توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بهره وری کادر اداری سازمان های دولتی در شیراز
اطلاعات انتشار: علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، زمستان, دوره  ۱۹ , شماره  ۱ (پیاپی ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
هدف این مقاله بررسی عواملی است که بر روی بهره وری کارکنان اداری سازمان های دولتی تاثیر داشته اند. این تحقیق به روش تجربی و با استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم نمونه 381 نفر در ادارات انتخاب شده دولتی شهر شیراز انجام شده است. از جمله نتایج مهم تحقیق این است که بعضی از عوامل مانند شرایط محیطی و فیزیکی حاکم بر محل کار، پاداش های اجتماعی و تاریخ استخدام بر روی بهره وری تمام کارکنان، از هر موقعیت و رده سازمانی تأثیر داشته اند. بعضی از عوامل دیگر تاثیر قابل توجهی بر روی بهره وری نداشتند. از جمله این عوامل حقوق، پاداش خاص بهره وری و وضعیت استخدام بود. بعضی از عوامل دیگر تاثیر متفاوتی بر روی بهره وری کارکنان و مدیران داشتند. رفتارهای بدیل بهره وری، جنس و سطح تحصیلات بر روی بهره وری کارکنان صف موثر بودند. در حالی که تاثیری بر روی بهره وری مدیران ستادی نداشتند.

۲مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۳ (پياپي ۲۹)، سال
تعداد صفحات: ۲۸
با توجه به دگرگونی ‌های فرایند جهانی شدن، نسل ‌های مختلف (والدین و فرزندان) دچار تنش و چالش ‌های مختلف شده‌ اند. در این بررسی از روش پیمایش استفاده شد. ارزش‌ های مذهبی افراد در سه بعد (بعد جمعی رفتار مذهبی، بعد فردی رفتار مذهبی و اعتقادات) شاخص سازی شد و با استفاده از نمونه‌ گیری خوشه‌ ای 1060 نفر از دانش ‌آموزان دختر دبیرستانی و مادران آنها در شهر‌های لار و جهرم به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که عامل اجتماعی شدن در خانواده (ارزش‌ های مذهبی مادر) نقش تعیین کننده ‌ای در تبیین ارزش ‌های مذهبی دختران خود ایفا می ‌کند. در کل دختران جهرمی مذهبی ‌تر از دختران لاری بودند. بیشترین تفاوت میان مادران و دختران آنها در بعد جمعی رفتارهای مذهبی نمود می ‌یابد و در لار تفاوت مادران و دختران در ارزش‌ های مذهبی بیشتر است. در زمینه اعتقادات تفاوتی میان مادران و دختران آنها وجود نداشت، ولی در کل مادران مذهبی ‌تر از دختران بودند. در مدل نهایی جهرم دو عامل بعد جمعی رفتار مذهبی و سطح اعتقادات مادر بیشترین قدرت پیش ‌بینی را داشت و در لار بعد جمعی رفتار مذهبی مادر و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی مهمترین عوامل تاثیر‌گذار بر ارزش ‌های مذهبی دختران بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه