توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مقایسه شاخصهای آسایش حرارتیبرای تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در همدان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شاخصهای آسایش حرارتی متعددی برای مطالعه زیست هواشناسی و زیست اقلیم شناسی از طرف دانشمندان پیشنهاد شده است که امروز در مطالعات آب و هواشناسی توریسم نیز مورد استفاده قرار می گیرد وی همه اینشاخصها متناسب با آن منطقه نیستند ,هدف ما از این تحقیق رسیدن به شاخصهای اقلیم آسایشی است که با شهر همدان متناسب است ما در این شاخصها از داده های 01 ساله ایستگاه هواشناسی همدان استفاده کرده ایم و با علم به اینکه سپتامبر بهترین ماه برای سفر به همدان است که شاخصهای نارضایتی پیش بینی شده PPD با هفت درصد نارضایتی این مطلب را تائید می کند به این نتیجه رسیدیم,شاخص دمای معادل فیزیولوژی PET شاخص مناسب ومتناسب برای محاسبه تقویم زمانی گردش در همدان است.

۲بررسی اثرات تونل گلاب بر زاینده رود و گردشگری روستایی گلاب
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
طرح جدید آبرسانی به اصفهان بزرگ بوسیله تونل گلاب ازسدزاینده رود ازجمله طرح هایی است که شاید سرنوشت زاینده رود را برای همیشه تاریخ تغییر دهد این تونل بنابرمطالعات بطورمتوسط 16700 و درحالت ماکزیمم 23000 لیتر درثانیه آب را درگلوگاه زاینده رود قطع و جهت مصرف آب آشامیدنی اصفهان بزرگ و کاشان اززاینده رود منحرف می نماید هدف ازاین پژوهش بررسی اثارانتقال آب ازتونل گلاب برزاینده رود و گردشگری روستایی گلاب می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی اثرات زیان بارتونل گلاب برزاینده رود می باشد روش تحقیق براساس هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی ژرفانگر است این پژوهش باحسابگری هایی آبشناسی تحلیل هیدرولیکی و هیدرولوژیکی اثراقتصادی اثرزیست محیطی و اکولوژیکی پدافندغیرعامل اثراجتماعی طرح به این نتیجه می رسد که اگرقرار است باتونل جلوی آلودگی ها گرفته شود پس شاید بهتر بود این تونل دربالا دست سد درنظر گرفته شود و نه درپایین دست آن این نکته هدف پدافند غیرعامل رادرحفر تونل گلاب بلا موضوع می کند و میتوان باحدود 20درصد هزینه طرح تونل گلاب تصفیه خانه مدرن فاضلاب احداث نمود بااجرای تونل گلاب وانحراف بخش قابل توجهی ازدبی آب قدرت خودپالایی رودخانه را که به دوعامل شیب و دبی وابسته است ازبین برده و این امرباعث خواهد شد آلودگیهای موجود بصورت شیرابه و پساب رودخانه را به مسیرفاضلاب تبدیل کند

۳توسعه قابلیت های فردی و اجرای اتوماسیون اداری
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، سال
تعداد صفحات: ۴
در این پژوهش به بررسی توسعه قابلیت های فردی و اجرای اتو ماسیون ادرای در سازمان پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش با توجه به ضرورت آن برای کارکنان سازمان ها و شرکت ها برای بهره وری و اثربخشی بیشتر و شناسایی چالش های و موانع و اراده راهحل برای سرهت هر چی بیشتر انجام وظایف سازمانی صورت گرفته است که یافته ها نشان می دهد میزان امکان توسعه قابلیت های فردی برای کاربران با میزان اجرای اتوماسیون اداری در این اداره ،همبستگی معنی داری دارد، بنابر این به این نتیجه کلی می رسیم که هر چه امکان توسعه قابلیت های فردی برای کاربران بیشتر باشد به همان اندازه اجرای اتوماسیون اداری در این اداره ها بیشتر می شود.نوع همبستگی بین دو متغیر( 6\0r=)در سطح قوی قرار دارد.ایپن ژوهش در اداره آموزش و پرورش ساوه صورت گرفته است .

۴برنامه ریزی راهبردی توسعه مناطق گردشگری با استفاده از مدل SOAR نمونه موردی :مجتمع پل زمانخان سامان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده، سال
تعداد صفحات: ۱۴
برای رسیدن به یک توسعه همه جانبه از طریق توسعه گردشگری تمرکز بر تمام جاذبه های تمام نقاط کشور ضروری به نظر می رسد . از مدل های استراتژیک مورد استفاده در توسعه گردشگری مدل سنتی سوات است اما امروز طی سالها استفاده از این مدل کاربردی و ارزیابی آن،این نتیجه بدست امده است که تاکید بر ضعف ها و تهدیدات موجب کم توجهی به قوتها و فرصت ها می شودکه پرداختن به مشکلات و کم توجهی به فرصت ها و قوتها،هیچ کمکی به ما نمی کند در نتیجه اندیشمندان با ترکیب تکنیک سوات و دیدگاه مثبت شناسی مدل استراتژیک SOAR را ایجاد کرده است این پژوهش با هدف توسعه گردشگری مجتمع پل زمانخان سامان با مدل استراتژیک SOAR پرداخته است روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز اسنادی و میدانی است برای تدوین استراتژی توسعه و تشریح قوتها،فرصت ها ،آرمانها و نتایج قابل اندازه گیری از تکنیک تحلیلی SOAR استفاده شده است بر اساس نتایج بدست آمده ،وجود جاذبه های طبیعی منظر،آب و هوای مطبوع و مزیتهای دیگر باعث ایجادپتانسیلی بالا در جهت توسعه گردشگری این منطقه و نیز به وجود آمدن فرصتهای از قبیل عرضه محصولات باغی بومی منطقه و امکان تامین منابع مالی از مالکین مجتمع و یا سرمایه گذار شده است در واقع مجتمع پل زمانخان قابلیت تبدیل شدن به منطقه نمونه گردشگری ملی را دارد .بنابراین نتایجی مانند کاهش درصد بیکاری از 14.29 درصد در شهر به 9.62 درصد و 3.65 درصد میانگین روستاها به صفر و افزایش %30 درصدی مراکز خدماتی ،رستوران،هتل و مراکز پذیرایی و نمایشگاه بزرگ عرضه محصولات باغی و رسیدن به یک میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی بصورت سالانه مورد انتظار است

۵مدل آموزش مششارکت مردمی و تاثیر آن در مدیریت،فرهنگ،امنیت،اقتصاد و آموزش در ایران با هدف توسعه پایدار
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۹
مشارکت یک اصل اساسی در پیشرفت هر کشور است این پژوهش با هدف بررسی مشارکت مردمی و نقش آن در مدیریت،فرهنگ و امنیت و اقتصاد و آموزش صورت گرفت و اینکه بتوان با توجه به مشارکت مردمی یک مدل برای هر یک از مولفه های اساسی که زیربنایی هستند با چشم انداز توسعه پایدار ارائه داد.هدف این مدل این است که به صورت مشخص بیان می کند که اگر به مردم مهارت مشارکت آموزش داده شود می توان به توسعه پایدار در همه زمینه ها دست یافت. مهم آموزش و یادگیریهمکاری گروهی،تیم و جمعی و مشارکت اجتماعی در ساخت و توسعه هر یک از مؤلفه ها است که بامدیریت صحیح می توان آموزش و یادگیری جمعی را در زمینه فرهنگ و امنیت و اقتصاد به همه آحاد مردم داده شود. از افراد بیسواد تا تحصیلکرده های دانشگاهی که تحصیلات عالی دارند بتوانند مشارکت داشته باشند لازمه آن یک فرهنگ سازی قویی از طریق رسانه های جمعی است که مردم را ترغیب و تشویق کنند که در فرهنگ،امنیت و اقتصاد و آموزش خود را مدیریت کنند. این مدل یک مدل مفهومی است که به سادگی نشان می دهد که دلیل توسعه پایدار فقط مشارکت جمعی می باشد.

۶مدل رهبری سازمانی بر اساس هوش اخلاقی و هوش معنوی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، سال
تعداد صفحات: ۶
با مطرح شدن معنویت و اخلاق خصوصا از سوی غرب که قبلا منکر آن بودند جای تعمق دارد خصوصا دکه مباحث رفتارسازمانی و مدیریت و رهبری را تحت تاثیر قرار داده است . هدف و مساله این مطالعه بررسی ابعاد هوش معنویی و هوش اخلاقی و شکل گیری رفتار رهبر در سازمان است واینکه اگر با هم در سازمان بکار گرفته شوند چه اندازه خواهند توانست بر رفتارسازمانی تاثیر گذار باشند . و با توجه به بررسی های که انجام شد مشخص شد معنویت و اخلاق دورک اساسی انسانی هستندکه در همه ایعاد محیطی بکار گیری آن باعث آرامش فردی و یافتن معنی برای انجام وظایف فردی و جمعی می شود . این مدل به خوبی نشان می دهد که دو مدل چطور می توانند بر هم اثر داشته باشند . و چطور وجود حداقل یکی از این مولفه ها می تواند باعث رفتار اثربخش رهبر در سازمان شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه