توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر اسیدی شدن شدید خاک بر قابلیت جذب عناصر غذایی خاک و رشد ذرت ). )Zea mays
اطلاعات انتشار: فصلنامه زراعت (پژوهش و سازندگي)، بيست و هشتم،شماره۱۰۷، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۷
به منظور ارزیابی اثر کاهش شدید pH خاک بر میزان عناصر غذایی قابل جذب خاک و میزان جذب عناصر توسط ذرت ). Zea mays L ( آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت گلدانی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. برای اسیدی کردن خاک از گوگرد عنصری درسه سطح صفر ، 5\ 7 و 15 تن در هکتار استفاده شد. متغیرهای اندازه گیری شده شامل pH خاک، میزان شوری خاک، میزان فسفر و عناصر کم مصرف قابل جذب، وزن خشک گیاه و میزان جذب عناصر فسفر، آهن، روی، مس و منگنز بوسیله گیاه ذرت بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد سطوح گوگرد مصرفی اثر معنی داری بر تمام خصوصیات اندازه گیری شده دارد. در اثر افزودن گوگرد به خاک، شوری خاک افزایش یافت. همچنین با افزودن گوگرد، فسفر قابل جذب کاهش یافت و pH خاک نیز از 5\ 5 به حدود 3 تنزل یافت. در اثر کاهش pH میزان عناصر کم مصرف آهن و منگنز قابل جذب خاک به شدت افزایش یافت، در حالی که میزان روی و مس با افزودن 5\ 7 تن در هکتار گوگرد افزایش یافت و با افزودن 15 تن در هکتار گوگرد میزان این دو عنصر به شدت کاهش یافت. وزن خشک گیاه نیز با افزایش سطوح گوگرد به شدت کاهش یافت و با کاهش وزن خشک گیاه، میزان جذب تمام عناصر غذایی نیز کاهش معنی داری نشان داد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه