توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱الگوسازی نحوه عملکرد موتور HCCI برای سوخت اتانول
اطلاعات انتشار: تحقيقات موتور، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۶
نخستین بار در سال 1979 پیشنهاد جدیدی برای نحوه احتراق، علاوه بر موتورهای بنزینی و دیزلی ارایه شده است. هر دوی این موتورها مزایا و معایبی دارند و برای فراهم کردن بازده بیشتری از این موتورها، پیشنهاد موتورهای احتراق تراکمی همگن مطرح شد که آزمایش های انجام شده، نشان دهنده این مطلب است که این موتورها میزان NOx تولیدی کمتری در مقایسه با موتورهای بنزینی و دیزلی دارند و در مقابل، بازده حرارتی بزرگ و نزدیک به موتورهای دیزلی دارند. عوامل متعدد بسیاری در زمان احتراق HCCI دخیل است که همه این عوامل را می توان به سه دسته عوامل موثر بر شیمی احتراق، عوامل موثر بر دمای قبل از احتراق و عوامل موثر بر شیمی احتراق و دمای احتراق تواما تقسیم بندی کرد.در این پژوهش از الگویی ریاضی بر اساس الگوی ترمودینامیکی یک بعدی برای الگوسازی این موتورها استفاده شده است. سوخت استفاده شده در این پژوهش، سوخت اتانول است که میزان آلایندگی این سوخت در مقایسه با سوخت های هیدروکربنی کمتر است. برای الگوسازی مرحله احتراق از سینتیک شیمیایی سوخت اتانول و برای حل دستگاه معادلات از نرم افزار کمکین استفاده شده؛ به این ترتیب که ابتدا معادلات اجزای واکنش و خواص ترمودینامیکی لازم برای حل معادلات به نرم افزار یادشده اعمال شده و در پایان با استفاده از معادله انتقال حرارت از دیواره ها به سطوح اطراف، دستگاه معادلات به طور همزمان حل شده است. در این الگوسازی اثر نسبت تعادل های مختلف بر احتراق سوخت اتانول ارایه و نتایج حاصل از الگوی پیشنهادی مثل فشار، دما و اجزای اصلی واکنش با نتایج آزمایشی و نظریه موجود، مقایسه و بدین ترتیب صحت نتایج تایید شده است.

۲الگوسازی و بررسی تجربی موتور گازسوز تنفس طبیعی و پرخورانی
اطلاعات انتشار: تحقيقات موتور، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۷
کاربرد سوخت گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین، در دهه های اخیر بیشتر مطرح شده است. به علت خواص احتراقی مناسب و آلودگی کم، گاز طبیعی می تواند انتخاب مناسبی برای نسل آینده باشد. در این مقاله الگوسازی موتور گازسوز تنفس طبیعی M355G انجام شده و با استفاده از آن تطابق موتور و پرخوران صورت گرفته و منحنی های آن به دست آمده است. در بخش دیگر این پژوهش، تحقیقات تجربی روی موتور در دو حالت تنفس طبیعی و پرخورانی انجام شده و نتایج به دست آمده برای ارزیابی نتایج الگوسازی به کار رفته است که رضایت بخش است.

۳شبیه سازی احتراق در موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی و تحلیل اثر متغیرهای عملکردی موتور بر شروع احتراق
اطلاعات انتشار: تحقيقات موتور، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
موتورهای احتراق تراکمی با مخلوط همگن، نسل جدیدی از موتورهای احتراق داخلی هستند که با استفاده از ساز و کار خود اشتعالی به عنوان اساس احتراق، قدرت تولید می کنند و از نظر بهره حرارتی و آلاینده ها، شرایط بهتری نسبت به موتورهای متعارف دارند. در این مطالعه، شبیه سازی فرآیند احتراق موتور HCCI با سوخت گاز طبیعی با استفاده از الگوی سینتیک مفصل شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی فرآیند خود اشتعالی نشان می دهد که با استفاده از تعاریف خاص موتورهای HCCI قابل توصیف است. همچنین، اثر متغیرهای پایشگر مرحله احتراقHCCI ، بر زمان شروع احتراق و فشار درون استوانه بررسی می شود و با استفاده از این شبیه سازی می توان احتراق پایدار پایش شده را در محدوده وسیعی از شرایط عملکردی این موتور ها پیش بینی کرد. مقایسه نمودارهای محاسباتیP–q  (فشار–زاویه لنگ) از الگوی پیشنهادی با نمودارهای مرجع در دماهای ورودی مختلف، نشان دهنده دقت بسیار خوب الگو در پیش بینی زمان آغاز اشتعال است.

۴شبیه سازی ترمودینامیکی عملکرد موتور احتراق داخلی جرقه ای با سوخت مخلوط بنزین و گاز طبیعی فشرده به همراه اعتبار بخشی تجربی
اطلاعات انتشار: تحقيقات موتور، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۱۳
با توجه به آلایندگی های زیست محیطی ناشی از موتورهای احتراق داخلی و کاهش منابع سوختهای فسیلی، گاز طبیعی فشرده به عنوان جایگزینی برای سوخت بنزین مصرفی خودروها بسیار مورد توجه قرار دارد. گاز طبیعی فشرده در جایگاه سوخت کمکی نسبت به بنزین دارای مزایایی شامل عدد اکتان بزرگتر و کاهش تولید آلاینده های دی اکسید کربن، مونواکسید کربن و هیدروکربن نسوخته می باشد. در این مقاله، از الگوی شبیه سازی ترمودینامیکی شبه ابعادی برای شبیه سازی و پیش بینی عملکرد موتور احتراق داخلی جرقه ای چهار استوانه استفاده شده است. الگو، متغیرهای عملکرد موتور شامل توان و مصرف ویژه سوخت داخلی (اندیکاتوری) را به همراه آلاینده های زیست محیطی شامل دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، هیدروکربنهای نسوخته و مونواکسید نیتروژن پیش بینی می نماید. نتایج بدست آمده از شبیه سازی با نتایج تجربی مقایسه گردیده است. این مقایسه ها بر روی یک موتور احتراق داخلی جرقه ای بنزینی که گاز سوز شده، در سه حالت عملکردی مختلف بنزین سوز، گاز سوز و دوگانه سوز انجام گرفته است. نتایج پیش بینی شده شامل منحنی تغییرات فشار استوانه به همراه متغیرهای عملکردی موتور تطابق خوبی را با مقادیر تجربی نشان می دهند.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه