توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی تاثیر پدیده گرد و غبار بر ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی اورژانس مطالعه موردی خوزستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
در سالیان اخیر به دفعات پدیده گرد و غبار در ایران و به ویژه در جنوب و غرب کشور رخ داده است. وقوع این پدیده تبعات منفی بسیاری در پی دارد. توجه و شناخت این تبعات اولین گام در جهت کاهش آثار زیان بار گرد و غبار است. یکی از موارد مهم دربررسی تاثیرات این پدیده دانستن این موضوع است که وقوع و شدت گرد و غبار چه تاثیری در میزان سوانح ترافیکی و غیر ترافیکی دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد اورژانس استان خوزستان در سال 1311 با توجه به وقوع و شدت گیرد و غبار بررسی شده و با تفکیک ماموریت ها به تصادفی و غیر تصادفی و همچنین شهری و برون شهری، نحوه تاثیر شدت گیرد و غبار بر تعداد ماموریت ها مورد بررسی قرار گرفته و روابط ریاضی برای بیان رابطه بین این متغیرها ارائه شده است.

۲بررسی تاثیر گردوغبار بر جابه جایی کالا توسط حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۵
پدیده گردوغبار درسالیان اخیر به مراتب استان خوزستان را دربرگرفته است این پدیده اثراتم نفی اقتصادی اجتماعی بهداشتی وایمنی بسیاری را به همراه دارد دراین پژوهش بااستفاده ازاطلاعات موجود درارتباط با گردوغبار و بارنامه های صادرشده بااستفاده ازانالیز آماری نحوه تاثیر تغییرات شدت گردوغبار بربارجابجا شده درخوزستان مورد بررسی قرارگرفته و این تاثیر بصورت روابط کمی نمایش داده میشود

۳بررسی تاثیر گردوغبار بر تردد و سرعت انواع وسایل نقلیه مطالعه موردی : خوزستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۵
شرایط جوی یکی از موارد موثر بر حمل و نقل و ایمنی آن می باشد. یکی از پدیده های نامطلوب جوی که بر جنبه های مختلف زندگی تاثیرگذاراست پدیده گرد و غبار است. استان های غربی و به ویژه خوزستان در سالیان اخیر به مراتب با پدیده گردو غبار مواجه بوده است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود در ارتباط با گردوغبار و تردد خودروها با استفاده از آنالیز آماری نحوه تاثیر تغییرات شدت گردوغبار بر میزان تردد و سرعت متوسط انواع خودروها در محورهای استان مورد بررسی قرار گرفته و این تاثیر به صورت روابط کمی نمایش داده می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه