزارهای بازاریابی داخلی را کارساز می دانند. با وجود آنکه تقریبا سه دهه از معرفی این مفهوم می گذرد، کماکان نحوه سنجش و به کارگیری آن در عمل با مشکلات ساختاری و مفهومی متعددی دست به گریبان است. در این پژوهش به بررسی نقش و میزان تاثیر جمع آوری انواع اطلاعات بازار داخلی در صنعت بانکداری، تسهیم آن اطلاعات در بین کارکنان و واکنش مدیریت سازمان در قبال این اطلاعات پرداخته می شود. نتایج تحلیل اطلاعات حاصل از توزیع پرسشنامه در میان کارکنان بانک ها نشان می دهد اطلاعات ایجاد شده در مورد بازار داخلی –که شامل تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت غیر رسمی، تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت رسمی و چهره به چهره، تهیه اطلاعات بازار داخلی به صورت رسمی و مکتوب می باشد– و تسهیم این اطلاعات در بین کارکنان و از همه مهمتر، واکنش مدیریت بانک در قبال این اطلاعات، بر میزان گرایش به بازاریابی داخلی در سازمان اثر مستقیم و معنی داری دارند.

۱۷بررسى ارتباط قابلیت هاى هوش هیجانى با کارآفرینى سازمانى، (مورد مطالعه: صنعت خودروسازى)
اطلاعات انتشار: مديريت نوآوري، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۱۸طراحی مدل ارزیابی کارآمدی نظریه های سازمان و مدیریت در ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده های آرمانی
اطلاعات انتشار: تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (پياپي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
احتمالا مهمترین چالش در علوم و به خصوص مدیریت، اتخاذ تصمیم در موقعیت های مختلف است. در این میان نظریه های سازمان و مدیریت دارای تنوع بسیار گسترده ای است و این امر موجب سردرگمی مدیران و تحلیلگران در انتخاب و به کارگیری نظریه مناسب به هنگام مواجه شدن با مسایل دنیای واقعی، شده است. از آنجایی که هر نظریه پرداز، راه خود را رفته است و منحصرا از دیدگاه خود و بدون توجه به نظریات سایرین نظریه خویش را مطرح کرده است؛ جنگلی از نظریات مدیریت شکل گرفته که چنانچه نقشه و راهنمای درستی نداشته باشیم؛ ممکن است دچار گیجی و گمراهی شویم. نظریه های مختلف برای یک مساله خاص رویکردهای گوناگونی ارایه می کنند؛ سردرگمی تصمیم گیرندگان و مدیران از این نقطه آغاز می شود که کدامین نظریه را به عنوان روش برتر بپذیرند. از این رو به نظر می رسد برای تصمیم گیرندگان حیاتی باشد که آگاهانه نقاط ضعف و قوت و هم چنین شاخص های ارزیابی هر یک از نظریه های سازمان و مدیریت را بدانند و بر این اساس به هنگام مواجهه با مسایل دنیای واقعی، مناسب ترین نظریه را انتخاب کرده؛ به کار بگیرند. در این مقاله از یک روش تحلیل پوششی داده های آرمانی که دارای قدرت تفکیک بالا و توزیع مناسب وزن ها بین شاخص ها می باشد؛ برای اندازه گیری میزان کارآیی نظریه های مورد بررسی، استفاده گردیده. به این منظور؛ 11 شاخص به عنوان شاخص های موثر در انتخاب نظریه مناسب شناسایی شده است. در اندازه گیری میزان کارآیی این نظریه ها به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده ها، از این شاخص ها به عنوان ستانده های نظریه های سازمان و مدیریت، استفاده شده است. این شاخص ها در ارزیابی و تعیین کارآمدی 18 نظریه مورد استفاده واقع شده است. نتایج نهایی نشان داد که نظریه های سیستمی و مدیریت اقتضایی، کارآترین نظریه و نظریه بوروکراسی ناکارآترین نظریه در شرایط کنونی می باشد.

۱۹بررسی مسیولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي ارتباطي، سال
تعداد صفحات: ۳۲
رسانه ملی در کشور ما به عنوان دانشگاهی عمومی وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی را بر عهده دارد و در میان رسانه‌های مختلف نقشی بی بدیل ایفا می‌کند و همچنین در توسعه پایدار جامعه سهم به سزایی دارد. رسانه ملی، ذی‌نفعان متعددی از‌جمله نظام اسلامی و حاکمیت، مخاطبان برنامه‌ها، کارمندان سازمان صدا‌و‌سیما، احزاب سیاسی و دولت دارد که لازم است الگویی مناسب برای پاسخ‌دهی متوازن به آنها فراهم شود؛ این الگو، برگرفته از مسیولیت‌های اجتماعی رسانه ملی است. در این مقاله، ضمن شناسایی ذی‌نفعان رسانه ملی و سپس رتبه‌بندی آنها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره، وضعیت رسانه ملی در اغنای متوازن نیازهای ذی‌نفعان بر اساس مولفه‌های مسیولیت اجتماعی سازمان سنجیده شده است و برای این مهم، از آزمون‌های آماری، آزمون فرض میانگین و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد رسانه ملی در شاخص‌های مسیولیت اجتماعی سازمان متناسب با شان و جایگاه ذی‌نفعان صورت گرفته اما رضایت برخی گروه‌های ذی‌نفع مانند احزاب سیاسی و کارکنان ضعیف سنجیده شده است. به این ترتیب، برای نیل به الگوی متوازن پاسخدهی به ذی‌نفعان نیاز به ارتقای عملکرد اجتماعی رسانه ملی در این حوزه‌هاست.

۲۰ارتباط بین شاخصهای کیفیت سیستمهای مدیریت دانش و خلق دانس در سازمانها
اطلاعات انتشار: علوم و مهندسي نصير، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۱بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان(مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت– دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران)
اطلاعات انتشار: انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۲طراحی و ارزیابی الگو مفهومی تدوین راهبرد داستان‌سرایی جهت مدیریت دانش
اطلاعات انتشار: مديريت نوآوري، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه مدیریت دانش یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان و از ابزارهای اساسی در خلق نوآوری است. یکی از راه های رسیدن به موفقیت در مدیریت دانش، استفاده از راهبرد روشن می باشد. در کنار این موضوع استفاده از داستان‌سرایی به عنوان یک ابزار ساده و تضمین شده جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش پیشنهاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی مفهومی و راهبردی داستان‌سرایی جهت مدیریت دانش انجام شد. الگوی ارایه شده در این پژوهش دارای دو مرحله اصلی و 7 گام می باشد. مرحله اول الگو، تنها یک گام دارد و در آن با توجه به عامل های تاثیرگذار بر انتخاب راهبرد، بهینه ترین چشم‌انداز برای ماموریت و راهبرد سازمانی تعیین می گردد. مرحله دوم، دارای 6 گام می‌باشد و در آن با "تحلیل وضع موجود" از نقطه نظر درون و برون‌سازمانی و با استفاده از "تعیین وضع مطلوب"، " راه حل هایی برای دستیابی به وضعیت بهینه" ارایه می شود و در نهایت با استفاده از "انتخاب راهبرد مناسب" اقدام به "پیاده‌سازی" و "بهبود مستمر" آن بر اساس بازخورد می نماید. هر کدام از این گام ها با توجه به لایه های اصلی مدیریت دانش یعنی افراد، فرآیند و فناوری، بررسی و تنظیم می شوند. الگو پیشنهادی این پژوهش با استفاده از نظرسنجی خبرگان، مورد ارزیابی با 95% اطمینان مورد تایید قرارگرفت. نتایج آزمون فریدمن، نشان دهنده همگن بودن لایه های الگو با 95% اطمینان بود.

۲۳تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب وکار
اطلاعات انتشار: مدرس علوم انساني، سال
تعداد صفحات: ۲۲
نگرش به سازمان ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان ها را همچون سیستم های بسته درنظر می گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در‌این زمان سازمان ها را مانند سیستم های باز می دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان ها درون یک صنعت انجام می شد و امروزه با وجود تغییرات فزاینده ای که در محیط های کسب وکار روی داده است، مرزهای میان صنایع تا حدود زیادی از بین رفته است. در بیان جیمز مور (1993)، امروزه فضای فعالیت سازمان ها، فضایی اکوسیستمی است که در آن کسب وکارهای مختلف از صنایع گوناگون، با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است.‌این مفاهیم به خوبی در رویکرد اکوسیستم کسب وکار، مطرح شده است. رویکرد اکوسیستم کسب وکار در نتیجه تغییرات محیطی دهه های اخیر ظهور یافته است و بکارگیری آن، نیازمند‌ایجاد تغییرات در ذهنیت افراد است تا بتوانند با نگرش جدیدی به دنیای کسب وکار نگاه کنند و مبانی فکری‌این رویکرد، نشان دهنده‌این تغییرات ذهنی است.‌این مقاله از نوع مقالات مروری–تحلیلی و هدف آن، تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب وکار است که با تجزیه و تحلیل تغییرات جهان کسب وکار در دهه های اخیر، به تبیین‌این مبانی فکری می پردازد. آشنایی با‌این مبانی، یکی از ضرورت های موفقیت در عصر کنونی است.

۲۴شناسایی ارتباطات وابسته بین عوامل چالشی در اجرای مدیریت دانش براساس قوانین وابستگی
اطلاعات انتشار: بهبود مديريت، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سهم بزرگی از سرمایه های سازمانی را دانش تشکیل می دهد. برای اجرای بهتر مدیریت دانش شناسایی عوامل چالشی موثر در مدیریت دانش نقش موثری داشته و اگر این عوامل و نحوه ارتباط و چیدمان بین آنها به خوبی شناسایی گردد می توان گام های موثری را در اجرای کارآمد مدیریت دانش برداشت. آن چه در این مقاله مورد توجه قرار می گیرد در ابتدا معرفی عوامل چالشی و سپس کشف روابط وابستگی و تعیین روابط مابین عوامل با استفاده از قوانین وابستگی است. تعیین عوامل و مشخص نمودن روابط و عامل های تاثیرگذار بر دیگر عوامل در اجرای بهتر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. عوامل چالشی اجرای مدیریت دانش با استفاده از مطالعات ادبیات شناسایی و با بهره گیری از پرسشنامه ساختاریافته و اجرای الگوریتم قوانین وابستگی و نمودارهای وب قوانین مطلوب و کارآمد در این حوزه با استفاده از سه شاخص اطمینان، پشتیبانی و صعود قوانین وابستگی تعیین و یازده قانون وابستگی مشخص گردید. نتایج به دست آمده، نشان گر این است که از میان بیست و یک عامل شناسایی شده در اجرای مدیریت دانش، چهار عامل \«ضعفدرتعریفراهبردهای سازمانی\»، \« ضعفمدیریتونبودکنترل های موثر\»، \«پایین بودن سطح اعتماد در فرهنگ سازمانی\» و \« نبود فرهنگ به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات\»بیشترین تاثیر گذاری بر دیگر عوامل را دارند. مدیریت و برنامه ریزی بر روی این عوامل اصلی که برخواسته از مولفه های فرهنگ، ساختار و حمایت مدیران ارشد سازمان است، و توجه به قوانین برجسته شناسایی شده می تواند در اجرای موفق مدیریت دانش بسیار موثر واقع گردد.

۲۵بررسی ابعاد هوش سازمانی از منظر متون اسلامی
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه اهمیت کارکنان به عنوان یکی از منابع مهم سازمان, با توجه به نقش آنها در اثر بخشی سازمان به واسطه رفتار هایی که از خود بروز می دهند، ملموس است. هوش سازمانی اشاره به فهم دقیق چالش ها و مدیریت بهتر دانش (صریح و ضمنی) و همچنین ارتباط با محیط درونی و بیرونی سازمان دارد که منجربه کشف دانش، اطلاعات، کاربردها،و نیاز های جدید سازمان شده و آن به یک سازمان نوآور تبدیل می کند. ابعاد هوش سازمانی عبارت اند از چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک،،روحیه، میل به تغییر، گسترش دانش، فشار عملکرد،. هر سازمان بر پایه مجموعه ای از کنش ها و روابط اجتماعی بنا می شود و اهداف خاصی را تعقیب می کند از اینرو در یک سازمان اسلامی روابط اجتماعی و همچنین اهدافی که دنبال می شوند نشات گرفته از صفات و ویژگی های منحصر به یک سازمان اسلامی از قبیل دوراندیشی و آینده نگری، دانش گستری و حکمت آموزی، محبت و رحمت و....می باشد،بنابراین یک سازمان می تواند با مزین نمودن خود به این صفات در طریق رستگاری گام بردارد. تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای می باشد که در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه ادبیات موجود، به بررسی ابعاد هوش سازمانی از منظر متون اسلامی پرداخته شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۴ نتیجه