توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رابطه هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری ( شرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد )
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
پیام این مقاله آن است که مدیران اثربخش و موفق به قابلیتهای عاطفی توجه فراوان دارند و در ارتباطات خود به خوبی می توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کنند و متناسب با آن عکس العمل نشان دهند و دریک کلام از هوش عاطفی بالایی برخوردارند و همین توانایی باعث می شود تا یک جو سازمانی مناسب برای پرورش بیشتر استعداد کارکنان ایجاد شود و در نهایت منجر به فراهم شدن شرایطی بمنظور پیاده سازی فرهنگ سازمانی یادگیری . در سازمان ها می گردد که به عنوان یک مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز مطرح می باشد در این تحقیق، ابتدا مباحث هوش عاطفی و جو سازمانی با استناد به مقالات و پژوهشهای معتبر بررسی شده است ، که فهرست اولیه ای معیارهای هوش عاطفی از مدل گولمن استفاده گردید و برای اندازه گیری شاخصهای جو سازمانی در این تحقیق از رویکرد لیمن استفاده شده است . اصلاحات لازم در این فهرست ، از طریق مصاحبه با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت . همچنین برمبنای معیارها مدل میخائل مارکوارت از فرهنگ سازمانی یادگیرنده ، پرسشنامه مناسبی طراحی شد و با استفاده از روشهای آمار تحلیلی ، سنجش اعتبار پاسخ پرسشها و فرضیه های تحقیق صورت . گرفته است . در پایان، نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات تکمیلی ارائه شده است از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که توانمندیهای عاطفی مدبران تاثیر قابل توجهی بر موفقیت آنان دارد و موجب رشد و تعالی جو سازمانی شده و این امر نیز به نوبه خود تاثیر بسزایی در بسط فرهنگ یادگیری . سازمانی دارد

۲خلاقیت استعدادی قابل پرورش در افراد و سازمانها
اطلاعات انتشار: رهيافت، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۳برخورد با فشارهای شغلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: صنعت خودرو، سال
تعداد صفحات: ۷

۴تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضرورتها و رویکردها
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: تدبير، سال
تعداد صفحات: ۹
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه